© velusariot / Fotolia

Acompanyant un part

El part, un procés quotidià i a la vegada ple d’incerteses, fa que la dona, moltes vegades, busqui un acompanyament per tal de caminar-hi al costat d'algú.

Aquest acompanyament serà de gran utilitat en tot el procés, donant suport en la fase de dilatació, calmant l'ansietat, alleugerint la dona dels seus temors i sent un bon intèrpret dels seus desitjos.

Així doncs, és molt important trobar un acompanyant que conegui quin tipus de part és el que desitja realitzar, desig que es plasmarà en el pla de part, desenvolupat i consensuat durant l’embaràs, i que serà lliurat el mateix dia del part.

La persona que acompanya pot ser de molta ajuda si, a més de conèixer bé a la persona, ha assistit a les classes de “Preparació per al naixement” realitzades en el CAP de referència, i/o ha llegit bibliografia relacionada amb el procés del part, i així poder comprendre cada moment del procés i poder brindar un suport més conscient i adequat.

La importància del suport de la parella, familiar o amistat, rau en oferir a la dona una referència coneguda, pròxima, que representi el seu entorn més proper i íntim dins l'àmbit hospitalari, que en moltes ocasions li és desconegut. D'aquesta manera disminueix l’ansietat produïda per aquest motiu i, alhora, es dóna el suport necessari en el moment més dolç i esperat de la vida de la dona.

@ Mireia Navarro© Mireia Navarro

El millor seria que la persona que acompanya fos una persona que aportés tranquil·litat, serenitat, confiança i seguretat a la dona durant tot el procés i d’aquesta manera aconseguir un entorn més comfortable durant el part. És a dir, una persona que respongui a les necessitats físiques, psicològiques i emocionals quan la dona les requereixi.

El paper de l'acompanyant no ha de ser un paper actiu ni ha de realitzar moltes tasques. Més aviat, la seva presència, el seu vincle amb ella, el seu amor, el fer-li costat, és el millor paper a realitzar, així com respondre les necessitats que pot anar trobant durant el procés.

Dintre de l’hospital, és important no realitzar canvis de la persona escollida per entrar a la sala de parts, ja que aquests canvis, la pèrdua del referent emocional escollit en un moment tan delicat, poden pertorbar l'estabilitat emocional de la dona durant els processos de dilatació i part.

A més a més de l'acompanyant escollit, es brinda l’acompanyament professional d’una llevadora de referència durant el procés. La llevadora farà un control i guiatge personalitzat i adequat a cada pacient. Així mateix, la llevadora és l’encarregada d’assegurar-se que tot el procés del part es desenvolupi correctament, en coordinació amb l’equip de ginecologia, sempre respectant i assessorant els desitjos de la dona, responent els seus dubtes, aportant el suport que necessiti tant físic, com emocional i/o psicològic, tractant així de cobrir totes les necessitats i expectatives de la dona.

En definitiva, el nostre objectiu és que la mare recordi aquest dia amb la major satisfacció i felicitat possible.