Cirurgia i Procediments Intervencionistes

 • Sobre l’àrea
 • Grups
 • Unitat Mixta

L’àrea d’investigació en cirurgia i procediments intervencionistes reuneix professionals de diferents àmbits i disciplines que desenvolupen la seva activitat científica amb l’objectiu de generar coneixement d’aplicació clínica i de generar innovacions tecnològiques que millorin la pràctica assistencial.

Els grups de recerca de l’àrea promouen l’aplicació de noves tecnologies, com la impressió 3D o la intel·ligència artificial, per l’avenç del coneixement en el camp i per generar innovacions que puguin repercutir en una millor assistència al pacient. Destaquem els dos laboratoris tecnològics creats a partir de el coneixement dels grups: laboratori 3D i laboratori d’imatge mèdica, tots dos liderant projectes d’impacte a l’SNS en col·laboració amb altres grups de l’institut.

L’àrea manté col·laboracions actives amb altres centres de recerca, centres tecnològics i empreses, permetent així generar equips multidisciplinaris i potenciant la transferència de resultats.

Línies estratègiques de l’àrea

 • Aplicació de noves tecnologies per a la reducció de procediments invasius.
 • Aplicació de la intel·ligència artificial en anàlisi de Big Data i imatge per a generar algorismes de predicció i diagnòstic.
 • Aplicació de la tecnologia d’impressió 3D per a la millora d’eficiència i qualitat en procediments i intervencions quirúrgiques.
Coordinació d'àrea
Xavier Serra-Aracil

jserraa@tauli.cat

Grup A9G1 – Grup de recerca de l’aparell locomotor

Nivell d’acreditació: Grup emergent

GRE 2021 SGR 01372

La recerca del Grup de Recerca de l’Aparell Locomotor és majoritàriament clínica. Es centra en l’estudi de procediments, materials i tractaments de les patologies relacionades amb l’aparell locomotor, que afecten ossos, músculs, tendons i articulacions. En general, aquestes patologies són associades al sofriment de dolor, impotència funcional, discapacitat, i afecten la qualitat de vida dels pacients.

Es tracta d’un grup de recerca multidisciplinària format per diferents perfils professionals: cirurgia ortopèdica i traumatologia (especialistes i Metges Interns Residents en formació), rehabilitació, metges i metgesses de família d’atenció urgent, medicina interna i ortogeriatria, anestesiologia, fisioteràpia, infermeria, enginyeria biomèdica i biologia.

L’activitat científica del Grup de Recerca de l’Aparell Locomotor es centra en generar evidència científica d’alta qualitat per a poder aplicar a la pràctica clínica habitual, i millorar els resultats dels pacients. El grup participa activament en estudis propis liderats per l’equip investigador, estudis clínics promoguts per altres entitats acadèmiques o centres hospitalaris, i estudis clínics promoguts per la indústria.

Les tres línies de recerca han estat sempre el pilar de l’activitat científica. No obstant això, per a les línies de recerca enfocades a la millora de la qualitat de procediments de patologia traumàtica i els procediments electius de cirurgia ortopèdica, el grup de recerca ha comptat amb col·laboracions nacionals i internacionals que han estat clau en la seva activitat científica.

L’activitat científica pròpia i les col·laboracions públiques i públic-privades han posicionat el grup de recerca entre els grups de l’àmbit clínic de l’aparell locomotor més productius a nivell científic en el nostre territori.

Línies d’Investigació

 • Recerca de la tecnologia 3D aplicada a procediments quirúrgics de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia: models anatòmics i guies quirúrgiques.
 • Recerca focalitzada en la millora de la qualitat de procediments de patologia traumàtica.
 • Recerca focalitzada en la millora de procediments electius de cirurgia ortopèdica.

