Càncer

 • Sobre l’àrea
 • Grups

L’àrea de recerca en càncer s’ha estructurat en dues vessants diferenciades: la clínica i la de recerca traslacional de laboratori.

Dins de la clínica, en aquests moments podem trobar quatre línies d’investigació que tenen a veure amb el volum d’incidència i prevalença de la malaltia neoplàsica, com són: càncer de mama, càncer de pulmó, tumors urològics i tumors gastrointestinals. Cadascuna d’elles està conformada per professionals que es dediquen al diagnòstic, tractament i seguiment de la neoplàsia específica.

En totes les línies hi ha una àmplia experiència en la realització d’estudis nacionals i internacionals. Molts dels integrants pertanyen a diferents societats científiques nacionals i internacionals, cosa que els permet estar en contacte amb els últims avenços científics. En aquests moments s’està treballant per augmentar el nombre específic de línies de recerca clínica.

Dins la recerca traslacional, l’objectiu s’ha marcat en la detecció de factors pronòstics tumorals que ens permetin predir la supervivència dels nostres pacients afectes de càncer en els seus diferents tipus i estadis. El laboratori de recerca traslacional s’ha convertit en referència en la detecció de miRNA en sèrum i teixit, i ha assolit experiència en càncer de còlon.

Actualment, s’ha encetat la col·laboració amb el Servei de Digestiu, per iniciar l’estudi de miRNA en càncer gàstric, i amb el Servei de Pneumologia, per a l’estudi de miRNA en càncer de pulmó. També s’està treballant per augmentar la cooperació amb tots aquells professionals que estan treballant en algun tipus de càncer.

Coordinació d'àrea
Miquel Àngel Seguí

msegui@tauli.cat

Grup A1G4 – Investigació biomèdica en càncer

Nivell d’acreditació: Grup consolidat

El grup d’Investigació Biomèdica en càncer és un grup de llarga trajectòria investigadora. Està constituït per professionals de diferents especialitats mèdiques i quirúrgiques, el que permet afrontar la investigació en càncer de manera multidisciplinària i global, abordant els factors pronòstics, clínics i moleculars del càncer, així com desenvolupar noves opcions de tractament.

La incidència del càncer experimenta un increment progressiu a nivell mundial, a més de constituir una de les primeres causes de mort al nostre mitjà. La importància de disposar de nous coneixements vers el comportament de la malaltia, constitueixen un repte d’una evident rellevància.

El grup participa amb societats i grups nacionals i internacionals, tal com SEOM, GEICAM, SOGUG, TTD, GEMCAD i EORTC, la qual cosa permet desenvolupar projectes en un àmbit ampli amb el que s’assoleixen resultats amb alt grau d’evidència.

Línies d’Investigació

 • Investigació en fàrmacs nous i teràpies eficaces en pacients amb càncer de mama, digestiu toràcics, urològics i de tiroides.
 • Recerca de tractament de suport per als pacients.

Composició del grup

Enrique Gallardo Diaz (Cap de grup)

Doctors

 • Bejarano González, Natalia
 • Fernández Morales, Luís Antonio
 • Garcia Borobia, Francisco Javier
 • Garcia Monforte, Neus
 • Guirao Garriga, Francisco Javier
 • Pericay Pijaume, Carles
 • Seguí Palmer, Miquel Àngel
 • Sentis Crivillé, Melcior

Predoctorals

 • Castañer González, Eva
 • Dalmau Pórtulas Elsa
 • Domínguez García, Arturoç
 • Garcia Garcia, Yolanda
 • García Rojo, Darío
 • Hannaoui Hadi, Naim
 • Macias Declara, Ismael
 • Medarde Ferrer, Meritxell
 • Muñoz Rodríguez, Jesús

Investigadors no Doctors

 • Aparicio Rodríguez, Óscar
 • Bonfill Abella, Teresa
 • Llort Pursals, Gemma
 • López Mestres, Aida
 • Medina Argení, Sandra
 • Placeres Gago, Ángeles
 • Ribera Fernández, Paula
 • Ribot Luna, Laia
 • Vila Martínez, Laia
 • Yébenes Marsal, Mireia

Professionals associats

 • Andreu Magarolas, Marta
 • Barcons Vilaplana, Santi
 • Cabrera Romero, José Manuel
 • Gallardo Cistaré, Xavier
 • Giner Joaquin, Júlia
 • Malet Munté, Antoni
 • Nogueiras Pérez, Rosa
 • Pérez Riverola, Víctor
 • Prenafeta Moreno, Mario
 • Puig Domingo, Jordi
 • Ribot Berenguer, Teresa

2017 SGR 473

Grup A1G5 – Investigació Molecular i Traslacional en Càncer

Nivell d’acreditació: Grup emergent 

El grup de Recerca Molecular i Traslacional en Càncer porta a terme diversos projectes que tenen com a objectiu la investigació a nivell cel·lular y molecular del càncer amb particular interès en la recerca de biomarcadors pel diagnòstic, pronòstic i predicció de resposta al tractament.

