Metabolisme i Digestiu

 • Sobre l’àrea
 • Grups

Aquesta àrea de recerca inclou 4 grups consolidats i multidisciplinaris que tenen en comú la investigació en malalties metabòliques o del sistema digestiu. Dos dels grups es dediquen a la diabetis en dos aspectes ben diferenciats, un a l’estudi del risc cardiovascular i l’altre al desenvolupament de nova tecnologia per al tractament de la diabetis tipus 1 i per al seguiment telemàtic de la diabetis gestacional. Un altre dels grups es dedica a l’obesitat, sobretot en relació amb l’efecte de la cirurgia bariàtrica sobre diferents aspectes i a l’estudi dels mecanismes fisiopatològics de la hiperfàgia en l’obesitat genètica, com és la síndrome de Prader-Willi. Finalment, el quart grup es dedica a l’estudi de diverses patologies del sistema digestiu, com la malaltia inflamatòria intestinal, la patologia per helicobacter pylori o l’hepatopatia.

La rellevància d’aquesta àrea rau en que tots els grups són líders de referència en la patologia que investiguen i participen o lideren projectes nacionals i internacionals que impliquen una gran diversitat de disciplines. Destaquen per la seva transversalitat i per la seva interacció i col·laboració entre ells i amb els grups d’altres àrees.

Línies estratègiques de l’àrea

 • Obesitat, Síndrome de Prader-Willi i hiperfàgia.
 • Diabetis: risc cardiovascular i noves tecnologies.
 • Malaltia inflamatòria intestinal.
 • Aplicació de noves tecnologies digitals i biotecnològiques en el diagnòstic i tractament de malalties metabòliques i digestives.
Coordinació d'àrea
Assumpta Caixàs Pedragós

acaixas@tauli.cat

Grup A4G1 – Obesitat i síndrome de Prader Willi

Nivell d’acreditació: Grup consolidat

GRC 2021 SGR 00703

El nostre grup de recerca duu a terme una recerca traslacional que pretén estudiar d’una banda diferents aspectes des de més bàsics en el laboratori a més clínics en el maneig diari, relacionats amb l’excés de pes, la síndrome metabòlica, l’estat inflamatori i l’efecte que sobre d’ells pugui tenir la cirurgia bariátrica. D’altra banda el nostre grup és líder a nivell nacional i de referència internacional en l’estudi d’un tipus d’obesitat genètica, la síndrome de Prader-Willi (SPW), i els seus mecanismes fisiològics de fam i sacietat, ja sigui a nivell perifèric (pèptids gastrointestinals) o a nivell central mitjançant ressonància magnètica funcional (connectivitat cerebral en àrees per a la motivació d’ingesta o àrees alternatives a aquestes) amb la finalitat de descobrir noves dianes terapèutiques per a l’abordatge específic de la hiperfagia exagerada i del comportament enfront del menjar que tant afecta a aquests pacients. També estudia l’efecte de l’hormona de creixement en els adults amb SPW sobre la hipotonia central (mitjançant ressonància magnètica funcional) i la seva relació amb la composició corporal i la força muscular.

El grup està format per investigadors clínics relacionats amb l’obesitat i la nutrició (endocrinòlegs, cirurgians, nutricionistes, neuropsicòlegs, psiquiatres), però també comprèn col·laboradors externs dedicats en exclusivitat a la recerca (neurorradiòlegs, neuropsicòlegs especialitzats en el maneig de dades de neuroimatge, etc).

Línies d’Investigació

 • Obesitat i cirurgia bariàtrica: psicopatologia de l’obesitat mòrbida i efectes de la cirurgia bariàtrica en la inflamació, metabolòmica i microbioma.
 • Prader Willi i hormona de creixement: Estudi de la hiperfàgia, pèptids gastrointestinals de gana i sacietat, estudi de connectivitat cerebral.
 • Estudi de l’efecte de l’estimulació propioceptiva profunda en la Síndrome de Prader Willi.

Composició del grup

Assumpta Caixàs Pedragós (Cap de grup) | ORCID

Personal investigador doctor

 • Casamitjana Espuña, Laia
 • Coronas Borri, Ramon
 • Giménez Palop, Olga
 • Luna Aufroy, Alexis
 • Orús Puigvert, Josefina
 • Rebasa Cladera, Pere

Predoctorals

 • León Mengibar, José
 • Luchtenberg, Florencia
 • Pareja Franganillo, Rocío

Personal investigador no doctor

 • Couto Rosende, Yolanda
 • Hernández Lázaro, Alba

Grup A4G2 – Diabetes-risc cardiovascular

Nivell d’acreditació: Grup en fase de consolidació

Col·laboració CB07/08/0012

El grup de diabetes-risc cardiovascular és multidisciplinar, incorpora especialistes d’altres hospitals i el seu líder forma part del CIBERDEM. Amb més de 10 anys de trajectòria, actualment se centra en com predir millors els esdeveniments coronaris en pacients amb diabetes tipus 1. El grup ha desenvolupat un model matemàtic amb una elevada capacitat per predir la presencia d’isquèmia miocárdica silent en aquests pacients. Aquest model será validat i millorat amb l’addició de nous biomarcadors en els propers quatre anys.

En un futur es preveu avaluar prospectivament els canvis en la rigidesa arterial dels pacients amb diabetes tipus 1 i la seva associació amb el fetge gras amb la idea de predir millor el risc cardiovascular dels pacients tipus 1.

