Tarifes

Serveis d’assaigs clínics

Assaigs clínics finançats amb convocatòria pública i propis Taulí

CTA/DATA ENTRY SC/CRA/PM/Farmàcia Metges
Sènior plus 35 €/h 50 €/h 65 €/h
Sènior 30 €/h 43 €/h 50 €/h
Júnior 25 €/h 35 €/h 45 €/h

Assaigs clínics finançats per la indústria

CTA/DATA ENTRY SC/CRA/PM/Farmàcia Metges
Sènior plus 43 €/h 65 €/h 95 €/h
Sènior 37 €/h 50 €/h 80 €/h
Júnior 30 €/h 43 €/h 55 €/h

Als preus esmentats s’aplicarà l’IVA corresponent.

Serveis del CEIm

Data implementació 28/06/23
Tarifes unificades de l’AEMPS per avaluació d’assaigs clínics amb medicament

Avaluació d’investigacions clíniques amb productes sanitaris

DESCRIPCIÓ

Avaluació d’assaig clínic de medicament d’ús humà no autoritzat a la UE 3.108,13 €
Avaluació d’assaig clínic de medicament d’ús humà autoritzat a la UE 2.952,78 €
Modificació substancial d’assaig clínic de medicaments d’ús humà 1.554,06€

Data implementació 01/01/23

Avaluació d’investigacions clíniques amb productes sanitaris i altres estudis experimentals com a CEIm

Descripció
Avaluació inicial com a CEIM 1.600 €
Addicionalment, per cada centre participant 100 €
Esmena substancial
Tarifa normal 350 €
Addicionalment, per cada centre ampliat o canvi IP 100 €

 

Data implementació 01/01/23

Estudis observacionals amb medicaments i altres projectes d’investigació

Descripció
Avaluació inicial com a CEIM 1.265 €
Addicionalment, per cada centre participant 110 €
Esmena substancial
Tarifa normal 385 €
Addicionalment, per cada centre ampliat o Canvi IP 110 €

 

Data implementació 01/01/23

Gestió administrativa i signatura de contractes per assaigs clínics

Descripció
Gestió per posada en marxa en funció de la tipologia de l’estudi i dels serveis implicats (*) 2.100-3.000 €
Arxiu (tarifa a cobrar a l’inici de l’estudi) 900 €
Gestió de contracte: Promotors sense contracte marc 2.035 €
Gestió de contracte: Promotors amb contracte marc 1.210 €
Tarifa reduïda (investigació clínica sense ànim comercial) 605 €
Addenda al contracte 195 €
Tarifa reduïda per addenda al contracte (investigació clínica sense ànim comercial(**) 110 €
**Gestió de la idoneïtat del centre de manera aïllada per aquells projectes en què es gestioni la idoneïtat del centre però finalment no es gestioni el contracte (per no participació final). Es facturarà la idoneïtat realitzada. 330 €

(*) La tarifa per gestió de contracte inclou la gestió de la idoneïtat del centre emès inicialment.

(**) En cas que finalment no es pugui gestionar el contracte, es facturarà al promotor la tarifa corresponent.

Gestió administrativa i signatura de contractes per estudis i projectes d’investigació

Tots els estudis i projectes que requereixen contracte hauran de pagar les despeses corresponent excepte en els casos exposats a l’annex I

GESTIÓ DE CONTRACTES. Descripció
Promotors sense contracte marc estudis observacionals 770 €
Addicionalment, per cada centre participant 605 €
Tarifa reduïda gestió de contracte (investigació sense ànim comercial, sense CRO i model de de contracte del promotor) veure l’annex I 165 €
Addenda al contracte 110 €
Tarifa reduïda addenda al contracte (promotor independent sense CRO) 55 €

Gestions administratives del pagament de desplaçament

 • 25% de l’import en concepte de gestió administrativa

Altres serveis

Als preus esmentats s’aplicarà el 21% d’IVA.

Suport metodològic i estadístic i altres serveis

Administratiu / tècnic Tècnic qualificat
Clients interns Sènior 30 €/h 40 €/h
Júnior 30 €/h 35 €/h
Clients externs Sènior 37 €/h 80 €/h
Júnior 37 €/h 55 €/h

Consultoria i assessorament expert

 • Sènior: 165 €/h
 • Júnior: 105 €/h

Donacions, aportacions i patrocini

 • 10% de l’import en concepte de gestió administrativa

Serveis cientificotècnics

Als preus esmentats s’aplicarà el 21% d’IVA.

