I3PT en xifres

Projectes (2022)

0

COMPETITIUS APROVATS

0

PRESENTATS AL CEIm

0

NOVES IDEES

0

EN CARTERA D'INNOVACIÓ

Històric: Projectes competitius aprovats

 • Nacionals
 • Internacionals

Històric: Assaigs clínics presentats al CEIm

 • AC CEIm
 • AC participant

Històric: Projectes avaluats pel CEIm

 • Total

Producció científica

Articles publicats

 • Sense factor d'impacte
 • Amb factor d'impacte

Factor d'impacte

 • Factor d'impacte

Articles per quartils 2020

 • Q1
 • Q2
 • Q3
 • Q4

Articles per quartils 2021

 • Q1
 • Q2
 • Q3
 • Q4

Articles per quartils 2022

 • Q1
 • Q2
 • Q3
 • Q4

Gestió econòmica (2022)

Pressupost

 • € estructura overheads
 • € estructura altres
 • € privats per projectes
 • € publics per projectes
0

GESTIONATS DE CONVOCATÒRIES COMPETITIVES

Equip professional (2022)

 • Dones
 • Homes
0

PERSONAL INVESTIGADOR DOCTORATS

0

PERSONAL INVESTIGADOR PREDOCTORAL

0

PERSONAL INVESTIGADOR ASSISTENCIAL

0

PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I GERÈNCIA

0

PERSONAL DE SUPORT A LA RECERCA

0

PERSONAL INFERMERIA

A l’hora de començar a investigar és important saber escollir aquelles fonts d’informació que són de qualitat (d’impacte, originals, fiables…). Des de la Biblioteca del CCSPT recomanem realitzar les cerques bibliogràfiques a les principals bases de dades científiques (PubMed i Web of Science), així com als nostres recursos exclusius (catàleg, Clinical Key i Medline Complete, entre d’altres).

Guies i manuals d’ús

A banda de totes aquestes guies i manuals, cada proveïdor de revistes i bases de dades científiques posen a la nostra disposició formadors professionals per a dur a terme sessions presencials sobre ús i funcionalitats de cadascuna d’elles.

Des de la Biblioteca s’ofereix assessorament a l’hora d’escollir la revista on publicar. Els principals criteris a seguir, són:

 • Factor d’impacte.
 • Quartil.
 • Periodicitat.
 • Número d’articles per any.
 • % de rebuig.
 • Temàtica.
 • Tipus de lector.

També cal contemplar les normatives de cada revista, les quals parlen d’extensió, ordre de les seccions, paginació i bibliografia. Tanmateix, es recomana, sempre que es pugui, publicar en revistes amb factor d’impacte, idealment de Quartil 1.

La Direcció de Recerca i Innovació del Parc Taulí disposa d’una normativa de filiació institucional per tal d’identificar, de manera homogènia, totes les publicacions científiques generades des de qualsevol àmbit del Parc Taulí.

Articles publicats i factor d’impacte

Sectors Quartils

Per saber com citar tots aquells recursos que s’han consultat i quins criteris hem de seguir a l’hora d’elaborar la bibliografia, es pot consultar el següent article:

Tanmateix, hi ha eines que faciliten tota aquesta tasca de gestió de referències, com el gestor bibliogràfic Mendeley:

En el següent vídeo de BibliotecasUNED, s’explica com inserir cites i referències en un treball acadèmic emprant aquest gestor:

YouTubeThis content is blocked. Please review your Privacy Preferences.
Editar privacitat / YouTube
Preferències de privacitat

Quan visites el nostre lloc web, el teu navegador pot emmagatzemar informació de serveis específics, normalment en forma de cookies. Aquí pots canviar les teves preferències de privacitat. Cal tenir en compte que el bloqueig d’alguns tipus de cookies pot afectar la teva experiència al nostre lloc web i als serveis que oferim.

Activar / desactivar el codi de seguiment de Google Analytics
Activar / desactivar Google Fonts
Activar / desactivar Google Maps
Activar / desactivar el vídeos incrustats
Aquest lloc web utilitza cookies, principalment de serveis de tercers. Pots editar les teves preferències de privacitat i/o acceptar l'ús de les cookies.