Composició del grup

Xavier Pelfort López (Cap de grup) | ORCID

Personal investigador doctor

 • Carballo García, Alejandro
 • Fillat Gomà, Ferran
 • Marcano Fernández, Francesc
 • Martí Garin, David
 • Miquel Noguera, Joan
 • Pellejero García, Raúl
 • Yela Verdú, Christian
 • Yuguero Rodríguez, Mariano

Predoctorals

 • Acerboni Flores, Francesc
 • Cámara Cabrera, Jaume
 • Freijo Gutierrez, Valentin

Personal investigador no doctor

 • Anglada Torres, Neus
 • Gimeno Calavia, Nuria
 • González Vargas, José Antonio
 • Martinez Grau, Patricia
 • Murias Alvarez, Joan
 • Ramon Solé, Jordi
 • Rojas Sayol, Roger
 • Salomó Domènech, Mònica
 • Sánchez Fernández, Joel
 • Serrano Sanz, Jorge

Professionals de suport

 • Soto, Andrés Felipe
 • Parera Martínez, Carolina
 • Viñas Noguera, Mireia M

Professionals associats

 • Alavedra Massana, Anna
 • Amestoy Ramos, Jorge
 • Andriola, Vito
 • Berenguer Sánchez, Alexandre
 • Blasco Moreu, Jorge
 • Bueno Ruiz, Mercedes
 • Caparros García, Ariadna
 • Costa Ventura, Helena
 • Fernández Poch, Núria
 • Fuentes López, Ruben
 • Galdina Valls, Pilar
 • Gasset Teixidor, Alfons
 • Girvent Montllor, Francesc
 • González Riveiro, Maribel
 • Graells Alonso, Guillem
 • Harb Peralta, Jean Pierre
 • Julian Castro, Guadalupe
 • López Bonet, Angels
 • López Góngora, Sheila
 • Maciejczyk Boix, Pablo
 • Maldonado Sotoca, Yeray
 • Martínez Álvarez, Marta
 • Martínez Sañudo, Luís
 • Molina Corbacho, Matilde
 • Navarro Oliver, Claudia
 • Peñalver Matamoros, Juan Manuel
 • Puente Alonso, Carlos
 • Ráfols Perramon, Ona
 • Ricol Lainez, Laura
 • Rododera Puigdemasa, Josep
 • Roqueta Andreu, Lídia
 • Sacristan Prat, Mariona
 • Sánchez Flo, Ricard
 • Sánchez Palomino, María Estrella
 • Simó Sánchez Isabel
 • Soler Cano, Albert
 • Velasco Barrera, Aldo
 • Verdaguer Figuerola, Arnau

Grup A9G2 – Politraumatisme, cirurgia d’urgències i medicina transfusional

Nivell d’acreditació: Grup emergent

El politraumatisme és la principal causa de mort i de morbiditat associada entre el primer any de vida i els 44 anys d’edat.

La nostra investigació vol centrar-se en cada una de les fases del tractament de pacients quirúrgics, tant des de la medicina prehospitalària, el tractament a l’Hospital i posteriorment l’estudi social de les repercussions, així com les possibilitats d’evitar la reincidència del traumatisme.

El malalt politraumàtic és potser un dels exemples més clars en Medicina del tractament multidisciplinari, el bon funcionament de cadscuna de les parts, fa que els resultats millorin; és per aquest motiu que el nostre grup està format per: anestesiòlegs, cirurgians, pediatres, intensivistes, radiòlegs i psiquiatres.

Paral·lelament aquest grup desenvolupa línies de recerca centrades en el pacient atès en l’àmbit d’urgències, no necessàriament en el context d’un politraumatisme. Concretament es centra en els pacients que han de ser intervinguts quirúrgicament de forma urgent, amb la finalitat de millorar la qualitat assistencial que s’ofereix en aquest àmbit.

