Laboratori d’Imatge Mèdica Digital

 • Presentació
 • Serveis
 • Productes

El Laboratori d’Imatge Mèdica digital forma part del Centre d’Imatge Mèdica Digital (CIMD). És un centre especialitzat en el desenvolupament d’aplicacions informàtiques orientades a la captació, l’arxiu i la transmissió d’imatges digitals, així com de tota la informació generada pels serveis diagnòstics. Es troba integrat a l’UDIAT Centre Diagnòstic del Parc Taulí i és un dels serveis de suport comú de l’I3PT que permet als investigadors desenvolupar els seus projectes de recerca.

El laboratori utilitza software  de transmissió i emmagatzematge d’imatges (PACS) desenvolupat al Taulí i comercialitzat a tot el món per recollir i emmagatzemar imatge mèdica al núvol, participant en projectes com el SIMDCAT. Aquest repositori d’imatges, de més de 1.5 Petabytes, és accessible des de qualsevol hospital usuari.

Contacte
Josep Fernàndez Bayó

jfernandezb@tauli.cat

 • Desenvolupament de nou software relacionat amb digitalització, tractament i emmagatzematge d’imatge mèdica.
 • Obtenció, tractament i cessió d’imatge mèdica mitjançant l’ús de la plataforma RAIM server i RAIM Cloud.
 • Servei de recerca en intel·ligència artificial aplicada a la impressió 3D (segmentació i conversió en format imprimible)
 • Col·leccions d’imatges:
  • Objectes mèdics en format DICOM
  • Informes de diagnòstic en formats HTML, PDF i en CDA encriptats.
  • Objectes imprimibles en format STL i OBJ
 • Assessorament i suport en el disseny i metodologia de projectes de recerca relacionats amb l’ús i el tractament d’imatge mèdica.
 • RAIM Server (PACS)
 • RAIM Viewer (Visor mèdic)
 • RAIM Cloud (PACS centralitzat)
 • RAIM SDI (Sistema de Informació Radiològic)
 • RAIM SISDI Web (RIS web)
 • RAIM Services Web (Visor mèdic radiològic y patològic)
 • RAIM Light Viewer (Visor clínic lleuger)
En aquest web utilitzem cookies, principalment de tercers. Si segueixes navegant, entenem que hi estàs d'acord.
Més informació