Càncer

 • Sobre l’àrea
 • Grups

L’àrea de recerca en Càncer s’ha estructurat en tres pilars diferenciats: la recerca clínica, la recerca traslacional de laboratori i la innovació en diagnòstic i tractament del càncer.

Dins de la clínica, en aquests moments podem trobar quatre línies de recerca que tenen a veure amb el volum d’incidència i prevalença de la malaltia neoplàsica, com són: càncer de mama, càncer de pulmó, tumors urològics i tumors gastrointestinals. Cadascuna d’elles està conformada per professionals que es dediquen al diagnòstic, tractament i seguiment de la neoplàsia específica.

En totes les línies hi ha una àmplia experiència en la realització d’estudis nacionals i internacionals. Molts dels integrants pertanyen a diferents societats científiques nacionals i internacionals, la qual cosa els permet estar en contacte amb els últims avanços científics. En aquests moments s’està treballant per a augmentar el nombre específic de línies de recerca clínica.

Dins de la recerca traslacional, l’objectiu s’ha marcat en l’estudi a nivell cel·lular i molecular del càncer amb particular interès en la identificació de nous biomarcadors que ens permetin predir la supervivència dels nostres pacients afectes de càncer en els seus diferents tipus i estadis, així com adequar el tractament d’una forma més personalitzada. També s’està treballant per a augmentar la cooperació amb tots aquells professionals que estan investigant en alguna mena de càncer.

Finalment, des del grup d’innovació en càncer s’està investigant en diverses línies estratègiques per al desenvolupament de noves eines de diagnòstic i de tractament mitjançant les noves tecnologies amb potencial aplicació en salut.

Línies estratègiques de l’àrea

 • Recerca de noves teràpies oncològiques.
 • Estudi de biomarcadors implicats en el pronòstic i la predicció de l’eficàcia dels tractaments oncològics.
 • Recerca de noves eines de diagnòstic basades en la intel·ligència artificial.
Coordinació d'àrea
Miquel Àngel Seguí

msegui@tauli.cat

Grup A1G4 – Investigació biomèdica en càncer

Nivell d’acreditació: Grup consolidat

La incidència del càncer experimenta un increment progressiu a nivell mundial, a més de constituir una de les primeres causes de mort en el nostre entorn. La importància de disposar de nous coneixements cap al comportament de la malaltia constitueix un repte d’una evident rellevància.

El grup de Recerca biomèdica en càncer és un grup de llarga trajectòria investigadora clínica. Està constituït per professionals de diferents especialitats mèdiques i quirúrgiques, la qual cosa permet afrontar la recerca en càncer de manera multidisciplinària i global, abordant els factors pronòstics, clínics i moleculars del càncer, així com desenvolupar noves opcions de tractament. En concret, el grup treballa en l’estudi de nous fàrmacs i teràpies per als càncers de mama, d’ovari, de cap i coll, de pulmó, digestiu, i de tiroides.

El grup participa amb societats i grups nacionals i internacionals, com SEOM, GEICAM, SOGUG, TTD, GEMCAD i EORTC, la qual cosa permet desenvolupar projectes en un àmbit ampli amb el qual s’aconsegueixen resultats amb alt grau d’evidència.

Línies d’Investigació

 • Recerca en fàrmacs nous i teràpies eficaces en pacients amb càncer.
 • Estudi de biomarcadors implicats en el pronòstic i la predicció de l’eficàcia dels tractaments.
 • Cerca de tractament de suport per als pacients amb càncer: cures pal·liatives i millora dels efectes secundaris del tractament.
 • Eines de valoració oncogeriàtrica. Definició i avaluació de la seva eficàcia i el seu impacte sobre la qualitat de vida dels pacients.

Composició del grup

Enrique Gallardo Diaz (Cap de grup)

Personal investigador doctor

 • Bejarano González, Natalia
 • Castañer González, Eva
 • Fernández Morales, Luís Antonio
 • Garcia Borobia, Francisco Javier
 • Garcia Monforte, Neus
 • Guirao Garriga, Francisco Javier
 • Pericay Pijaume, Carles
 • Seguí Palmer, Miquel Àngel
 • Muñoz Rodríguez, Jesús

Predoctorals

 • Dalmau Pórtulas Elsa
 • Domínguez García, Arturo
 • Garcia Garcia, Yolanda
 • García Rojo, Darío
 • Hannaoui Hadi, Naim
 • Macias Declara, Ismael
 • Medarde Ferrer, Meritxell

Personal investigador no doctor

 • Aparicio Rodríguez, Óscar
 • Bonfill Abella, Teresa
 • Lista Arias, Eva
 • López Mestres, Aida
 • Llort Pursals, Gemma
 • Medina Argení, Sandra
 • Nogales Herranz, Sara
 • Ribera Fernández, Paula
 • Ribot Luna, Laia
 • Rodríguez Castells, Marta
 • Vilà Martínez, Laia
 • Yébenes Marsal, Mireia

Professionals associats

 • Andreu Magarolas, Marta
 • Barcons Vilaplana, Santi
 • Cabrera Romero, José Manuel
 • Gallardo Cistaré, Xavier
 • Giner Joaquin, Júlia
 • Malet Munté, Antoni
 • Nogueiras Pérez, Rosa
 • Pérez Riverola, Víctor
 • Prenafeta Moreno, Mario
 • Puig Domingo, Jordi
 • Ribot Berenguer, Teresa

Grup A1G5 – Investigació Molecular i Traslacional en Càncer

Nivell d’acreditació: Grup emergent 

2017 SGR 473

El grup de Recerca Molecular i Traslacional en Càncer porta a terme diversos projectes que tenen com a objectiu la investigació a nivell cel·lular i molecular del càncer amb particular interès en la recerca de biomarcadors pel diagnòstic, pronòstic i predicció de resposta al tractament.