TARIFA A: Professionals de l’I3PT i investigadors UAB membres d’unitats mixtes
TARIFA B: Entitats externes públiques
TARIFA C: Entitats externes privades

Nota: Als investigadors de la UAB se’ls aplicarà la Tarifa A amb un cànon del 10%.

Anàlisi genètica

Tipus de servei Tarifa A Tarifa B Tarifa C
Reacció de seqüenciació + anàlisi 8,00 € 10,50 € 15 €
Anàlisi de seqüències 2,50 € 3 € 6 €
Anàlisi de fragments 2,50 € 3 € 6 €

El preus corresponen a una mostra.

Anàlisi de biomarcadors per immunoassaig

Tipus de servei Tarifa A Tarifa B Tarifa C
Anàlisi Luminex en autoservei 60 € N/A N/A
Anàlisi Luminex amb suport d’un tècnic 110 € 130 € 150 €
Anàlisi ELISA amb suport d’un tècnic 60 € 120 € 150 €

El preus no inclouen el kit d’anàlisi i corresponen a una placa de 96 pous o a una anàlisi.

Laboratori de recerca

Tipus de servei Tarifa A Tarifa B Tarifa C
Hora de tècnic Gratuït 19 € 25 €

Quiròfan de recerca i estabulari d’animal petit

El cost d’aquest servei varia segons els requeriments del client.

Serveis del Biobanc

Als preus esmentats s’aplicarà el 21% d’IVA.

TARIFA A: Professionals de l’I3PT i investigadors UAB membres d’unitats mixtes
TARIFA B: Entitats externes públiques
TARIFA C: Entitats externes privades

Nota: Als investigadors de la UAB i CERCA-GINY se’ls aplicarà la Tarifa A amb un cànon del 10%.

Tarifes del Banc de Teixits

Producte Tarifa A Tarifa B Tarifa C
Tall de bloc de parafina en portaobjectes normal* 2,00 € 5,00 € 10,00 €
Tall de bloc de parafina en portaobjectes d’inmunohistoquímica* 2,20 € 5,50 € 11,00 €
Tinció Hematoxilina-Eosina 2,00 € 5,00 € 10,00 €
Tallar un “rollet” de parafina per a estudi molecular* 4,00 € 10,00 € 20,00 €
Cessió tall de teixit congelat 2,50 € 6,25 € 12,50 €
Extracció d’ADN (parafina i/o OCT) 10,00 € 25,00 € 50,00 €

* Aquests preus s’ajusten en funció del nombre de mostres sol·licitades.

Per la realització d’estudis d’immunohistoquímica o d’altres tipus d’anàlisi, es tarifarà segons el tipus d’estudi i cal contactar amb el Biobanc.

Tarifes del Banc de Fluids

Producte Tarifa A Tarifa B Tarifa C
Alíquota de Fluids: Sang total, Serum, Plasma, Orina… (500ul) 4,00 € 10,00 € 20,00 €
Alíquota de PBMCs 15,00 € 37,50 € 75,00 €
Alíquota de femta 4,00 € 10,00 € 20,00 €

Per la realització d’altres processaments o determinacions, es tarifarà segons el tipus d’estudi i cal contactar amb el Biobanc.

Tarifes dels serveis de processat de mostres

Producte Tarifa A Tarifa B Tarifa C
Criopreservació -80ºC (caixa 13x13x4,5cm)(preu mensual) 3,00 € 6,00 € 11,00 €
Aïllament, processat i fraccionat de fluids (Sang, Sèrum, Plasma, Orina,…) 9,00 € 21,00 € 41,00 €
Processat i fraccionat de femta 9,00 € 21,00 € 41,00 €
Purificació de PBMCs 26,00 € 63,50 € 126,00 €

Per la realització d’altres processaments o determinacions, es tarifarà segons el tipus d’estudi i cal contactar amb el Biobanc.

Serveis d’organització de cursos, jornades i congressos

Als preus esmentats s’aplicarà el 21% d’IVA.

Formacions amb inscripcions gratuïtes

 • 15% dels ingressos (donacions o aportacions).

Si el cànon no arriba al mínim establert per l’I3PT, aplicació de tarifes fixes:

Durada Nombre d’inscrits
Fins a 99 Més de 100 Més de 200
Mitja jornada (fins a 5 hores) 250 € 400 € 900 €
Jornada sencera (fins a 10 hores) 350 € 500 € 1.200 €
Més d’1 dia 550 € 700 € 1.500 €

Formacions amb matrícula

 • Cursos i jornades: 15% dels ingressos de les inscripcions / donacions / aportacions, arribant a un màxim de 2.250 €.
 • Congressos: 15% dels ingressos en inscripcions / donacions / aportacions.
 • Tasques FPT inscripcions i factures: 5% de les inscripcions.

