Biblioteca

 • Presentació
 • Serveis
 • Suport a la recerca
 • Recursos
 • Contacte

La Biblioteca del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell (CCSPT) és un centre obert a tots els professionals de la Corporació, actiu, dinàmic i innovador, que a través dels seus serveis permet compartir tota mena de recursos d’informació en l’àmbit de la biomedicina.

La missió de la Biblioteca del CCSPT és proporcionar informació científica als seus professionals, siguin presencials o en línia, amb l’objectiu d’obtenir els millors resultats possibles en els camps assistencial, docent i de recerca. Això involucra tant serveis bàsics de la biblioteca (informació, préstec i consulta), com d’altres més específics (formació d’usuaris i assessorament en la recerca).

Com a visió de futur, aquesta Biblioteca pretén esdevenir un centre de coneixement obert que s’adapti al nou paradigma que plantegen ciència i noves societats, tant en contingut com en forma. Això implica adaptar-se a les noves tendències i donar-hi resposta a través d’una vessant de la gestió del coneixement cada cop més innovadora (serveis totalment digitals, suport a la ciència i a l’aprenentatge en obert, etc.).

Funcions

Docència

 • Biblioteca dipositària de fons de la UAB: préstec de llibres de la UAB
 • Oferir punts de lectura, Wifi i accés al HCE als estudiants de la UAB
 • Atendre consultes sobre: cerques en bases de dades, bibliografia, etc.

Recerca

 • Gestionar una col·lecció digital equitativa i de qualitat segons les diferents línies de recerca i serveis del CCSPT.
 • Gestionar l’accés als recursos d’informació digital (catàleg, bbdd i revistes).
 • Recuperar informació a través de cerques bibliogràfiques especialitzades.
 • Localització de dades bibliomètriques: factor d’impacte, h-index i quartils.
 • Assessorament en la recerca (signatura d’articles, afiliació, publicació…).
 • Formació d’usuaris en habilitats informacionals i ús dels recursos d’informació.
 • Visibilitat dels articles publicats a través de blocs, xarxes socials i memòries.

Difusió

Blog de notícies

Producció científica

Responsable
Guillem Cebrián Grífol

gcebrian@tauli.cat

Serveis bàsics

 • Servei de sala, on es disposa d’ordinadors de sobretaula amb accés a Internet.
 • Servei de préstec de llibres, adreçat principalment als estudiants de la UAB.
 • Servei d’informació i de referència.

Servei d’obtenció de documents

Aquest és un recurs en línia que, per mitjà del catàleg, permet als usuaris obtenir aquells documents als quals no han pogut accedir per ells mateixos.

En cas de no estar inclosos al catàleg, a través del préstec interbibliotecari es garanteix l’intercanvi de documents entre biblioteques, donant així resposta a aquest tipus de necessitats.

Formacions i assessorament

Des de la Biblioteca s’ofereixen un seguit de formacions en el marc del Pla Institucional de Formació (PIF). Aquestes estan adreçades a tots els usuaris, essent des d’una formació bàsica en competències informacionals (com i on fer cerques), fins a la utilització d’una eina o un recurs en concret.

A l’hora de començar a investigar és important saber escollir aquelles fonts d’informació que són de qualitat (d’impacte, originals, fiables…). Des de la Biblioteca del CCSPT recomanem realitzar les cerques bibliogràfiques a les principals bases de dades científiques (PubMed i Web of Science), així com als nostres recursos exclusius (catàleg, Clinical Key i Medline Complete, entre d’altres).

Guies i manuals d’ús

A banda de totes aquestes guies i manuals, cada proveïdor de revistes i bases de dades científiques posen a la nostra disposició formadors professionals per a dur a terme sessions presencials sobre ús i funcionalitats de cadascuna d’elles.

Des de la Biblioteca s’ofereix assessorament a l’hora d’escollir la revista on publicar. Els principals criteris a seguir, són:

 • Factor d’impacte.
 • Quartil.
 • Periodicitat.
 • Número d’articles per any.
 • % de rebuig.
 • Temàtica.
 • Tipus de lector.

També cal contemplar les normatives de cada revista, les quals parlen d’extensió, ordre de les seccions, paginació i bibliografia. Tanmateix, es recomana, sempre que es pugui, publicar en revistes amb factor d’impacte, idealment de Quartil 1.

La Direcció de Recerca i Innovació del Parc Taulí disposa d’una normativa de filiació institucional per tal d’identificar, de manera homogènia, totes les publicacions científiques generades des de qualsevol àmbit del Parc Taulí.

Per saber com citar tots aquells recursos que s’han consultat i quins criteris hem de seguir a l’hora d’elaborar la bibliografia, es pot consultar el següent article:

Tanmateix, hi ha eines que faciliten tota aquesta tasca de gestió de referències, com el gestor bibliogràfic Mendeley:

En el següent vídeo de BibliotecasUNED, s’explica com inserir cites i referències en un treball acadèmic emprant aquest gestor:

YouTubeThis content is blocked. Please review your Privacy Preferences.
Editar privacitat / YouTube

Catàleg

Tots els professionals del Parc Taulí amb un usuari creat poden accedir al Catàleg de revistes de la Corporació Sanitària Parc Taulí des de fora de la institució i disposen d’un repositori personal on dipositar-hi els seus PDF. New England Journal of Medicine o Jama són algunes de les revistes amb major factor d’impacte que es troben integrades dins del catàleg.

Tanmateix, els estudiants de la UAB poden utilitzar el catàleg de biblioteques de la UAB, prèvia identificació amb les seves credencials, on hi trobaran també infinitat de recursos de qualitat.

Bases de dades

Integrades dins del catàleg, la Biblioteca té contractades les principals bases de dades de divulgació científica del món, tals com Clinical Key o Medline Complete.

En afegit, es disposa d’accés a les plataformes UpToDate, Web of Science i Dynamed Plus. Aquestes estan gestionades pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Open Access

L’accés obert a la informació científica (Open Access) és un corrent cada cop més estès dins la comunitat científica. A grans trets, consisteix en la publicació i/o dipòsit de la producció científica sense limitacions ni llicències d’ús restrictives.

Mitjançant un conveni amb la Universitat Autònoma de Barcelona, des de l’any 2019 la Biblioteca del CCSPT permet dipositar al Dipòsit Digital de Dades (DDD) les seves publicacions. Es tracta d’un repositori institucional que té com a finalitat aplegar, preservar i difondre tota aquesta producció.

Biblioteca

Oficina
Plaça Torre de l’Aigua, s/n, 08208 Sabadell
08208 Sabadell

Sala de lectura
Parc del Taulí, 1
Edifici La Salut, planta -1 de l’antiga biblioteca (accés des de l’exterior, entre Compres i La Capella)
08208 Sabadell

Preferències de privacitat

Quan visites el nostre lloc web, el teu navegador pot emmagatzemar informació de serveis específics, normalment en forma de cookies. Aquí pots canviar les teves preferències de privacitat. Cal tenir en compte que el bloqueig d’alguns tipus de cookies pot afectar la teva experiència al nostre lloc web i als serveis que oferim.

Activar / desactivar el codi de seguiment de Google Analytics
Activar / desactivar Google Fonts
Activar / desactivar Google Maps
Activar / desactivar el vídeos incrustats
Aquest lloc web utilitza cookies, principalment de serveis de tercers. Pots editar les teves preferències de privacitat i/o acceptar l'ús de les cookies.