La finalitat es que els resultats d’aquesta investigació es puguin traslladar a la pràctica clínica i poder oferir als pacients oncològics, un tractament més personalitzat i adequat per cada tipus de tumor.

El grup està integrat per investigadors postdoctorals i predoctorals, majoritàriament del departament de patologia del nostre Hospital. A més compta amb estretes col·laboracions internes i externes amb investigadors de diversos grups de prestigi, la qual cosa permet un abordatge multidisplinar dels projectes de recerca.

Línies d’Investigació

 • Caracterització clinicopatológica i molecular del càncer de tiroides.
 • Recerca en nous biomarcadors per al diagnòstic i el pronòstic del càncer de còlon.
 • Recerca en genòmica del càncer de pulmó.
 • Caracterització clinicopatológica i molecular del carcinoma d’endometri i ovari.

Composició del grup

M. Rosa Bella Cueto (Cap de grup) |  ORCID

Personal investigador doctor

 • Costa Trachsel, Irmgard
 • Ferreres Piñas. Joan Carles

Predoctorals

 • Blázquez Maña, Carmen María
 • Carrera Salas, Ruben
 • Onieva Carbajo, Ricard
 • Papaleo, Natalia
 • Reques Llanos, Armando

Personal investigador no doctor

 • Nuez Zaragoza, Elisa

Professionals associats

 • Casalots Casado, Alex
 • Escoda Giral, Rosa
 • Sáez Artacho, Empar

Grup A1G6 – Innovació en Càncer

Nivell d’acreditació: Grup emergent

El grup d’innovació en càncer està format per diferents línies de recerca bàsica que tenen com a objectius generals millorar les proves diagnòstiques actuals per a fer-les més fiables i predictibles, així com investigar nous tractaments potencials menys invasius que els actuals per a aquells càncers amb pitjor pronòstic.

Pretenem que tots els resultats innovadors obtinguts en el laboratori passin a fase clínica en el menor temps possible, pensant sempre en l’impacte positiu que això suposaria en l’àmbit assistencial, i òbviament en els pacients. Per aquest motiu, centrem les recerques en:

 • Utilitzar models cel·lulars innovadors (3D) que ens permetin obtenir uns resultats més fidels que els models convencionals, reduint al mateix temps l’experimentació amb animals.
 • Desenvolupar nous tractaments potencialment curatius basats en tecnologies d’última generació que permetin convertir les teràpies en més precises i segures.
 • Millorar les tècniques actuals de diagnòstic del tumor cerebral usant: i) intel·ligència artificial (IA) en tècniques d’imatge mèdica, i ii) biòpsia líquida de sang perifèrica.
 • Fer simulacions de Monte Carlo per a predir i optimitzar els efectes dels tractaments radio-oncològics.

Tot això és possible gràcies a les col·laboracions, tant internes com externes, que hem establert amb altres grups de prestigi (ALBA, ICN2, UAB, UB, Hospital Clínic, Eurecat?), i que ens permeten crear les sinergies necessàries per a continuar fent créixer la innovació en l’àmbit de la recerca de les malalties oncològiques.

Línies d’Investigació

 • Investigació del paper de la innovació tecnològica tant en el diagnòstic i tractament de les neoplàsies en el suport al diagnòstic (IA) com en nous tractament no farmacològics.
 • Exploració de cultius cel·lulars més realistes (i comparables a les neoplàsies), que permeten tenir en compte les interaccions cèl·lula-cèl·lula i cèl·lula-microentorn.
 • Estudi de la hipertèrmia magnètica pel tractament de tumors resistents.

Composició del grup

Sílvia Gil Duran (Cap de grup)

Personal investigador doctor

 • Bernà Roqueta, Lluís
 • Caresia Aroztegui, Paula
 • Moragas Solanes, Mercedes

Personal investigador no doctor

 • Del Riego Ferrari, Javier
 • Estela Herrero, Jordi
 • Martín Olóriz, Amaya

Professionals associats

 • Codina Aroztegui, Clara
 • Escribano Alcántara, Fernanda
 • Martin Miramon, Joan Carles
 • Tortajada Giménez, Lidia
 • Villajos Fernández, María Teresa
Preferències de privacitat

Quan visites el nostre lloc web, el teu navegador pot emmagatzemar informació de serveis específics, normalment en forma de cookies. Aquí pots canviar les teves preferències de privacitat. Cal tenir en compte que el bloqueig d’alguns tipus de cookies pot afectar la teva experiència al nostre lloc web i als serveis que oferim.

Activar / desactivar el codi de seguiment de Google Analytics
Activar / desactivar Google Fonts
Activar / desactivar Google Maps
Activar / desactivar el vídeos incrustats
Aquest lloc web utilitza cookies, principalment de serveis de tercers. Pots editar les teves preferències de privacitat i/o acceptar l'ús de les cookies.