Formacions acreditades UAB

 • 8% sobre els ingressos de les inscripcions

Acreditacions

Tipus d’acreditació Preu
Comitè Institucional de Docència 100 €
Consell Català de Formació Continuada Professions Sanitàries 137,24 €
Universitat Autònoma de Barcelona 17% dels ingressos de les inscripcions

Preus material

Material Preu unitat
Sobres 0,070 €
Certificats 1 €
CD 1 €
Targetes identificatives 1 €
Fotocòpies 0,0158 €

Aula de Simulació Parc Taulí (SIMPT)

Lloguer de l’aula

Tarifa interna Tarifa col·laboradors UAB/CERCAGINY Tarifa externa Tarifa Business
67 € / hora 72 € / hora 85 € / hora 145 € / hora

Lloguer de material

Material Preu
Little Anne 25 € / dia
Aed Trainer 2 (DEA) 30 €/dia
Resusci Anne 60 €/dia
Baby Anne 25 €/dia
Laerdal Airway Management Trainer 60 €/dia
ALS Simulator 100 €/dia

Serveis de gestió de la innovació

Als preus esmentats s’aplicarà el 21% d’IVA.

Gestió de la innovació

Business developer Tècnic d’innovació Tècnic de qualitat
Client intern 45 €/h 35 €/h 35 €/h
Client extern 80 €/h 55 €/h 55 €/h

Serveis del Laboratori 3D

Als preus esmentats s’aplicarà el 21% d’IVA.

Els serveis quina valoració està subjecta a la demanda concreta feta pel client (segons oferta), tindran com a referència, en el càlcul dels preus de personal, les següents tarifes:

 • Sènior: 160 €/h
 • Júnior: 100 €/h

Tarifes dels productes sanitaris

Catàleg ID Producte Descripció Preu intern Preu extern Preu business
L3D-P00001 Planificació virtual ràpida Informe i reconstrucció 3D ràpida d’imatge mèdica (arxius 3D virtuals tipus STL) 172,59 € 282,3 € 407,95 €
L3D-P00002 Planificació virtual bàsica Informe i reconstrucció 3D bàsica d’imatge mèdica (arxius 3D virtuals tipus STL) 259,39 € 424,45 € 613,10 €
L3D-P00003 Planificació virtual avançada Informe i reconstrucció 3D avançada d’imatge mèdica (arxius 3D virtuals tipus STL) 519,77 € 850,53 € 1.228,55 €
L3D-P00004 Planificació virtual complexa Informe i reconstrucció 3D complexa d’imatge mèdica (arxius 3D virtuals tipus STL) 780,15 € 1276,61 € 1.843,99 €
L3D-P00005 Consultoria mèdica 3D ràpida Reconstrucció ràpida d’un model 3D en format físic (impressió 3D) per a ús exclusiu en consulta (no esterilitzable) 230,38 € 376,98 € 544,53 €
L3D-P00006 Consultoria mèdica bàsica de model 3D Reconstrucció bàsica d’un model 3D en format físic (impressió 3D) per a ús exclusiu en consulta (no esterilitzable) 322,16 € 527,16 € 761,46 €
L3D-P00007 Consultoria mèdica 3D avançada Reconstrucció avançada d’un model 3D en format físic (impressió 3D) per a ús exclusiu en consulta (no esterilitzable) 587,52 € 961,40€ 1.388,69 €
L3D-P00008 Consultoria mèdica 3D complexa Reconstrucció complexa d’un model 3D en format físic (impressió 3D) per a ús exclusiu en consulta (no esterilitzable) 852,89 € 1395,63 € 2.015,91 €
L3D-P00009 Model mèdic 3D ràpid esterilitzable Reconstrucció ràpida de un modelo 3D en format físic (impressió 3D) para uso en el quiròfan (esterilitzable) 283,90 € 464,56 € 671,03 €
L3D-P00010 Model mèdic bàsic 3D esterilitzable Reconstrucció bàsica d’un model 3D en format físic (impressió 3D) per a ús exclusiu en el quiròfan (esterilitzable) 393,99 € 644,71 € 931,25 €
L3D-P00011 Model mèdic 3D avançat esterilitzable Reconstrucció avançada d’un model 3D en format físic (impressió 3D) per a ús exclusiu en el quiròfan (esterilitzable) 688,67 € 1.126,92 € 1.627,78 €
L3D-P00012 Model mèdic 3D complex esterilitzable Reconstrucció complexa d’un model 3D en format físic (impressió 3D) per a ús exclusiu en el quiròfan (esterilitzable 972,36 € 1.591,13 € 2.298,30 €
L3D-P00017 Ps guia quirúrgica bàsica esterilitzable Guia quirúrgica bàsica d’assistència a la cirurgia amb informe virtual (esterilitzable) 688,67 € 1126,92 € 1.627,78 €
L3D-P00018 Ps avançat guia quirúrgica esterilitzable Guia quirúrgica avançada d’assistència a la cirurgia amb informe virtual (esterilitzable) 989,15 € 1618,61 € 2.337,99 €
L3D-P00019 Ps complexa guia quirúrgica esterilitzable Guia quirúrgica complexa d’assistència a la cirurgia amb informe virtual (esteritzable) 1.826,50 € 2.988,82 € 4.317,19 €
L3D-P00023 Md internament ràpid Producte sanitari a mida ràpid 255,30 € 417,76€ 603,43€
L3D-P00024 Md interna bàsica Producte sanitari a mida bàsic 342,09 € 559,79 € 808,58 €
L3D-P00025 Md intern avançat Producte sanitari a mida avançat 791,58 € 1.295,31 € 1.871,01 €
L3D-P00026 Md intern complex Producte sanitari a mida complex 1.062,96 € 1.739,39 € 2.512,45 €