Línies d’Investigació

 • La paret intestinal com a òrgan diana: un pas endavant en la medicina de precisió.
 • El paper de la resistència a la insulina en el risc cardiovascular en diabetes tipus 1.

Composició del grup

José Miguel González Clemente (Cap de grup) | ORCID

Personal investigador doctor

 • Cano Palomares, Albert

Personal investigador no doctor

 • Puntí Sala, Jordi
 • Rodríguez Revuelto, Ato Antonio

Grup A4G3 – Tecnologia aplicada a la diabetis

Nivell d’acreditació: Grup en fase de consolidació

GRC 2021 SGR 00703

El nostre grup és pioner a Catalunya en tecnologia aplicada a la diabetis i la nostra recerca es centra en dos escenaris clínics: pàncreas artificial per millorar el tractament de la diabetis i telemedicina intel·ligent aplicada al maneig de la diabetis. A més, tenim molt present en tota la nostra activitat, tant assistencial, docent com de recerca la necessitat d’estar alineats amb les necessitats de la societat i per aquest motiu considerem la participació dels propis pacients, des de la participació en el disseny de noves eines intel·ligents pel maneig de la diabetis fins a l’avaluació i propostes de millora.

El grup està format per personal investigador clínic (endocrinologia), d’enginyeria informàtica i personal de suport a la recerca (dues infermeres investigadores màster en monitoratge d’assajos clínics).

Línies d’Investigació

 • Personalització de tractment de pàncrees artificial basat en intel·ligència artificial.
 • Aplicacions de la telemedicina intel·ligent per a la millora del seguiment de la diabetis.
 • Resposta tissular als sensors de glucosa.
 • Estudi dels factors predictius en el desenvolupament d’esdeveniments coronaris en pacients amb diabetis mellitus tipus 1.

Composició del grup

Mercedes Rigla Cros (Cap de grup) | ORCID

Personal investigador doctor

 • Capel Flores, Ismael

Predoctoral

 • Albert Fàbregas, Lara
 • Subías Andújar, David

Personal investigador no doctor

 • Aguilar Gázquez, Montserrat
 • Méndez López, Ana
 • Yuste Gimenez, Cristina

Grup A4G4 – Malaltia inflamatòria intestinal, hepàtica i Helicobacter pylori

Nivell d’acreditació: Grup consolidat

GRC 2021 SGR 01183

El nostre grup de recerca és un grup consolidat per l’AGAUR (SGR2009-01500) i que pertany al CIBER de malalties hepàtiques i digestives des del 2006. Des de la seva formació, el grup multidisciplinar està constituït per digestòlegs i hepatòlegs, endoscopistes, biòlegs infermeres. El grup ha obtingut durant els últims anys múltiples beques competitives, entre elles dues de la Marató de TV3 i finançament a partir del FIS de manera continuada durant els últims 10 anys.

Per una banda, el nostre grup es centra en la recerca clínica del diagnòstic i tractament de la infecció per H. pylori, la malaltia inflamatòria intestinal i l’hepatopatia crònica. Per altra banda, també realitzem recerca bàsica estudiant marcadors de microRNAs i de la metabolòmica per a les malalties intestinals, i investigant els factors de virulència de H. pylori.

Actualment tenim en marxa més de 20 projectes de recerca, la majoria en col·laboració amb centres nacionals i internacionals, i activitats de transferència amb empreses internacion

Línies d’Investigació

 • Helicobacter pylori i malalties associades. Diagnòstic, tractament i càncer.
 • Malaltia inflamatòria intestinal.
 • Malalties hepàtiques.

Composició del grup

Xavier Calvet Calvo (Cap de grup) | ORCID

Personal investigador doctor

 • Brunet Mas, Eduard
 • Casas Rodrigo, Meritxell
 • Ferrusquia Acosta, Jose Alberto
 • Junquera Florez, Félix
 • Lario García, Sergio
 • Martínez Bauer, Eva
 • Miquel Planas, Mireia
 • Ramírez Lázaro, M. José
 • Sánchez Delgado, Jordi
 • Solé Martí, Cristina
 • Vergara Gómez, Mercè
 • Villoria Ferrer, Albert

Predoctorals

 • Llovet Soto, Laura
 • Machlab Mashlab, Salvador
 • Melcarne, Luigi

Investigadors no Doctors

 • García Iglesias, Pilar
 • Hernández Sánchez-Carnerero, Leticia
 • Lira Aguilar, Alba
 • Montserrat Torres, Antònia

Professionals de suport

 • Alforcea Alcaraz, Sheila
 • Rodríguez Cerrillo, Sílvia
 • Sánchez Rubio, Alicia
Preferències de privacitat

Quan visites el nostre lloc web, el teu navegador pot emmagatzemar informació de serveis específics, normalment en forma de cookies. Aquí pots canviar les teves preferències de privacitat. Cal tenir en compte que el bloqueig d’alguns tipus de cookies pot afectar la teva experiència al nostre lloc web i als serveis que oferim.

Activar / desactivar el codi de seguiment de Google Analytics
Activar / desactivar Google Fonts
Activar / desactivar Google Maps
Activar / desactivar el vídeos incrustats
Aquest lloc web utilitza cookies, principalment de serveis de tercers. Pots editar les teves preferències de privacitat i/o acceptar l'ús de les cookies.