Tarifes

Serveis del CEIm

Als preus esmentats se li aplicarà l’IVA corresponent.

Avaluació d’assaig clínic amb medicament com a CEIm

Sol·licitud nova
Avaluació Part I 1.600 €
Avaluació Part II: entre 1 i 5 centres 550 €
Avaluació Part II: entre 6 i 10 centres 1.050 €
Avaluació Part II: més de 10 centres 1.550 €
Reiteració de sol·licitud 550 €
Esmena substancial
Esmena Part I o Part II 600 € (*)
Esmena Part I i Part II conjuntament 800 € (*)
* Addicionalment, per cada centre ampliat o canvi IP 100 €
Només ampliació de centres o canvi d’IP (fins a 3) 350 € (**)
** Addicionalment, per cada centre ampliat o canvi IP 100 €

Gestió administrativa i signatura de contractes per assaigs clínics

Posada en marxa
2.100-3.000 €
Taxa tancament estudi
Última visita i arxiu                                                                                                                                     500 €
Gestió de contractes
*Promotors sense contracte marc 1.850 €
*Promotors amb contracte marc 1.100 €
Addenda al contracte 175 €
Tarifa reduïda (promotor independent sense CRO) 550 €
Tarifa reduïda per addenda al contracte (promotor independent sense CRO) 100 €
**Gestió de la idoneïtat del centre de manera aïllada per aquells projectes en que es gestioni la idoneïtat del centre però finalment no es gestioni el contracte (per no participació final). Es facturarà la idoneïtat realitzada. 300 €

(*)La taxa per gestió de contracte inclou la gestió de la idoneïtat del centre emès inicialment.

(**)En cas de que finalment no es pugui gestionar el contracte, es facturarà al promotor la taxa corresponent.

Avaluació d’assaig clínic amb productes sanitaris com a CEIm

Avaluació inicial
 1.600 €
Addicionalment, per a cada centre 100 €
Esmena substancial
Esmena al protocol/FIP (no ampliació de centre) 350 €
Esmena per ampliació de centres (pendent AEMPS). Preu per centre. 100 €

Estudis observacionals amb medicaments i altres projectes d’investigació

Sol·licitud nova
Avaluació inicial com a CEIM 1.150 €
Addicionalment, per cada centre participant 100 €
Esmena substancial
Tarifa normal 350 €
Addicionalment, per cada centre participant 100 €
Gestió de contractes
Promotors sense contracte marc estudis observacionals 700 €
Promotors amb contracte marc estudis observacionals 550 €
Addenda al contracte 100 €
Tarifa reduïda (promotor independent sense CRO) 150 €
Tarifa reduïda firma d’addenda al contracte (promotor indenpent sense CRO) 50 €

Gestions administratives del pagament de desplaçament

 • 25% de l’import en concepte de gestió administrativa

Serveis d’assaigs clínics

Als preus esmentats se li aplicarà l’IVA corresponent.

Assaigs finançats amb convocatòria pública i propis Taulí

CTA/DATA ENTRY Farmàcia SC/CRA/PM Metges
Sènior plus 30 €/h 45 €/h 45 €/h 60 €/h
Sènior 25 €/h 38 €/h 38 €/h 45 €/h
Júnior 20 €/h 30 €/h 30 €/h 40 €/h

Assaigs finançats per la indústria

CTA/DATA ENTRY Farmàcia SC/CRA/PM Metges
Sènior plus 38 €/h 60 €/h 60 €/h 90 €/h
Sènior 32 €/h 45 €/h 45 €/h 75 €/h
Júnior 25 €/h 38 €/h 38 €/h 50 €/h

Serveis cientificotècnics

Als preus esmentats se li aplicarà l’IVA corresponent.

TARIFA A: Professionals de l’I3PT i investigadors UAB membres d’unitats mixtes
TARIFA B: Entitats externes públiques
TARIFA C: Entitats externes privades

Nota: Als investigadors de la UAB se’ls aplicarà la Tarifa A amb un cànon del 10%.

Anàlisi genètica

Tipus de servei Tarifa A Tarifa B Tarifa C
Reacció de seqüenciació + anàlisi 8,00 € 10,50 € 15 €
Anàlisi de seqüències 2,50 € 3,00 € 6 €
Anàlisi de fragments 2,50 € 3,00 € 6 €

El preus corresponen a una mostra.

Anàlisi de biomarcadors per immunoassaig

Tipus de servei Tarifa A Tarifa B Tarifa C
Anàlisi Luminex en autoservei 60 € N/A N/A
Anàlisi Luminex amb suport d’un tècnic 110 € 130 € 150 €
Anàlisi ELISA amb suport d’un tècnic 60 € 120 € 150 €

El preus no inclouen el kit d’anàlisi i corresponen a una placa de 96 pous o a una anàlisi.

