© velusariot / Fotolia

Proves de detecció precoç

Grup sanguini, Rh i Coombs directe als fills de mare Rh negativa

L’Rh és un factor sanguini: n’hi ha persones que són Rh positives i d’altres negatives. Ets tu, futura mare, Rh positiva? Doncs llavors ja pots saltar-te tota la informació que ve a continuació.

Incompatibilitat de Rh: Gestant Rh negatiu i nadó Rh positiu

Si la mare és Rh negatiu i el nadó que duu dins seu és Rh positiu pot produir-se algun problema d’incompatibilitat. Això s’explica perquè si hi hagués un intercanvi entre la sang del nadó i la de la mare, el factor Rh del primer passaria a la sang materna, que no té aquest factor i, per tant, el desconeix. Això provocaria que el cos de la mare començaria a fabricar anticossos contra aquest factor Rh positiu que atacarien la sang del nadó.

És per això que, durant el seguiment de l’embaràs, si ets Rh negatiu se t’administrarà una “gammaglobulina anti-D” que evitarà que es formin anticossos.

Quan s’administra aquesta gammaglobulina?

A les 28 setmanes d’embaràs se t’administrarà una dosi d’aquesta gammaglobulina i, en el cas que el nadó sigui Rh positiu (això se sabrà després del naixement), te’n posaran una altra.

Hi ha altres situacions en què pot ser necessària l’administració d’aquesta gammaglobulina: sempre que hi hagi risc d’intercanvi de sang mare-nadó, com per exemple si s’ha de practicar una amniocentesi o una biòpsia de còrion.


Proves de detecció de metabolopaties: la "prova del taló"

El programa de detecció precoç neonatal és un programa de prevenció amb l’objectiu d’identificar precoçment els nadons afectats per determinades malalties i poder realitzar un diagnòstic i un tractament adequat per evitar seqüeles i complicacions, i garantir una millor qualitat de vida.

Durant els primers dies de vida, al nounat se li realitza una anàlisi per detectar malalties congènites, trastorns sense símptomes visibles però que, a llarg termini i sense prendre mesures, poden provocar alteracions en el seu desenvolupament.

Per evitar-ho, es realitza l'anomenada "prova del taló": a partir de les 48 hores de vida es practica una petita punxada al taló del nadó. Si el resultat és positiu per a alguna de les malalties, s'avisa a la família de manera urgent i se’ls explica com actuar i on dirigir-se per realitzar el tractament i el seguiment més adequat en cada cas.

Imatge d'uns peuets de nadó - © michaeljung / Fotolia© michaeljung / Fotolia

 

 

 

 

 

 

 


Exploració ecogràfica del maluc en els nadons sans amb risc de presentar displàsia congènita de maluc

La luxació congènita del maluc és un desordre congènit de l'articulació del maluc causat pel desenvolupament anormal de tots els components de l'articulació del maluc.

És un trastorn multifactorial:

  • Factors genètics: sobretot demostrats per la seva incidència familiar, i també la seva major freqüència en nenes.
  • Factors hormonals: resposta a les hormones maternes durant l’embaràs que provoquen laxitud dels lligaments.
  • Laxitud dels lligaments: es relaciona amb la laxitud lligamentosa familiar.

Com es diagnostica?

A través d’unes maniobres que realitza el pediatre els primers dies de vida. Si aquesta exploració física és dubtosa o el nadó té algun risc afegit de patir luxació congènita de maluc, es realitza una ecografia de maluc entre la quarta i sisena setmana de vida.


Cribratge universal detecció precoç de la hipoacúsia

La hipoacúsia (sordesa) congènita es pot detectar en els primers dies de vida del nadó, per iniciar precoçment el seu tractament.

Per què és important que es faci la prova?

  • Saber si el vostre nadó té problemes de sordesa és difícil. A vegades sembla que respon a sons, encara que la seva oïda no funcioni bé.
  • La sordesa en els nadons no és molt freqüent, però les seves conseqüències són importants. Un nen que no sent té grans problemes per aprendre a parlar i comunicar-se, la qual cosa afectarà a tota la seva activitat posterior.
  • Com més aviat se sàpiga si el vostre fill té pèrdua d'audició, abans se’l podrà tractar i millor serà el seu desenvolupament.

Quina prova li realitzaran al vostre fill?

Per valorar la capacitat auditiva dels nadons s'utilitza una tècnica especial que es realitzarà quan estigui tranquil, fins i tot adormit. Només se li col·locaran uns auriculars al voltant de cada oïda, o un petit dispositiu en el conducte extern de les dues orelles.

Quins poden ser els resultats?

  • Si la prova surt bé: el vostre nadó sent bé i se li posarà un segell en el Document de Salut Infantil (que us donaran a la Maternitat) perquè el seu pediatre sàpiga que se li ha fet la prova.
  • Si els resultats no són els esperats: no vol dir que el nadó tingui realment una pèrdua d'audició; simplement indica que cal fer un estudi més a fons i per això se li repetirà la prova abans que compleixi el mes.