© velusariot / Fotolia

Consells abans de la gestació

Els consells abans de la gestació constitueixen el que se sol anomenar el consell preconcepcional, un conjunt de recomanacions i d’informació que es dóna a la dona per tal que arribi a l’embaràs en les millors condicions físiques, psíquiques i ambientals possibles.

L’objectiu d’aquests consells és sensibilitzar la dona –i també, si s’escau, la seva parella– perquè es protegeixi dels factors de risc i teratogènics, és a dir, els factors que poden provocar malformacions a l’embrió o al fetus capaces de comprometre el desenvolupament fetal, així com animar-la a tenir cura de si mateixa parant esment en el propi cos (alimentació, exercici, oci) i en l’atenció rebuda per part de l’entorn (amics, família, feina), com a primer pas cap a una maternitat saludable.

En la visita pregestacional, en què es valoren els possibles riscos i s’informa de les mesures que cal aplicar en cada cas, es tenen en compte diferents aspectes:

 • Els antecedents personals i familiars de la dona i també, si s’escau, de la parella.
 • El consum de substàncies tòxiques (tabac, alcohol, drogues) de la dona i, si s’escau, de la parella.
 • Les malalties de transmissió sexual de la dona i, si s’escau, de la parella.
 • L’estat de vacunació de la dona.
 • L’estat nutricional i l’equilibri ponderal de la dona i el tipus d'alimentació.
 • L’edat materna.
 • L’activitat física de la dona.
 • El risc de defectes congènits, és a dir, que estan vinculats a algun problema genètic o cromosòmic matern o patern. Els defectes congènits poden ser deguts a factors hereditaris, a factors ambientals o a tots dos. L’espina bífida, per exemple, és causada, en un 95 % dels casos, per un dèficit d’àcid fòlic en l’etapa periconcepcional, per la qual cosa s’aconsella que totes les dones que volen quedar embarassades complementin la dieta amb 400 micrograms d’àcid fòlic al dia 3 mesos abans de la concepció i durant el primer trimestre de la gestació.
 • L’exposició habitual a agents teratogènics, com ara substàncies químiques, gasos anestèsics, radiacions ionitzants, etc.

 

1. Teratogènesi

S’anomena teratogènesi l’aparició d’anomalies congènites causades per factors ambientals. Poden actuar com a agents teratògens o teratogènics alguns fàrmacs, les radiacions ionitzants, les infeccions maternes, les malalties i les drogues durant l’embaràs.

L’afectació fetal per agents teratògens depèn del moment de la gestació en què es produeix l’exposició. El primer trimestre de l’embaràs és el de més sensibilitat, ja que, durant aquest període, té lloc la formació dels òrgans fetals (organogènesi).


1.1 Fàrmacs

Cal tenir en compte que els fàrmacs que s’administren a la mare són substàncies que arribaran a l’embrió o al fetus i que poden produir-li un defecte més o menys important en funció del fàrmac, la dosi, el temps d’administració i el moment de l’embaràs.

Per això, tota dona que prengui medicació ha de consultar al seu metge els possibles efectes per tal de substituir-la abans de l’embaràs.


1.2 Radiacions

L’efecte depèn de la dosis absorbida i del moment de la gestació.

En general, es recomana:

 • Per a dones gestants i dones que pensen que poden estar embarassades, no sotmetre’s a exàmens radiològics, si no és imprescindible.
 • Per a dones en edat fèrtil, sotmetre’s a exàmens radiològics en període menstrual o postmenstrual.
 • En cas de dubte, fer-se un test d’embaràs.
   
1.3 Infeccions

Hi ha infeccions que poden afectar al fetus i al nounat, depenent del moment d’aquesta. Es per això que es realitzen test serològics i s’aconsellen mesures preventives segons l’estat immunitari específic.

En el cas de les dones que treballen habitualment amb nens i que desconeguin si han passat la varicel·la, s’aconsella determinar la presencia de anticossos (serologia) abans de l’embaràs.


