Unitat de Projectes

 • Presentació
 • Serveis
 • Contacte

La Unitat de Projectes té com a objectiu dinamitzar la recerca que es realitza al Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí per tal d’incrementar la participació tant en projectes nacionals com internacionals i la captació de recursos.

Comptem amb una àmplia experiència en la gestió de projectes de compra pública precomercial i compra pública d’innovació. Des de 2013 estem participat en projectes europeus de la modalitat Pre-Comercial Procurement (PCP) i Public Procurement of Innovation (PPI) i des de 2019 estem gestionant projectes de compra pública d’innovació (CPI) a nivell autonòmic.

Missió

 • Centralitzar els projectes que es realitzin al Parc Taulí, per tal de dur una gestió eficient i eficaç.
 • Identificar professionals que tinguin una idea de projecte o bé un projecte ja estructurat i que vulguin explorar noves fonts de finançament.
 • Contactar amb els investigadors interessats en participar en projectes, conèixer les seves capacitats i interessos per tal d’assessorar-los en el desenvolupament d’ un projecte de recerca de qualitat.
 • Impulsar la participació dels investigadors en projectes i fomentar el lideratge en projectes internacionals.
Coordinació
Anna Aguilar Aguilar

aaguilara@tauli.cat

La Unitat de Projectes dóna suport als investigadors en les diferents fases del projecte:

 • Identificació de línies de finançament que s’ajustin a les necessitats dels investigadors.
 • Difusió de convocatòries per a la realització de projectes, per a la incorporació de personal (investigador i tècnic) i per a la sol·licitud de premis.
 • Suport en l’elaboració del pla de treball (paquets de treball, cronogrames i assignació de responsabilitats).
 • Formació i consolidació dels consorcis (cerca de socis si escau).
 • Assessorament en la redacció de propostes (suport metodològic, financer i/o legal).
 • Elaboració del pla de treball (paquets de treball, cronogrames i assignació de responsabilitats).
 • Tràmits de les sol·licituds amb les entitats finançadores.
 • Gestió dels projectes concedits: seguiment d’activitats científiques, justificacions econòmiques i auditories.
 • Preparació d’informes finals, revisió i tancament documental del projecte.

Unitat de Projectes

Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí
Plaça Torre de l’Aigua, s/n,
08208 Sabadell

Preferències de privacitat

Quan visites el nostre lloc web, el teu navegador pot emmagatzemar informació de serveis específics, normalment en forma de cookies. Aquí pots canviar les teves preferències de privacitat. Cal tenir en compte que el bloqueig d’alguns tipus de cookies pot afectar la teva experiència al nostre lloc web i als serveis que oferim.

Activar / desactivar el codi de seguiment de Google Analytics
Activar / desactivar Google Fonts
Activar / desactivar Google Maps
Activar / desactivar el vídeos incrustats
Aquest lloc web utilitza cookies, principalment de serveis de tercers. Pots editar les teves preferències de privacitat i/o acceptar l'ús de les cookies.