Història de l’Institut

L’any 1993, les entitats Mútua Sabadellenca i Caixa d’Estalvis de Sabadell van crear la Fundació Parc Taulí amb l’objecte de potenciar la docència, la recerca i la innovació entre els professionals del Parc Taulí, tant des de l’òptica cientificomèdica com des de la gestió i organització de l’activitat assistencial.

La Fundació Parc Taulí, conjuntament amb el Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí, l’UDIAT Centre de Diagnòstic, el Sabadell Gent Gran Centre de Serveis i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), va constituir l’Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT) l’any 2015. Aquesta fita va ser possible gràcies a la integració de l’excel·lència en el coneixement i la capacitat innovadora i de millora dels grups de recerca biomèdica, integrats en les línies de recerca i pertanyents a les entitats constituents de l’Institut.

La Fundació va ser originàriament l’entitat gestora de l’Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT), que va posar a disposició l’estructura necessària per portar a terme la finalitat de l’institut des dels seus inicis al 2015. Sis anys després, al desembre de 2021, es va aprovar una reforma estatutària que va permetre que l’I3PT es consolidés com a entitat amb personalitat jurídica pròpia mitjançant la integració dels seus objectius en els àmbits d’actuació i competencials de la Fundació Parc Taulí, que va passar a denominar-se Fundació Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí.

El treball per a l’excel·lència científica i per a la construcció d’un model de recerca i innovació autosostenible i generador de potencial de negoci han sigut, des d’un inici, els eixos sobre els quals pivota l’activitat de l’I3PT.

L’Institut està compromès amb els seus investigadors, amb la comunitat científica i amb el territori. En aquest sentit incorpora empreses, centres tecnològics, centre de coneixement i la universitat de referència, la UAB, en el seu model, conformant un veritable ecosistema de la recerca i la innovació.

Valors com creativitat, treball en equip, excel·lència, transversalitat i cooperació impregnen el treball i la cultura d’empresa i suporten la veritable força motriu de tota aquesta activitat: el coneixement i la motivació dels professionals en la cerca de mètodes i eines que ajudin a una millora de la salut de les persones.

Tot això és possible gràcies al suport dels òrgans de govern i de la direcció de la Corporació Sanitària Parc Taulí, així com al treball i la il·lusió dels seus professionals.

Una de les fites més rellevants dels darrers anys per a l’I3PT ha sigut el seu reconeixement com a centre CERCA l’any 2021. Aquest fet implica formar part de l’estructura de recerca de Catalunya, com a centre de recerca de qualitat i gestió eficaç i eficient, amb un model de governança que permeti assolir estàndards d’excel·lència i, alhora, accedir a nous recursos econòmics que permetin continuar avançant amb el desenvolupament científic de l’I3PT.

Preferències de privacitat

Quan visites el nostre lloc web, el teu navegador pot emmagatzemar informació de serveis específics, normalment en forma de cookies. Aquí pots canviar les teves preferències de privacitat. Cal tenir en compte que el bloqueig d’alguns tipus de cookies pot afectar la teva experiència al nostre lloc web i als serveis que oferim.

Activar / desactivar el codi de seguiment de Google Analytics
Activar / desactivar Google Fonts
Activar / desactivar Google Maps
Activar / desactivar el vídeos incrustats
Aquest lloc web utilitza cookies, principalment de serveis de tercers. Pots editar les teves preferències de privacitat i/o acceptar l'ús de les cookies.