1.4 Malalties maternes

Es recomana que tota dona que tingui una malaltia crònica faci una visita pregestacional per tal de planificar la gestació. Aquesta ha de ser consensuada amb l’especialista mèdic. El bon control de la malaltia i la valoració del seu tractament és fonamental per l’embaràs.


1.5 Hipertèrmia materna

Abans de la 16a setmana de gestació, una temperatura materna igual o superior a 38,9 ºC, ja sigui per febre o per factors externs (saunes, banys, etc.), pot produir anomalies congènites com ara dèficit mental, retard del creixement fetal, etc. A partir de la 16a setmana, amb la mateixa temperatura, no es produeixen alteracions.


1.6 Drogoaddicció

Qualsevol consum de drogues (legals o il·legals) durant l’embaràs pot tenir repercussió fetal i obstètrica.

 

2. Com evitar el risc teratogènic: recomanacions


2.1 Abans de l’embaràs
 • Es recomana que totes les dones que desitgen quedar-se embarassades, i especialment les que tenen alguna malaltia crònica, i totes les parelles en què algun dels progenitors tingui problemes de salut hereditaris s’informin i rebin els consells anteriors a la gestació o el que s’anomena consell preconcepcional.
 • En relació amb el consum i l’administració de fàrmacs, cal:
  • fer-se una vacunació pregestacional de la rubèola;
  • evitar l’automedicació, sobretot si es vol quedar embarassada o ja hi ha possibilitat d’estar gestant;
  • si es pateix una malaltia crònica que requereix prendre medicació, consultar-ne a l’equip de la salut els possibles efectes sobre el fetus i, si és necessari, la possibilitat de reduir-la o canviar-la.
 • S’ha d’evitar el consum de drogues tant legals com il·legals.
 • Es recomana la suplementació amb àcid fòlic per evitar defectes al tub neural (DTN) nadó:
  • La suplementació de 0,4 mg al dia d’àcid fòlic un o dos mesos abans de la concepció i les dotze primeres setmanes d’embaràs disminueix el risc que el fetus pateixi un defecte en el tub neural.
  • Les dones que tinguin un fill anterior amb DTN i les que prenguin medicació anticonvulsiva o siguin diabètiques han de prendre una suplementació de 5 mg al dia d’àcid fòlic un o dos mesos abans de la concepció i les dotze primeres setmanes d’embaràs.

2.2 Durant l’embaràs
 • En relació amb l’alimentació, cal:
  • menjar carn cuita en comptes de crua;
  • consumir la llet pasteuritzada;
  • rentar-se bé les mans després de manipular carn crua o tocar terra;
  • rentar bé les fruites, les verdures i els llegums;
  • fer servir, com a sal de cuina, sal iodada;
  • consumir peix d’origen marí evitant el consum de peixos rics en mercuri: peix espasa, tonyina vermella, tauró i lluç de riu (lucio)

 

 • En relació amb la sexualitat, cal:
  • extremar les mesures de protecció en totes les relacions sexuals per disminuir el risc de transmissió de malalties de transmissió sexual (MTS);
  • fer servir mètodes anticonceptius de barrera (preservatiu masculí o femení).
 • Si cal sotmetre’s a un estudi radiològic, és convenient comunicar a l’equip de salut la possibilitat o la certesa d’embaràs per tal que el risc es redueixi al mínim imprescindible.
 • En la mesura del que sigui possible, cal evitar el contacte amb poblacions de risc, és a dir, amb les persones que poden patir malalties infectives i contagioses; per tant, no convé, per exemple, visitar hospitals o clíniques.
 • En tasques de jardineria, cal posar-se guants i evitar el contacte amb animals domèstics, especialment els gats i la seva femta.
 • Convé evitar, especialment durant el primer trimestre de la gestació, l’exposició a altes temperatures, com ara les que tenen lloc a les saunes, els banys calents, etc.

 

"Consells abans de la gestació", d'Infermera Virtual, contingut sota llicència CC BY-NC-ND 3.0 ES, amb modificacions realitzades pel Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l'Hospital de Sabadell