Línies d’Investigació

 • Diagnóstic i tractament dels pacients politraumatitzats
 • Estudi de hemoderivats i fluids en l’atenció dels pacients politraumatitzats
 • Estudi i desenvolupament d’eines innovadores en el tractament dels pacients intervinguts d’urgències
 • Creació i aplicació de protocols per la presa de decisions preoperatòries i la recuperació postoperatòria en el pacients intervinguts d’urgències

Composició del grup

Salvador Navarro Soto (Cap de grup) | ORCID

Personal investigador doctor

 • Campos Serra, Andrea
 • Llaquet Bayo, Heura
 • Montmany Vioque, Sandra
 • Muñoz Campaña, Anna

Personal investigador no doctor

 • Alegret Monroig, Nuria
 • Farré Alins, Pau
 • Gràcia Roman, Raquel
 • Llorach Perucho, Núria

Professionals associats

 • Barna Olomi, Irene
 • Guitart Giménez, Josep
 • Martínez López, Fernando
 • Renter Valdovinos, Lluis
 • Subirana Bofill, Rita

Grup A9G3 – Recerca en cirurgia colorectal

Nivell d’acreditació: En fase de consolidació

GRC 2021 SGR 01580

El nostre grup de recerca de Cirurgia Colorectal es centra en la cirurgia mínimament invasiva colorectal. El grup està fonamentalment constituït per un equip de cirurgia especialista en l’aplicació i el desenvolupament de tècniques quirúrgiques mínimament invasives. En concret, destaquen els estudis en cirurgia endoscòpia transanal o en cirurgia mínimament invasiva en grans adenomes de còlon mitjançant la tècnica de CELS (Combined Endoscopic Laparoscopic Surgery).

El nostre grup treballa també per a desenvolupar millores en les actuals tècniques quirúrgiques per a millorar l’impacte que aquestes tenen en els pacients. D’una banda, el grup ha desenvolupat un sistema innovador per a detecció de la vascularització de l’intestí mitjançant el verd de indocianina a través del programari SERGREEN. D’altra banda, el grup treballa en el desenvolupament de tractaments ambulatoris que permetin reduir les hospitalitzacions a través del programa de colectomia ambulatòries o el tractament de diverticulitis amb antiinflamatoris.

Línies d’Investigació

 • Recerca i innovació en tractaments i tècniques de cirurgia endoscòpica transanal.
 • Desenvolupament de noves tècniques d’objectivació de la vascularització de l’intestí.
 • Diverticulitis aguda. Nous manejos de tractament conservador en funció de la classificació de Neff modificada.

Composició del grup

Xavier Serra Aracil (Cap de grup) | ORCID

Personal investigador doctor

 • Badia Closa, Jesús
 • Garcia Nalda, Albert
 • Mora López, Laura
 • Pallisera Lloveras, Anna
 • Serracant Barrera , Anna

Predoctorals

 • González Costa, Anna
 • Granados Maturano, Ana
 • Hidalgo Rosas, José Manuel
 • Llorach Perucho, Nuria

Personal investigador no doctor

 • Caraballo Angeli, Mariana
 • Pino Pérez, Oriol

Grup A9G4 – Nefrologia clínica, intervencionista i computacional (CICN)

Nivell d’acreditació: Grup emergent

El CICN és un grup de recerca i innovació que reuneix professionals de diferents àmbits que desenvolupen la seva activitat a l’entorn de l’àrea de la patologia renal. La seva activitat inclou diverses línies que abasten la nefrologia clínica, l’intervencionisme renal i el desenvolupament de sistemes computacionals i d’intel·ligència artificial.

El grup està integrat per professionals de diferents àmbits per a desenvolpar recera i innovació translacional en el pacient amb malatia renal i en hemodiàlisi. L’obejctiu cobreix d’una banda l’estudi de la fisiopatologia i biomarcadors en la inflamació, immunitat i infecció en el pacient renal, així com en el desenvolupament de les malalties renals. D’altra banda, genera el marc per al desenvolupament de processos assistencials, recerca i innovació en l’àmbit de l’accés vascular per a hemodiàlisi.

