Laboratori d’Imatge Mèdica Digital

 • Presentació
 • Serveis
 • Recursos

El Laboratori d’Imatge Mèdica de l’I3PT està vinculat al Centre d’Imatge Mèdica Digital (CIMD)La missió del laboratori d’imatge mèdica és fer recerca col·laborativa i proporcionar serveis de consultoria i recursos als grups de recerca de l’I3PT així com a altres institucions que ho requereixin per tal de desenvolupar projectes basats en l’ús d’imatge mèdica digital.

El CIMD és un centre especialitzat en el desenvolupament d’aplicacions informàtiques orientades a la captació, l’arxiu i la transmissió d’imatges digitals, així com de tota la informació generada pels serveis diagnòstics. Es troba integrat a l’UDIAT Centre Diagnòstic de l’Hospital Universitari Parc Taulí.

El laboratori utilitza software  de transmissió i emmagatzematge d’imatges (PACS) desenvolupat al Taulí i comercialitzat a tot el món per recollir i emmagatzemar imatge mèdica al núvol, participant en projectes com el SIMDCAT. Aquest repositori d’imatges, de més de 1.5 Petabytes, és accessible des de qualsevol hospital usuari.

Coordinació
Mariona Quintana i Morales

mquintanai@tauli.cat

 • Obtenció, tractament i cessió d’imatges mèdiques mitjançant l’ús de la plataforma RAIM.
 • Suport en la planificació, disseny i execució de projectes de recerca i innovació relacionats amb l’ús i el tractament d’imatge mèdica i/o l’ús de tecnologies d’intel·ligència artificial (IA) dins el camp de diagnòstic per la imatge.
 • Recopilació i anàlisi d’imatges mèdiques digitals.
 • Desenvolupament i avaluació d’algoritmes d’IA que tractin imatge mèdica.
 • Suport en la preparació de sol·licituds de finançament i altres documents relacionats amb la recerca.
 • Desplegament d’experiments pilot per obtenir dades preliminars, provar hipòtesis o metodologies de resolució de problemes.
 • Assessorament i acompanyament en la introducció d’eines d’IA al servei assistencial de l’Hospital.
 • Col·leccions d’imatges
  • Objectes mèdics en format DICOM
  • Informes de diagnòstic en formats HTML, PDF i en CDA encriptats
  • Objectes imprimibles en format STL i OBJ
 • RAIM Viewer (Visor mèdic)
 • RAIM Server (PACS)
 • RAIM Cloud (PACS centralitzat)
 • RAIM SDI (Sistema de Informació Radiològic)
 • RAIM SISDI Web (RIS web)
 • RAIM Services Web (Visor mèdic radiològic y patològic)
 • RAIM Light Viewer (Visor clínic lleuger)
 • Software i aplicacions de suport: Visual Studio Code, Jupyter Notebook, Google Colab, ITK Snap, 3D Slicer, Matlab, Python (llibreries), Git, GitHub.
Preferències de privacitat

Quan visites el nostre lloc web, el teu navegador pot emmagatzemar informació de serveis específics, normalment en forma de cookies. Aquí pots canviar les teves preferències de privacitat. Cal tenir en compte que el bloqueig d’alguns tipus de cookies pot afectar la teva experiència al nostre lloc web i als serveis que oferim.

Activar / desactivar el codi de seguiment de Google Analytics
Activar / desactivar Google Fonts
Activar / desactivar Google Maps
Activar / desactivar el vídeos incrustats
Aquest lloc web utilitza cookies, principalment de serveis de tercers. Pots editar les teves preferències de privacitat i/o acceptar l'ús de les cookies.