© velusariot / Fotolia

Fases del part

Fase de dilatació

La fase de dilatació és la fase que va des de l’inici del part - és a dir, quan es comença a dilatar - fins que la dilatació és completa, i que correspon a 10 centímetres. Aquesta fase és la més llarga de totes i pot ser que la dona tingui la bossa de les aigües íntegra (és a dir, que no s’hagi trencat) o bé que la tingui ja trencada. El temps de dilatació pot variar d’una dona a una altra. Sol ser més lenta en dones que no han tingut cap fill anteriorment i en parts no espontanis (provocats). Durant la dilatació, la llevadora o el ginecòleg aniran comprovant l’evolució del part realitzant tactes vaginals cada dues o quatre hores, o quan sigui necessari.

Fotògrafa © Mireia Navarro © Mireia Navarro

 

 

 

 

 

 

 

Fase de l’expulsiu

S’inicia quan s’arriba a la dilatació completa del coll de l’úter i el nadó comença a baixar pel canal del part, per acabar sortint amb l’ajuda de la mare. El temps de baixada per aquest canal pot variar d’una dona a una altra, i sol ser més ràpid en dones que ja han passat per un part.

Durant l’expulsiu, la dona nota una pressió en la seva part inferior i ganes d’empènyer. La intensitat de la pressió anirà depenent de l’ús o no d’anestèsia i, per tant, pot ser que els espoderaments no siguin espontanis sinó que calgui indicar la dona quan ha d’empènyer.

El nadó pot sortir únicament amb l’ajuda de la mare, però en ocasions cal ajudar-lo utilitzant instruments com ara fòrceps o espàtules.
Així mateix, durant la sortida del nadó es pot lesionar el perineu de la mare, bé essent el propi nadó qui fa la lesió, bé perquè és necessari realitzar una episiotomia (una incisió per ajudar-lo a sortir).

 

Fase de deslliurament

L’última fase del part és la sortida de la placenta; per tal de facilitar-la, l’úter realitza contraccions que no són doloroses.

Normalment la placenta surt sola i la dona no ha d’empènyer però, si cal, la llevadora o el ginecòleg li ho indicaran.

Després de la sortida de la placenta donem per finalitzat el part i parlem de postpart.

La llevadora o el ginecòleg revisaran que tot estigui correcte i cosiran en cas que hi hagi alguna lesió.