La finalitat es que els resultats d’aquesta investigació es puguin traslladar a la pràctica clínica i poder oferir als pacients oncològics, un tractament més personalitzat i adequat per cada tipus de tumor.

El grup està integrat per investigadors postdoctorals i predoctorals, majoritàriament del departament de patologia del nostre Hospital. A més a més compta amb estretes col·laboracions internes i externes amb investigadors de diversos grups de prestigi, fet que permet un abordatge multidisplinar dels projectes de recerca.

Línies d’Investigació

 • Identificació d’un perfil metabolòmic pel pronòstic del càncer de còlon en estadi inicial.
 • Investigació dels lncRNAs en càncer de colon i avaluació del seu ús com a biomarcadors pel pronòstic.
 • Caracterització del metaboloma en pacients amb càncer d’ovari avançat i correlació amb la resposta a Bevacizumab.
 • Caracterització del microbioma i metaboloma en pacients amb càncer de pulmó estadi III irresecable: Nova eina per a predir l’eficàcia de la immunoteràpia.
 • Caracterització gènica del Càncer de Tiroide per a la millora del seu diagnòstic i tractament.
 • Classificació molecular del Càncer d’Endometri, valor pronòstic i predictiu.

Composició del grup

Anna Brunet Vega (Cap de grup)

Doctors

 • Bella Cueto, M. Rosa
 • Costa Trachsel, Irmgard
 • Ferreres Piñas. Joan Carles

Predoctorals

 • Blázquez Maña, Carmen María
 • Carrera Salas, Ruben

Professionals associats

 • Casalots Casado, Alex
 • Escoda Giral, Rosa
 • Sáez Artacho, Empar

Grup A1G6 – Innovació en Càncer

Nivell d’acreditació: Grup emergent

El grup en innovació en cáncer està format per diferents línies de recerca bàsica que tenen com a objectius generals millorar les proves diagnòstiques actuals per fer-les més fiables i predictibles, així com investigar nous tractaments potencials menys invasius als actuals per aquells càncers que presenten un pitjor pronòstic.

Pretenem que tots els resultats innovadors obtinguts en els laboratoris passin a fase clínica en el menor temps possible, pensant sempre en l’impacte positiu que això suposaria en l’àmbit mèdic, i òbviament en els pacients. Per aquest motiu, centrem les investigacions en:

 • L’ús models cel·lulars innovadors que ens permeten obtenir uns resultats més fidels que els models convencionals, reduint alhora l’experimentació amb animals.
 • El desenvolupament de nous tractaments basats en tecnologia i fàrmacs ja usats mèdicament, però buscant mecanismes que millorin la seva efectivitat, i alhora, permetin fer teràpies més precises i segures.
 • L’ús de la intel·ligència artificial (IA) per millorar les tècniques de diagnòstic actuals.

Tot això és possible gràcies a les col·laboracions, tant internes com externes, que hem establert amb altres grups de prestigi, i que ens permeten crear les sinèrgies necessàries per seguir fent créixer la innovació en l’àmbit de la recerca de les malalties oncològiques.

Línies d’Investigació

 • Investigació del paper de la innovació tecnològica tant en el diagnòstic i tractament de les neoplàsies en el suport al diagnòstic (IA) com en nous tractament no farmacològics.
 • Exploració de cultius cel·lulars més realistes (i comparables a les neoplàsies), que permeten tenir en compte les interaccions cèl·lula-cèl·lula i cèl·lula-microentorn.
 • Estudi de la hipertèrmia magnètica pel tractament de tumors resistents.
 • Optimització dels tractaments de quimioteràpia i radioteràpia pels tumors cerebrals.

Composició del grup

Sílvia Gil Duran (Cap de grup)

Doctors

 • Bernà Roqueta, Lluís
 • Caresia Aroztegui, Paula
 • Moragas Solanes, Mercedes

Investigadors no Doctors

 • Del Riego Ferrari, Javier
 • Estela Herrero, Jordi
 • Martín Olóriz, Amaya

Professionals associats

 • Codina Aroztegui, Clara
 • Escribano Alcántara, Fernanda
 • Martin Miramon, Joan Carles
 • Tortajada Giménez, Lidia
 • Villajos Fernández, María Teresa
En aquest web utilitzem cookies, principalment de tercers. Si segueixes navegant, entenem que hi estàs d'acord.
Més informació