RRI: recerca i innovació responsables

L’I3PT, amb el seu compromís ètic i social, està alineat amb els principis de l’RRI i fomenta en la seva institució una recerca i una innovació inclusiva, orientada a la societat a on els seus resultats siguin desitjats, ètics i necessaris i una recerca i innovació que es facis sota el principi de sostenibilitat econòmica i ambiental.

Què és l’RRI?

RRI és l’acrònim en anglès de Recerca i Innovació Responsable, que té com a objectiu aconseguir uns resultats sostenibles, èticament acceptables i socialment desitjables. Persegueix que tots els agents implicats/grups d’interès treballin junts en el procés de recerca i innovació.

L’RRI contempla diferents agendes necessàries per aconseguir aquest propòsit:

 1. Participació ciutadana: en el procés de recerca i innovació han de participar tots els actors per tal d’alinear els resultats amb els valors, les necessitats i les expectatives de la societat europea.
 2. Igualtat de gènere: considerar la dimensió de gènere a cada etapa de l’R+D+I per millorar la qualitat i l’impacte social dels resultats. Promoure equips amb equilibri de gènere en tota l’estructura organitzativa de l’Institut. Tenir en compte la dimensió de gènere en la planificació de la recerca i la innovació per millorar la qualitat i la pertinença dels resultats.
 3. Educació científica: millorar el model educatiu actual per formar a la ciutadania en les competències i coneixements que els permeti participar en la pressa de decisions relacionades amb la recerca i la innovació i també amb l’objectiu d’incrementar el nombre d’investigadors promovent les vocacions científiques..
 4. Ètica: te en compte la integritat de la recerca: prevenir les pràctiques de la recerca inacceptables; i la ciència i la societat: l’acceptació ètica dels avenços científics i tecnològics.
 5. Accés obert: l’accés obert des del principi del treball científic pot millorar la qualitat de la recerca i facilitar la innovació ràpida, les col.laboracions constructives entre col.laboradors i el diàleg productiu amb la societat civil.
 6. Governança: la governança ha de ser prou robusta i adaptable per al desenvolupament impredictible de la recerca i la innovació i compartir la responsabilitat entre una gran varietat d’actors. Proporcionar instruments de governança per fomentar la responsabilitat compartida.

Què hem fet a l’I3PT en cada agenda?

Participació en projectes amb presència dels stakeholders inclosa la ciutadania

Jornades de portes obertes de l’Institut

 • Visita anual dels donants de la Marató TV3

Mecenatge. Donar a conèixer l’Institut i oferir visibilitat

Altres actes amb participació ciutadana

Difusió i divulgació de la ciència

Formació

 • Curs d’R+D+I metges residents
 • Infermeria

Col·laboracions amb escoles i universitats

 • Programa “Magnet. Aliances per a l’èxit educatiu” amb l’Escola Samuntada, programa impulsat per la Fundació Jaume Bonfill, el Departament d’Ensenyament, la Diputació de Barcelona i L’Institut de Ciències de l’Educació de la UAB
 • Col·laboracions amb universitats en la realització dels treballs final de grau i de màster:
 • Col·laboració amb la Unitat Docent de Medicina de la UAB per promoure la participació d’estudiants en projectes de recerca. S’incentiva amb un premi dins la convocatòria anual de beques que fa l’Institut.

Participació en fires científiques i d’innovació

 • Healthio
 • Smart City Expo World Barcelona 2019, 2020, 2021
 • Fira Transfiere Málaga 2021

Organització dels Cicles de Conferències I3PT

Organització i participació de trobades en innovació: Cafès XISCAT, Vermuts XISCAT, Matchmaking ITEMAS 2021 (in vitro diagnostics)

 

 • Publicació de codis ètics:
  • Codi de Bones Pràctiques Clíniques.
  • Manual del personal investigador.
 •  Cura de la protecció de dades de caràcter personal sotmès a auditories periòdiques.
 • Comitè Ètic d’Investigació, amb avaluació i vigilància sobre tots els projectes de recerca fets a l’Institut.
 • Publicació dels resultats de recerca amb criteris clars de publicació, autoria i revisió. També es realitza avaluació periòdica de la producció científica.
 • Formació específica en bones pràctiques relacionades amb la recerca i la innovació:
  • Formació en bones pràctiques clíniques adreçada a investigadors.
  • Formació en R+D+I a metges residents.
  • Formació en residus de tot el personal.
  • Formació en qualitat.
 • Tractament de residus, dades i material resultant dels investigadors.
 • Certificació UNE 166002 de gestió de l’R+D+I.
 • Accés al Dipòsit Digital e Dades (DDD) de la Universitat Autònoma de Barcelona per dipositar les publicacions.
 • Accés obert i lliure als dissenys de material mèdic validat per impressió 3D. Publicat el catàleg de peces amb els paràmetres tècnics de disseny, requeriments de material i paràmetres d’impressió.
 • Formació específica dins dels Cicles de Conferències organitzats per l’I3PT i dins del Pla de Formació I3PT 2022.
 • Elaboració d’una guia interna de bones pràctiques en la gestió de dades de recerca pel personal investigador I3PT.
 • Política Open Access I3PT.
 • Planificació sota els eixos i objectius marcats en el Pla Estratègic de l’Institut que contempla, entre d’altres, aspectes de qualitat i la RRI.
 • Composició dels òrgans de govern amb la representativitat d’entitats i coneixements necessaris pel bon govern de l’entitat.
 • Conjunt d’òrgans assessors per la millor pressa de decisions dels òrgans de govern i de direcció:
  • Comitè Ètic d’Investigació
  • Comitè de Recerca
  • Comitè d’Innovació
  • Comitè Assessor Científic
  • Comitè d’Igualtat
  • Comitè de Seguretat i Higiene
 • Revisió i actualització dels nous estatus vinculats a la nova estructuració de l’Institut.
 • Col·laboració en el projecte H2020 RRI LEADERS liderat per la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació.
Preferències de privacitat

Quan visites el nostre lloc web, el teu navegador pot emmagatzemar informació de serveis específics, normalment en forma de cookies. Aquí pots canviar les teves preferències de privacitat. Cal tenir en compte que el bloqueig d’alguns tipus de cookies pot afectar la teva experiència al nostre lloc web i als serveis que oferim.

Activar / desactivar el codi de seguiment de Google Analytics
Activar / desactivar Google Fonts
Activar / desactivar Google Maps
Activar / desactivar el vídeos incrustats
Aquest lloc web utilitza cookies, principalment de serveis de tercers. Pots editar les teves preferències de privacitat i/o acceptar l'ús de les cookies.