Biobanc

 • Presentació
 • Col·leccions
 • Serveis i documentació
 • Contacte

El Biobanc de l’I3PT es crea durant l’any 2019 amb l’estreta col·laboració entre l’Institut i diversos serveis del Parc Taulí. És una plataforma de suport als investigadors que té l’objectiu de centralitzar les col·leccions de mostres biològiques usades en recerca.

La missió del Biobanc és desenvolupar-se com a instrument proveïdor de material biològic  per a la recerca, tant pels investigadors de l’I3PT com per investigadors externs, amb la garantia de que el material biològic i les dades clíniques associades son d’alta qualitat, en el marc de la normativa especificada en la Ley Española de Biobancos.

Composició

 • Director científic: Eduard Monsó Molas, cap del Servei de Pneumologia
 • Coordinador: Néstor Albiñana Giménez, coordinació de Plataformes Científiques i Biobanc
 • Responsable de qualitat: Esperanza Mancebo Gilabert, gestora d’R+D+I
 • Responsable assistencial del banc de teixits: Joan Carles Ferreres Piñas, cap del Servei d’Anatomia Patològica
 • Responsable assistencial del banc de fluids: Eugenio Berlanga Escalera, direcció del Servei de Laboratori
 • Personal tècnic: Maria Nieves Gómez Gerique, Inmaculada Carmona Hernández i Jose Antonio Vázquel Luque

Comitè Científic Extern

 • Presidenta: Mª Jesús Arranz, Cap del Laboratori de Recerca de la Mútua de Terrassa.
 • Secretària: Neus Baena, Investigadora del Grup de Discapacitat intel·lectual associada a trastorns psiquiàtrics d’origen genètic i Síndrome d’Angelman de l’I3PT.
 • Vocals:
  • Fina Climent, Cap d’Unitat del Biobanc HUB-ICO-IDIBELL.
  • Josep Santaló, Catedràtic del dept. de Biologia Cel·lular de la UAB.
 • Mostres excedents de diagnòstic del Servei d’Anatomia Patològica de l’Hospital Parc Taulí. Tumorals i no tumorals, congelades i/o incloses en parafina.
 • Col·lecció de mostres de Mesotelioma MESOCAT
 • Col·lecció de mostres de malalties reumatològiques
 • Col·lecció de mostres de malalties pulmonars
 • Col·lecció de mostres de malalties Endocrines

Per sol·licitar mostres al Biobanc I3PT seguiu el següent procediment:

 1. Poseu-vos en contacte per sol·licitar disponibilitat i assessorament: biobanc@tauli.cat
 2. Haureu de complimentar el formulari de sol·licitud de mostres biològiques i fer-lo arribar per correu incloent la següent documentació
  • Memòria del projecte pel qual se sol·liciten les mostres
  • Informe del comitè d’ètica d’origen
  • CV de l’Investigador Principal
 3. Avaluació. La sol·licitud serà avaluada pel Comitè Científic Extern, pel Comitè Ètic d’Investigació Clínica de la CSPT i per la Direcció Científica del Biobanc.
 4. La resolució serà comunicada al sol·licitant i es procedirà a signar l’acord de cessió de mostres, incloent els compromisos que ha d’acceptar el sol·licitant i les dades d’enviament i facturació.

Es recomana als investigadors que necessitin mostres biològiques per un projecte, que es posin en contacte amb el Biobanc abans de presentar-lo a convocatòria pública per fer una consulta de disponibilitat. El Biobanc emetrà un Informe de Disponibilitat de les mostres.

Per obrir una nova col·lecció de mostres biològiques, poseu-vos en contacte amb biobanc@tauli.cat per rebre assessorament.

El Biobanc I3PT ofereix també serveis de processament i emmagatzematge de mostres biològiques per col·leccions i projectes fora de la estructura del Biobanc. Per sol·licitar aquest serveis poseu-vos en contacte amb biobanc@tauli.cat.

Biobanc

Fundació Parc Taulí
Parc del Taulí, 1
Edifici Santa Fe, planta baixa, Àrea de Recerca
08208 Sabadell

En aquest web utilitzem cookies, principalment de tercers. Si segueixes navegant, entenem que hi estàs d'acord.
Més informació