Tarifes dels serveis a la recerca

Tarifa A. Professionals de l’I3PT i investigadors UAB membres d’unitats mixtes
Tarifa B. Entitats externes públiques
Tarifa C. Entitats externes privades

Nota: Als investigadors de la UAB i CERCA-GINY se’ls aplicarà la Tarifa A amb un cànon del 10%.

CATÀLEG ID PRODUCTE DESCRIPCIÓ TARIFA A TARIFA B TARIFA C
L3D-S10000 Consultoria de l’enginyer especialitzat en 3d junior 1 hora d’un enginyer biomèdic JÚNIOR especialitzat en fabricació additiva (impressió 3D) 56 € 72 € 104 €
L3D-S20000 Consultoria de l’enginyer especialista en 3d superior 1 hora d’un enginyer biomèdic SÈNIOR especialitzat en fabricació additiva (impressió 3D) 84 € 108 € 156 €
L3D-S30000 Consultoria mèdica especialitzada en 3d 1 hora de metge especialitzat en fabricació additiva (impressió 3D) 112 € 144 € 208 €
L3D-S50000 Consultoria reguladora ps 1 hora de professional especialitzat en regulació i normativa de productes sanitaris 112 € 144 € 208 €
L3D-S01000 Segmentació 1 hora de segmentació d’imatges mèdiques (arxius 3D virtuals en format STL) 82,46 € 106,03 € 153,15 €
L3D-S03000 Disseny 3d personalitzat 1 hora de disseny 3D *CAD o orgànic (arxius 3D virtuals en format STL) 82,46 € 106,03 € 153,15 €
L3D-S00100 Motllura de silicona Fabricació d’arxiu 3D físic en silicona mitjançant motlles (en funció de la quantitat de silicona en €/ml) 0,08 € 0,10 € 0,14 €
L3D-S00200 Tall làser Hora de tallat o gravat làser (no inclou la matèria primera) 6,38 € 8,20 € 11,85 €
L3D-S0010A Inici emmotllament de silicona Posada en marxa de motlles per a silicona 112 € 144 € 208 €
L3D-S0010A Inici emmotllament de silicona Posada en marxa de motlles per a silicona 112 € 144 € 208 €
L3D-S0020A Inici làser Posada en marxa talladora làser 56 € 72 € 104 €
L3D-S00010 Impressió 3d del polímer bàsic Fabricació d’un arxiu 3D en polímer (plàstic) AVANÇAT (preu per hora, inclou matèria primera) 3,67 € 4,71 € 6,81 €
L3D-S00020 Impressió 3d de polímer avançat Fabricació d’un arxiu 3D en polímer (plàstic) BÀSIC (preu per hora, inclou matèria primera) 5,45 € 7 € 10,12 €
L3D-S00030 Impressió bàsica de resina 3d Fabricació d’un arxiu 3D en resina (plàstic) BÀSICA (preu per hora, inclou matèria primera) 4,17 € 5,36 € 7,74 €
L3D-S00040 Impressió 3d avançada de resina Fabricació d’un arxiu 3D en resina AVANÇADA (preu per hora, inclou matèria primera) 5,09 € 6,55 € 9,46 €
L3D-S0001A Inici impressió 3d del polímer Posada en marxa d’equip d’impressió 3D d’extrusió de polímers (mico material) 67,20 € 86,40 € 124,80 €
L3D-S0002A Inici impressió 3d de resin Posada en marxa d’equip d’impressió 3D de resina foto curable (mico material) 112 € 144 € 208 €
L3D-R00001 Freeform+ acces Accés a programari FREEFORM+ i braç háptico en les instal·lacions del 3DLAB (jornada laboral) 18,33 € NA NA
L3D-R00002 FFF printer acces Accés a equip d’impressió 3D (extrusió de plàstic) en les instal·lacions del 3DLAB (jornada laboral, no s’inclou la matèria primera) 9,93 € NA NA

