Docència

La docència al Taulí

Missió

El Comitè Institucional de Docència (CID) és l’òrgan institucional encarregatde definir, promoure, coordinar i avaluar les polítiques de docència de grau i postgrau en l’àmbit del CCSPT, afavorir i divulgar els coneixements dels nostres professionals, dins i fora del CCSPT, i implementar activitats de docència d’acord amb els objectius institucionals i el marc de desenvolupament professional.

Així mateix, és un òrgan de transmissió de l’opinió professional i s’ha de coordinar amb la resta de comitès institucionals a través del Comitè de Qualitat/Consell Professional.

Funcions
  • Disseny d’estratègies de col·laboració amb la universitat i altres institucions docents o científiques.
  • Promoció de les activitats de docència al CCSPT.
  • Coordinació de les diferents iniciatives d’activitats docents per fer-les coherents amb els marcs de referència institucionals.
  • Procurar el màxim grau d’integració de les activitats de docència dins les assistencials i de recerca, de manera que s’estableixin sinergies mútues.
  • Desenvolupar activitats docents per traslladar el nostre model institucional i incrementar la influència de la institució en el sector.
  • Articular mecanismes perquè la participació dels professionals en activitats docents sigui un element vàlid pel seu desenvolupament professional.
Funcionament

Cadascun dels membres del CID és responsable del desenvolupament d’una àrea específica de la Docència del CCSPT per cobrir els diferents àmbits d’actuació docent: grau, postgrau, cursos, convenis, projecció externa de la docència i model conceptual de formació sanitària especialitzada (FSE).

Preferències de privacitat

Quan visites el nostre lloc web, el teu navegador pot emmagatzemar informació de serveis específics, normalment en forma de cookies. Aquí pots canviar les teves preferències de privacitat. Cal tenir en compte que el bloqueig d’alguns tipus de cookies pot afectar la teva experiència al nostre lloc web i als serveis que oferim.

Activar / desactivar el codi de seguiment de Google Analytics
Activar / desactivar Google Fonts
Activar / desactivar Google Maps
Activar / desactivar el vídeos incrustats
Aquest lloc web utilitza cookies, principalment de serveis de tercers. Pots editar les teves preferències de privacitat i/o acceptar l'ús de les cookies.