Laboratori de recerca

Tipus de servei Tarifa A Tarifa B Tarifa C
Hora de tècnic Gratuït 19 € 25 €

Quiròfan de recerca i estabulari d’animal petit

El cost d’aquest servei varia segons els requeriments del client.

Serveis del Biobanc

Als preus esmentats se li aplicarà l’IVA corresponent.

TARIFA A: Professionals de l’I3PT i investigadors UAB membres d’unitats mixtes
TARIFA B: Entitats externes públiques
TARIFA C: Entitats privades

Nota: Als investigadors de la UAB se’ls aplicarà la Tarifa A amb un cànon del 10%.

Aplicació de les tarifes a investigadors de l’I3PT:

 • Tots aquells nous projectes que rebin finançament públic o privat que sol·licitin mostres al Biobanc hauran de contemplar una partida per les despeses de processament i/o cessió. En aquests casos la tarifa d’aplicació serà la A.
 • Tots aquells projectes sense finançament específic podran optar a una reducció de tarifa. La sol·licitud de tarifa reduïda serà valorada pels comitès d’ètica i científics del Biobanc, així com responsables de l’àrea financera de l’I3PT.

Tarifes del Banc de Teixits

Producte Tarifa A Tarifa B Tarifa C
Tall de bloc de parafina en portaobjectes normal* 2,00 € 5,00 € 10,00 €
Tall de bloc de parafina en portaobjectes d’inmunohistoquímica* 2,20 € 5,50 € 11,00 €
Tinció Hematoxilina-Eosina 2,00 € 5,00 € 10,00 €
Tallar un “rollet” de parafina per a estudi molecular* 4,00 € 10,00 € 20,00 €
Cessió tall de teixit congelat 2,50 € 6,25 € 12,50 €
Extracció d’ADN (parafina i/o OCT) 10,00 € 25,00 € 50,00 €

* Aquests preus s’ajusten en funció del nombre de mostres sol·licitades.

Per la realització d’estudis d’immunohistoquímica o d’altres tipus d’anàlisi, es tarifarà segons el tipus d’estudi i cal contactar amb el Biobanc.

Tarifes del Banc de Fluids

Producte Tarifa A Tarifa B Tarifa C
Alíquota de Fluids: Sang total, Serum, Plasma, Orina (500ul) 4,00 € 10,00 € 20,00 €
Alíquota de PBMCs 15,00 € 37,50 € 75,00 €
Alíquota de femta 4,00 € 10,00 € 20,00 €

Per la realització d’altres processaments o determinacions, es tarifarà segons el tipus d’estudi i cal contactar amb el Biobanc.

Tarifes dels serveis de processat de mostres

Producte Tarifa A Tarifa B Tarifa C
Criopreservació -80ºC (caixa 13x13x4,5cm)(preu mensual) 2,00 € 5,00 € 10,00 €
Aïllament, processat i fraccionat de fluids (Sang, Sèrum, Plasma, Orina,…) 8,00 € 20,00 € 40,00 €
Processat i fraccionat de femta 8,00 € 20,00 € 40,00 €
Purificació de PBMCs 25,00 € 62,50 € 125,00 €

Per la realització d’altres processaments o determinacions, es tarifarà segons el tipus d’estudi i cal contactar amb el Biobanc.

Serveis del Laboratori 3D

Als preus esmentats se li aplicarà l’IVA corresponent.

Els serveis quina valoració està subjecta a la demanda concreta feta pel client (segons oferta), tindran com a referència, en el càlcul dels preus de personal, les següents tarifes:

 • Sènior: 160 €/h
 • Junior: 100 €/h
Catàleg ID Categoria Descripció Preu
3DPT00001 Surgery Consultancy Consultoria Especialista en COT i Expert3D Validació 25 €
3DPT00002 Surgery Consultancy Consultoria Especialista en COT i Expert3D Verificació 60 €
3DPT00003 Surgery Consultancy Consultoria Especialista en COT i Expert3D Preu/Hora 160 €
3DPT00004 Surgery Consultancy Consultoria Especialista en Medicina Altres S/oferta
3DPT00005 Segmentation Segmentació dificultat simple 30min 90 €
3DPT00006 Segmentation Segmentació dificultat mitjana 60min 165 €
3DPT00007 Segmentation Segmentació dificultat complexa 120min 240 €
3DPT00008 Segmentation Segmentació altres S/oferta
3DPT00012 3D Printing Impressió de Prototips PLA (Petit) 50 €
3DPT00013 3D Printing Impressió de Prototipus PLA (Mitjà) 90 €
3DPT00014 3D Printing Impressió de Prototipus (Gran) 120 €
3DPT00015 3D Printing Impressió de models anatòmics altres S/oferta
3DPT00016 3D Printing Guia de Corte Poliamida (PA2200) estàndard 155 €
3DPT00017 3D Printing Guia de Corte Fresas Poliamida (PA2200) 180 €
3DPT00018 Virtual Planning Planificació Preoperatòria 3D 100 €
3DPT00019 Virtual Planning Planificació Preoperatòria 3D S/oferta
3DPT00020 Design Disseny dificultat ximple 30min 60 €
3DPT00021 Design Disseny dificultat moderada 60min 120 €
3DPT00022 Design Disseny dificultat complexa 120min 305 €
3DPT00023 Design Disseny altres S/oferta
3DPT00024 MDR Consultancy Consultoria Especialista en regula tòria Producte Sanitari 60min 160 €
3DPT00025 Scientific Consultancy Consultoria Especialista disseny estudis clínics en producte Sanitari 60min 160 €
3DPT00026 Reverse Engineering Enginyeria inversa S/oferta