El caràcter transversal del grup, que inclou professionals de diverses especialitats i perfils de medicina i d’enginyeria biomèdica, permet la generació de projectes translacionals que abasten la generació de projectes que es tradueixen en l’assistència clínica, la docència, la recerca i la innovació. L’equip el formen especialistes en nefrologia, cirurgia vascular, radiologia intervencionista, infermeria i enginyers biomèdics en un marc de col·laboració amb l’Escola d’Enginyeria de la Universitat Autònoma de Barcelona, Enginyeria Biomèdica de la Universitat Pompeu Fabra  i la University of North Carolina (els EUA). En aquest context, juntament amb l’Escola d’Enginyeria de la Universitat Autònoma de Barcelona s’ha generat el Màster en Intel·ligència Artificial i Big Data en Salut. El grup també col·labora activament amb la Facultat d’Enginyeria Biomèdica de la Universitat Pompeu Fabra. D’altra banda, el grup forma part del programa de formació  de Nefrologia Intervencionista NEPHROPATH, concedit pel Programa Erasmus + de la Comissió Europea.

Línies d’Investigació

 • Accés vascular per hemodiàlisi: inflamació, infecció, ecografia, hemodinàmia, models predictius de la trombosi, tècnica de ButtonHole, fisiopatologia de la hiperplàsia intimal, models terapèutics i Intel·ligència Artificial.
 • Fisiopatologia de les malalties glomerulars.
 • Biomarcadors d’infecció en la urèmia.
 • Immunitat a la urèmia.
 • Models predictius i Clinical Decision Support Systems (CDSS) basats en Intel·ligència Artificial i Data Mining per al maneig del pacient amb insuficiència renal crònica i hemodiàlisi.
 • Biosensors

Composició del grup

José Ibeas López (Cap de grup) | ORCID

Personal investigador doctor

 • Merino Raldua, Jana
 • Teixidor Viñas, Mireia

Predoctorals

 • Betancourt Castellanos, Loreley
 • Carles Soler, Miriam
 • Garcia Agreda, Daniela
 • Navazo Santamaria, Diego

Personal investigador no doctor

 • Caravaca Rodriguez, Miriam
 • Comanges Yéboles, Alejandra
 • Correa Soto, Roberto
 • Gallés Argemí, Òscar
 • González de la Huebra Labrador, Teresa
 • Pico Ruiz, Sandy Valeria
 • Soto Calderón, Andrés Felipe
 • Vallespín Aguado, Joaquim

Professionals associats

 • Criado Paredes, Eva
 • Rubiella Rubio, Carolina
 • Teixidor Viñas, Mireia
 • Vidal Borrego, Marta

Projectes destacats

    

 • Anais Medical: Mètodes de simulació per a realització de procediments invasius en el pacient renal.
 • Nephrocloud: Programari per a la gestió clínica de l’accés vascular per hemodiàlisi.

Grup A9G5 – GIAMed: Intel·ligència Artificial aplicada a la Imatge Mèdica

Nivell d’acreditació: Associat

El grup GIAMed es crea amb la finalitat de dotar a l’hospital d’una unitat de recerca i assessorament en l’aplicació de la intel·ligència artificial en el diagnòstic mèdic per imatge. La recerca és essencial per a mantenir l’hospital a l’avantguarda, especialment quan es presenta una tecnologia disruptiva com és la intel·ligència artificial.

Els tòpics de recerca d’aquest grup engloben tota aquella activitat investigadora relacionada amb el desenvolupament i implementació d’algorismes d’intel·ligència artificial (IA) en imatge mèdica. Per exemple, l’aplicació de la IA en el desenvolupament de nous algorismes de reconstrucció i processat d’imatges i d’eines de visualització, segmentació de teixits i conversió a objectes 3D imprimibles.

