Unitat de Projectes

 • Presentació
 • Serveis
 • Contacte

La Unitat de Projectes té com a objectiu dinamitzar la recerca que es realitza al Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí per tal d’incrementar la participació tant en projectes nacionals com internacionals i la captació de recursos.

Comptem amb una àmplia experiència en la gestió de projectes de compra pública precomercial i compra pública d’innovació. Des de 2013 estem participat en projectes europeus de la modalitat Pre-Comercial Procurement (PCP) i Public Procurement of Innovation (PPI) i des de 2019 estem gestionant projectes de compra pública d’innovació (CPI) a nivell autonòmic.

Missió

 • Centralitzar els projectes que es realitzin al Parc Taulí, per tal de dur una gestió eficient i eficaç.
 • Identificar professionals que tinguin una idea de projecte o bé un projecte ja estructurat i que vulguin explorar noves fonts de finançament.
 • Contactar amb els investigadors interessats en participar en projectes, conèixer les seves capacitats i interessos per tal d’assessorar-los en el desenvolupament d’ un projecte de recerca de qualitat.
 • Impulsar la participació dels investigadors en projectes i fomentar el lideratge en projectes internacionals.
Coordinació
Anna Aguilar Aguilar

aaguilara@tauli.cat

La Unitat de Projectes dóna suport als investigadors en les diferents fases del projecte:

 • Identificació de línies de finançament que s’ajustin a les necessitats dels investigadors.
 • Difusió de convocatòries per a la realització de projectes, per a la incorporació de personal (investigador i tècnic) i per a la sol·licitud de premis.
 • Suport en l’elaboració del pla de treball (paquets de treball, cronogrames i assignació de responsabilitats).
 • Formació i consolidació dels consorcis (cerca de socis si escau).
 • Assessorament en la redacció de propostes (suport metodològic, financer i/o legal).
 • Elaboració del pla de treball (paquets de treball, cronogrames i assignació de responsabilitats).
 • Tràmits de les sol·licituds amb les entitats finançadores.
 • Gestió dels projectes concedits: seguiment d’activitats científiques, justificacions econòmiques i auditories.
 • Preparació d’informes finals, revisió i tancament documental del projecte.

Unitat de Projectes

Fundació Parc Taulí
Parc del Taulí, 1
Edifici Santa Fe, ala esquerra, 2a planta
08208 Sabadell

En aquest web utilitzem cookies, principalment de tercers. Si segueixes navegant, entenem que hi estàs d'acord.
Més informació