Serveis de gestió de la innovació

Als preus esmentats se li aplicarà l’IVA corresponent.

Business developer Tècnic d’innovació Tècnic de qualitat
Client intern 35 €/h 30 €/h 30 €/h
Client extern 75 €/h 50 €/h 50 €/h

Serveis d’organització de cursos, jornades i congressos

Als preus esmentats se li aplicarà l’IVA corresponent.

Formacions amb inscripcions gratuïtes

 • 15% dels ingressos (donacions o aportacions).

Si el cànon no arriba al mínim establert per l’FPT, aplicació de tarifes fixes:

Durada Nombre d’inscrits
Fins a 99 Més de 100 Més de 200
Mitja jornada (fins a 5 hores) 250 € 400 € 900 €
Jornada sencera (fins a 10 hores) 350 € 500 € 1.200 €
Més d’una jornada 550 € 700 € 1.500 €

Formacions amb matrícula

 • Cursos i jornades: 15% dels ingressos en inscripcions / donacions / aportacions, arribant a un màxim de 2.250 €.
 • Congressos: 15% dels ingressos en inscripcions / donacions / aportacions.
 • Tasques FPT inscripcions i factures: 5% de les inscripcions.

Formacions acreditats UAB

 • 8% sobre els ingressos de les inscripcions

Acreditacions

Tipus d’acreditació Preu
Comitè Institucional de Docència 100 €
Consell Català de Formació Continuada Professions Sanitàries 137,24 €
Universitat Autònoma de Barcelona 17% dels ingressos de les inscripcions

Preus material

Material Preu unitat
Sobres 0,070 €
Certificats 1 €
CD 1 €
Targetes identificatives 1 €
Fotocòpies 0,0158 €

Aula de Simulació Parc Taulí (SIMPT)

Tipus de despesa Preu
Personal docent 60 € / hora
Actor simulat 30 € / hora
Lloguer d’espais * 50 € / hora
Gestió ** 10% del pressupost global
Cancel·lació d’inscripció en formacions fins a 15 € Import total del curs
Cancel·lació d’inscripció en formacions entre 16 i 50 € 15 €
Cancel·lació d’inscripció en formacions entre 51 i 200 € 20 €
Cancel·lació d’inscripció en formacions entre 201 i 500 € 30 €
Cancel·lació d’inscripció en formacions entre 501 i 1.500 € 50 €
Cancel·lació d’inscripció en formacions entre 1.501 i 2.500 € 100 €
Cancel·lació d’inscripció en formacions de més de 2.501 € 5% de l’import del curs

* Inclou la utilització de l’espai, l’amortització de l’equipament utilitzat, el suport tècnic a les sales, material comú i de manteniment. En cas que el material de simulació necessari no formi part de l’inventari actual i obligui a una inversió o bé un lloguer afegit, es valorarà i s’informarà de la repercussió que tindria en el preu del curs.

** Inclou coordinació, gestió administrativa, gestió econòmica i despeses generals.

Hosteleria i restauració

Contractació externa segons preus de mercat.

Altres serveis

Als preus esmentats se li aplicarà l’IVA corresponent.

Suport metodològic i estadístic i altres serveis

Administratiu / tècnic Tècnic qualificat
Clients interns Sènior 25 €/h 35 €/h
Júnior 25 €/h 30 €/h
Clients externs Sènior 32 €/h 75 €/h
Júnior 32 €/h 50 €/h

Consultoria i assessorament expert

 • Sènior: 160 €/h
 • Júnior: 100 €/h

Donacions, aportacions i patrocini

 • 10% de l’import en concepte de gestió administrativa
Preferències de privacitat

Quan visites el nostre lloc web, el teu navegador pot emmagatzemar informació de serveis específics, normalment en forma de cookies. Aquí pots canviar les teves preferències de privacitat. Cal tenir en compte que el bloqueig d’alguns tipus de cookies pot afectar la teva experiència al nostre lloc web i als serveis que oferim.

Activar / desactivar el codi de seguiment de Google Analytics
Activar / desactivar Google Fonts
Activar / desactivar Google Maps
Activar / desactivar el vídeos incrustats
Aquest lloc web utilitza cookies, principalment de serveis de tercers. Pots editar les teves preferències de privacitat i/o acceptar l'ús de les cookies.