Annex I

TARIFES DE GESTIÓ DE CONTRACTES PER PROJECTES DE RECERCA SENSE ÀNIM COMERCIAL

La gestió d’un contracte per a aquest tipus d’estudi esdevé obligatòria per tal d’establir les condicions en què aquests es duran a terme, sobretot, en el que es refereix a les dades personals dels pacients objecte de l’estudi, atès que les dades que es recullen i es cedeixen són de salut i per tant especialment sensibles; condicions econòmiques, si escau; i/o condicions sobre la titularitat dels resultats de la recerca, si escau.
És per aquest motiu que la Fundació Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí estableix les condicions següents per a la realització dels estudis:
1) Signatura obligatòria de contracte per a qualsevol tipus d’estudi
2) El corresponent pagament de les tarifes corresponents a aquesta gestió, diferenciades i independents de les tarifes del CEIm

TIPUS PROMOTOR  PROJECTE SENSE ÀNIM COMERCIAL (1) EXEMPCIÓ TARIFES CEIM CRO O/I FINANCIACIÓ EXEMPCIÓ/REDUCCIÓ TARIFA CONTRACTE
COMERCIAL NO NO N/A NO
NO COMERCIAL NO NO N/A NO
NO COMERCIAL REDUCCIÓ
NO COMERCIAL NO Model Taulí: Exempció
No Model Taulí: Reducció
INTERN I3PT / MULTICÈNTRIC N/A 1 centre: exempció
+1 centre: no excempció (2)
SPIN OFF PARTICIPADA PER I3PT NO NO
SPIN OFF NO PARTICIPADA PER I3PT NO NO NO
CONTRACTES DE RISC COMPARTIT Sí (finançament per regalies)

1. Obligatòria la signatura de la declaració responsable d’investigació sense ànim comercial.
2. Obligatori signar contracte amb cada centre.

 • Sempre que el projecte tingui ànim comercial, no s’aplicarà l’exempció ni reducció de tarifes de contracte
 • Si el projecte no té ànim comercial, s’aplicarà l’exempció de tarifes de CEIm
 • Si el projecte és d’una spin-off participada per l’I3PT o obeeix a un contracte de risc compartit amb la indústria, s’aplicaran exempció de tarifes del CEIm
 • Els projectes amb ànim comercial no tindran exempció i/o reducció de tarifes de contracte
 • En la resta de casos, projectes sense ànim comercial, podran tenir exempció de tarifes de contracte si accepten el model de contracte I3PT.
 • En cas de modificar-lo substancialment, s’aplicarà una reducció de tarifes de contracte.
 • En cas de projectes interns I3PT sense ànim comercial en què només participa un centre, hi haurà exempció de tarifes. En cas de no ser així, i haver-hi més d’un centre, s’aplicaran les tarifes corresponents de contracte.
 • Finalment, en projectes de risc compartit si hi haurà exempció de tarifes de contracte perquè es pactaran retorns en cas d’èxit dels resultats del projecte
Preferències de privacitat

Quan visites el nostre lloc web, el teu navegador pot emmagatzemar informació de serveis específics, normalment en forma de cookies. Aquí pots canviar les teves preferències de privacitat. Cal tenir en compte que el bloqueig d’alguns tipus de cookies pot afectar la teva experiència al nostre lloc web i als serveis que oferim.

Activar / desactivar el codi de seguiment de Google Analytics
Activar / desactivar Google Fonts
Activar / desactivar Google Maps
Activar / desactivar el vídeos incrustats
Aquest lloc web utilitza cookies, principalment de serveis de tercers. Pots editar les teves preferències de privacitat i/o acceptar l'ús de les cookies.