Guia del resident d'Anatomia Patològica

Cap de la Unitat Docent:
Joan Carles Ferreres

Tutores:
Maria Rosa Escoda Giralt
Marta Vidal Borrego

Contacte:
93 723 10 10 ext. 20000 - 93 745 82 73. Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
93 723 10 10 ext. 20001.Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la., Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Places acreditades: 2 per any

Microscopi amb imatge microscòpica. Fotolia © Franz Pfluegl

Resum del programa MEF

L'especialitat

L'Anatomia Patològica és la branca de la Medicina que s’ocupa de l’estudi, per mitjà de tècniques morfològiques i moleculars, de les causes, el desenvolupament i les conseqüències de les malalties, aportant el diagnòstic correcte de biòpsies, peces quirúrgiques, citologies i autòpsies.

Dins l’Anatomia Patològica s’inclouen totes les àrees de capacitació específica que queden implícites en la denominació anterior (Patologia gastrointestinal, Patologia endocrina, Neuropatologia, Patologia pediàtrica, Citopatologia, Patologia ginecològica, Dermatopatologia, Nefropatologia, Hepatopatologia, Patologia osteoarticular i de parts toves, Uropatologia, Hematopatologia...).

La finalitat de la residència d’Anatomia Patològica és aconseguir que el metge especialista en formació assumeixi els objectius educacionals considerats en el programa educatiu de l’especialitat. El mètode a seguir consisteix en l’aprenentatge actiu, amb responsabilització progressiva en les tasques del Servei, supervisat directament pels membres de la plantilla i en la comprensió, a més, de la necessitat d’implicar-se en els equips assistencials per a potenciar el treball interprofessional com a motor de qualitat assistencial.

Descripció del Servei

El Servei d'Anatomia Patològica és un servei central responsable de les autòpsies, biòpsies, peces quirúrgiques i citologies de l'Hospital. El Servei es troba informatitzat, amb arxiu docent i fotogràfic.

El servei està acreditat per la formació postgrau de residents de l'especialitat des de l'any 1994, i s'imparteix també docència de pregrau als estudiants del grau de Medicina des del curs 2008-09.

Està situat al sòtan i disposa d’un espai físic de 700 m2, on s’hi troben degudament separades i equipades les àrees de autòpsies, patologia quirúrgica, citologia, patologia molecular, àmbit administratiu, despatxos, sala de sessions i sala de microfotografia i immunofluorescència.

Estructura del Servei

Àrea d'autòpsies

 • Sala d’evisceració: inclou taula de necròpsies.
 • Sala de dissecció: inclou taula de dissecció, àrea d’arxiu, destinada a la conservació de les peces macroscòpiques de necròpsia, i àrea de fotografia macroscòpica.

Patologia quirúrgica

 • Sala d’inclusió i d’estudi macroscòpic de les peces quirúrgiques
 • Laboratori General: àrea d’elaboració de blocs i tallat, àrea de tinció H-E i muntatge de laminetes, àrea de tincions especials (histoquímica i immunofluorescència) i àrea d’immunohistoquímica.
 • Sala tècnica OSNA i banc de tumors.

Patologia molecular

Es realitzen tècniques d’extracció de DNA i estudi molecular, PCR de fragments, pirosecuenciació, tècniques d’hibridació in situ i FISH-CISH.

Citologia

 • Laboratori: que rep les mostres i s’encarrega del processament i tinció de citologies exfoliatives, ginecològiques i PAAF.
 • Despatx de citotècnics dedicats a screening de les extensions citològiques, determinació del virus del papil·loma humà (Hybrid Capture) i processat de les puncions in situ de puncions Ecoendoscòpiques i Ecobroncoscòpiques.

Àmbit administratiu

 • Inclou àrea de recepció de mostres, informes i arxiu.

Altres espais complementaris

 • Despatxos
 • Sala de Residents
 • Sala de Sessions: consta de pentacapçal amb videocàmara acoplada, canó projector, pantalla i ordinador.
 • Sala de microfotografia, immunofluorecència i FISH
 • Arxiu de blocs de parafina i laminetes
 • Magatzem

Professionals

El personal que forma part de la unitat docent està representat per 13 metges especialistes que es distribueixen les diferents patologies, 1 biòleg molecular, 5 citotècnics, 12 tècnics de laboratori i 4 administratives.