GIAMed està format per un equip multidisciplinari (enginyeria, matemàtiques i personal clínic) i té una forta col·laboració amb altres grups de recerca d’intel·ligència artificial d’universitats catalanes com BCN-AIM, i UdG-VICOROB. GIAMed pretén aconseguir ser un punt de referència en el CSPT en la recerca relacionada amb la intel·ligència artificial.

Línies d’Investigació

 • Desenvolupament d’algorismes per a la millora en el diagnòstic mèdic per imatge i la radiologia personalitzada.
 • Optimització dels protocols d’adquisició i de la imatge digital.
 • Desenvolupament d’eines per a la implementació de la tecnologia 3D en l’àmbit hospitalari.

Composició del grup

Josep Fernàndez Bayó (Cap de grup)

Personal investigador doctor

 • Perendreu Sans, Joan

Predoctorals

 • Costilla Frías, Marco
 • Del Riego Ferrari, Javier
 • López Mora, Diego Alfonso

Personal investigador no doctor

 • Correa Soto, Roberto Eduardo
 • Martín Olóriz, Amaya
 • Novell Teixidó, Francesc
 • Romero Flórez, Nicolás

Professionals de suport

 • Arroyo Arroyo, Sergio
 • Blanch Molina, Alexandre
 • Borrell Avila, Francesc
 • López García, Álex
 • Ribas Mercau, Diego Ignacio
 • Valls Obea, Josep

La Unitat Mixta d’Investigació Kidney4All neix l’any 2021 per consolidar la relació entre el Departament de Telecomunicacions i Enginyeria de sistemes de la UAB i l’Institut d’Investigació i Innovació del Parc Taulí. En concret, hi participen els grups de recerca Wireless Information Networking, liderat actualment per Antoni Morell, i el grup de recerca A9G4 Nefrologia clínica, intervencionista i computacional de l’I3PT, liderat pel Dr José Ibeas.

Dins d’aquesta unitat s’han generat diverses línies de recerca, innovació i docència. Destaca el Màster en Intel·ligència Artificial i Big Data en Salut (més informació).

Objectius principals:

 • Desenvolupament de models predictius basats en simulació computacional i intel·ligència artificial del fracàs de l’accés vascular de pacients en hemodiàlisi
 • Desenvolupament de models predictius en la progressió de la insuficiència renal crònica i en l’aparició de complicacions cardiovasculars i mortalitat.

Responsable I3PT

 • José Ibeas

Personal investigador I3PT

 • Diego Navazo
 • Daniela García
 • Carolina Rubiella

Responsable UAB

 • Antoni Morell

Personal investigador UAB

 • José López Vicario
 • Edwar Macías
 • Dolores Reixach
 • Projecte SIMUFAV. Models predictius basats en simulació computacional i intel·ligència artificial del fracàs de l’accés vascular dels pacients en hemodiàlisi.
 • Projecte INTELKIDNEY. Models predictius de mortalitat i complicacions cardiovasculars en el pacient amb insuficiència renal crònica.
 • Models predictius d’insuficiència cardíaca en el pacient amb insuficiència renal crònica avançada en relació a la fístula arteriovenosa per hemodiàlisi.
 • Models predictius de mortalitat en el pacient crític amb Fracàs Renal Agut basats en intel·ligència artificial.
 • Models predictius de sèpsia en el pacient crític.
Preferències de privacitat

Quan visites el nostre lloc web, el teu navegador pot emmagatzemar informació de serveis específics, normalment en forma de cookies. Aquí pots canviar les teves preferències de privacitat. Cal tenir en compte que el bloqueig d’alguns tipus de cookies pot afectar la teva experiència al nostre lloc web i als serveis que oferim.

Activar / desactivar el codi de seguiment de Google Analytics
Activar / desactivar Google Fonts
Activar / desactivar Google Maps
Activar / desactivar el vídeos incrustats
Aquest lloc web utilitza cookies, principalment de serveis de tercers. Pots editar les teves preferències de privacitat i/o acceptar l'ús de les cookies.