I3PT en xifres

Projectes (2019)

0

COMPETITIUS APROVATS

0

PRESENTATS AL CEIm

0

NOVES IDEES

0

EN CARTERA D'INNOVACIÓ

Històric: Projectes competitius aprovats

 • Nacionals
 • Internacionals

Històric: Projectes presentats al CEIm

 • AC CEIm
 • AC centre participant

Producció científica

Articles publicats

 • Sense factor d'impacte
 • Amb factor d'impacte

Factor d'impacte

 • Factor d'impacte

Articles per quartils 2017

 • Q1
 • Q2
 • Q3
 • Q4

Articles per quartils 2018

 • Q1
 • Q2
 • Q3
 • Q4

Articles per quartils 2019

 • Q1
 • Q2
 • Q3
 • Q4

Gestió econòmica (2019)

Pressupost

 • € estructura overheads
 • € estructura altres
 • € privats per projectes
 • € publics per projectes
0

GESTIONATS DE CONVOCATÒRIES COMPETITIVES

Equip professional (2018)

 • Dones
 • Homes
0

INVESTIGADORS DOCTORATS

0

INVESTIGADORS PREDOCTORATS

0

EN FORMACIÓ

0

ADMINISTRACIÓ I GERÈNCIA

0

SUPORT A LA RECERCA

0

ADJUNTS

0

INFERMERIA

A l’hora de començar a investigar és important saber escollir aquelles fonts d’informació que són de qualitat (d’impacte, originals, fiables…). Des de la Biblioteca del CCSPT recomanem realitzar les cerques bibliogràfiques a les principals bases de dades científiques (PubMed i Web of Science), així com als nostres recursos exclusius (catàleg, Clinical Key i Medline Complete, entre d’altres).

Guies i manuals d’ús

A banda de totes aquestes guies i manuals, cada proveïdor de revistes i bases de dades científiques posen a la nostra disposició formadors professionals per a dur a terme sessions presencials sobre ús i funcionalitats de cadascuna d’elles.

Des de la Biblioteca s’ofereix assessorament a l’hora d’escollir la revista on publicar. Els principals criteris a seguir, són:

 • Factor d’impacte.
 • Quartil.
 • Periodicitat.
 • Número d’articles per any.
 • % de rebuig.
 • Temàtica.
 • Tipus de lector.

També cal contemplar les normatives de cada revista, les quals parlen d’extensió, ordre de les seccions, paginació i bibliografia. Tanmateix, es recomana, sempre que es pugui, publicar en revistes amb factor d’impacte, idealment de Quartil 1.

La Direcció de Recerca i Innovació del Parc Taulí disposa d’una normativa de filiació institucional per tal d’identificar, de manera homogènia, totes les publicacions científiques generades des de qualsevol àmbit del Parc Taulí.

Articles publicats i factor d’impacte

Sectors Quartils

Per saber com citar tots aquells recursos que s’han consultat i quins criteris hem de seguir a l’hora d’elaborar la bibliografia, es pot consultar el següent article:

Tanmateix, hi ha eines que faciliten tota aquesta tasca de gestió de referències, com el gestor bibliogràfic Mendeley:

En el següent vídeo de BibliotecasUNED, s’explica com inserir cites i referències en un treball acadèmic emprant aquest gestor:

En aquest web utilitzem cookies, principalment de tercers. Si segueixes navegant, entenem que hi estàs d'acord.
Més informació