© velusariot / Fotolia

Postpart immediat

Un cop que neix el teu nadó, els professionals que t’acompanyen durant el part realitzaran les primeres cures per garantir l’estabilitat teva i del teu fill.

Un cop que neix el teu nadó, els professionals que t’acompanyen durant el part realitzaran les primeres cures per garantir l’estabilitat teva i del teu fill.

Pell amb pell

 

A la sala de parts de l'Hospital de Sabadell som defensors del pell amb pell amb el nadó a les primeres hores de vida, ja que l’evidència ha demostrat que aporta molts beneficis:

 • Millora el manteniment de la temperatura del nadó.
 • Millora el plor, els valor de glicèmia en sang  i l’estabilitat cardiorespiratòria del nadó.
 • Facilita l’establiment de la lactància materna i la seva durada en el temps.
 • És perfecte per afavorir el vincle mare-fill.
 • Proporciona seguretat i escalfor.

Com es realitza?

Un cop ha nascut el nadó, i si no precisa cap atenció prèvia, ens assegurem d’assecar-lo bé i posar-li a la mare perquè comencin a realitzar pell amb pell.

En les primeres dues hores de vida, el nadó té una sensibilitat especial, està més despert, mira la seva mare, la reconeix per l’olor i es capaç de reptar i buscar tot sol el pit; per això, respectar aquest moment on la mare i el nadó es troben en aquest contacte íntim és tan important.

En cas de cesària, col·locarem al nadó amb la mare sempre que sigui possible. En aquests casos, el pare pot realitzar pell amb pell amb el nadó fins que la mare surt del quiròfan.

 

Cures del nadó a la sala de parts

 

 • Evitar la pèrdua de calor. Per això es tapa al nadó amb una manta escalfada i se li col·loca un gorret.
 • Pinçament del cordó umbilical.
 • Donació de sang de cordó umbilical si la mare ho desitja.
 • Contacte pell amb pell.
 • Inici de la lactància.
 • Pes, talla i mesura del perímetre cranial del nadó.
 • Prevenció de la malaltia hemorràgica del nounat amb l’administració d’1 ml de vitamina K intramuscular.
 • Prevenció de la conjuntivitis del nounat amb l’administració de pomada oftàlmica d’eritromicina.

Cures a la mare a la sala de parts

 

 • Mesurarem tensió arterial i temperatura de la mare.
 • Controlarem el dolor.
 • Vigilarem el sagnat i la involució uterina.
 • Valorarem i donarem suport a la lactància.
 • Aconsellarem i informarem del signes d’alarma i cures durant el postpart.

 

 

 

 

 

 

Punts importants

Control de l'estabilitat del nadó i la mare les primeres hores de vida.

Realització de les primeres cures al nadó.

No se separa el nadó de la seva mare -excepte que el seu benestar ho requereixi- per facilitar i promoure el vincle mare-fill.

Promoció, foment i recolzament de la lactància materna.

Consell als pares sobre les cures del nadó i la vigilància dels signes d'alarma.