Epidemiologia, Millora Assistencial i Cronicitat

 • Sobre l’àrea
 • Grups

L’àrea de recerca d’Epidemiologia, Millora Assistencial i Cronicitat està constituïda per un grup multidisplicinar de professionals de la Corporació (Hospital de Sabadell, Albada Centre Sociosanitari, Atenció Primària i Sabadell Gent Gran).

Presenta diferents línies de treball, com l’atenció al malalt crònic o fràgil, la millora de processos assistencials, la millora de la qualitat de vida, la satisfacció, adherència al tractament, estudis cost-efectivitat, estudis eficàcia, estudi de malalties prevalents i de problemes de salut considerats prioritaris.

L’objectiu de l’Àrea és potenciar i generar informació epidemiològica que millori la salut de la població des de diferents abordatges científics. Millorar els resultats d’assistència sanitària i els processos assistencials. Desenvolupar i innovar pràctiques i models organitzatius que permetin millorar els processos assistencials. Tot això, per poder donar resposta a la població de referència amb una atenció sanitària i social de qualitat.

Els professionals sanitaris que formen part de la línia han publicat en revistes nacionals i internacionals, participen com a investigadors principals o investigadors col·laboradors en diferents projectes de recerca. Treballen activament amb altres organismes institucionals com la xarxa assistencial de Manresa, Mútua de Terrassa, Universitat Autònoma de Barcelona, entre d’altres. Diferents grups participen en els Centres d’investigació Biomèdica en Xarxa (CIBER). CIBER de Salut Pública i CIBER de Malalties Respiratòries i amb la Xarxa d’Investigació en Serveis de Salut en Malalties Cròniques (REDISSEC).

Línies estratègiques de l’àrea

 • Estudi de l’impacte d’infeccions per COVID-19 i altres pandèmies.
 • Millora de l’atenció al pacient crònic.
 • Avaluació i cures d’infermeria.
 • Qualitat, seguretat i traçabilitat del pacient atès pels serveis sanitaris.
Coordinació d'àrea
Gemma Navarro Rubio

gnavarro@tauli.cat

Grup A7G1 – Recerca Farmàcia Clínica

Nivell d’acreditació: Grup associat

El grup de recerca de farmàcia clínica neix de la necessitat de donar visibilitat a l’activitat científica de l’equip de professionals que componen el Servei de Farmàcia. El nostre és un servei transversal que dóna suport a la resta de serveis clínics i això ens dóna una visibilitat àmplia i extensa de la farmacoterapia en diferents grups poblacionals. En termes de recerca i desenvolupament de projectes, l’equip de farmàcia té experiència en l’estudi d’utilització de diferents grups farmacoterapèutics i de la seva aplicació en pacients amb patologia diversa. La visió transversal de l’equip permet la participació multidisciplinària en estudis implicant diferents nivells assistencials. No obstant això, el nostre equip té coneixement ampli en assajos clínics independents, la qual cosa aporta qualitat en l’elaboració de protocols i planificació d’estudis propis.

El grup participa en societats del territori com la Societat Catalana de Farmàcia Clínica (SCFC), nacionals com la Societat Espanyola de Farmàcia Hospitalària (SEFH) i internacionals com la European Association of Hospital Pharmacist (EAHP).

Línies d’Investigació

 • Atenció Farmacèutica en pacients d’edat avançada i fràgils.
 • Atenció Farmacèutica en pacient crònic: VIH i Esclerosi Múltiple.
 • Avaluació de la utilització de fármacs en diferents àmbits i pacients.
 • Característiques clíniques i farmacològiques de pacient amb COVID.

Composició del grup

Mònica Gómez Valent (Cap de grup)

Personal investigador doctor

 • González Navarro, Manuela
 • López Rico, Irene
 • Quesada Vilaseca, Mariela del Carmen
 • Redondo Capafons, Susana

Predoctoral

 • Ramos Rodríguez, Javier

Personal investigador no doctor

 • Gonzalo Esteve, Inés
 • López Garcia, Belén
 • Ortonobes Roig, Sara
 • Soriano Gutiérrez Laura

Professionals de suport

 • Alvarados Ríos, Candy Verónica
 • Cruel Niebla, Miquel
 • Morales Teso, Ana
 • Parra Blanca, Aida

Professionals associats

 • de Castro Julve, María
 • del Estal Jimenez, Jorge
 • de Pedro Ambrosio, Víctor
 • Fernández Molina, Sandra
 • Florit Sureda, Marta
 • Oliver Cervelló, Maria
 • Pérez Contel, Alba
 • Ramos Rodriguez, Javier
 • Rovira Medina, Teresa
 • Redondo Capafons, Susana
 • Soler Blanco, Núria

Grup A7G2 – Avaluació de serveis assistencials

Nivell d’acreditació: Grup consolidat

L’objectiu del nostre grup és conèixer i aprofundir en la investigació en l’àmbit dels serveis sanitaris, avaluant la pràctica clínica de les malalties o procediments més predominants dins la població per millorar la presa de decisions i avaluar les necessitats de la població per millorar resultats en totes les besants clíniques, socials i de qualitat de vida. Per aquest motiu, el nostre grup té com a centre de la recerca facilitar la innovació en la investigació dels serveis de salut incorporant la perspectiva de la població a tots els processos assistencials.

El nostre grup està format per un equip de professionals multidisplicinar (metges i infermeres), epidemiòlegs, clínics (de diferents especialitats mèdiques i del servei de prevenció.

Línies d’Investigació

 • Estudi i anàlisi de la seguretat del pacient en els processos assistencials.
 • Promoció i educació de la salut en la població general i en professionals sanitaris.
 • Avaluació de la qualitat assistencial i dels processos hospitalaris.
 • Epidemiologia del VIH.

Composició del grup

Gemma Navarro Rubio (Cap de grup)

Personal investigador doctor

 • Epelde Gonzalo, Francesc Daniel
 • Gené Tous, Emili
 • Giménez Gaibar, Antoni
 • Selva Olid, Anna
 • Solanich Valldaura, Teresa

Predoctorals

 • Gimeno Calavia, Nuria
 • Lleal Custey, Marina
 • Peña Garcia, Pilar

Personal investigador no doctor

 • Augé Ruiz, Anna
 • Chiner Oms, Fabio
 • López López, Pilar
 • Peña García, Pilar
 • Valenzuela Mújica, M. Pau
 • Vallejo Tarrat, Andrea

Professionals associats

 • Farrero Roma, Josep
 • Guillamon Toran, Laura
 • Macarron Gómez, Begoña
 • Payés Peich, Mónica
 • Seda Paz, Manel
 • Serrano Fuentes, Rosa

Grup A7G3 – Malalt fràgil

Nivell d’acreditació: Grup associat

El grup de fragilitat neix de la necessitat de promocionar i millorar l’assistència i la recerca en la població major fràgil.

Es tracta d’un grup interdisciplinari, component per professionals de diversos àmbits assistencials (medicina, infermeria, treball social i teràpia ocupacional) que treballem de manera conjunta i coordinada en la cura i prevenció de la fragilitat en els ancians; per a la millora dels processos assistencials, millora de la qualitat de vida, així com promocionar l’autonomia i la participació de la persona major en la presa de decisions

Línies d’Investigació

 • La planificació de decisions anticipades com a eina de millora en l’atenció centrada en la persona
 • Intervenció multidisciplinària en el pacient amb fractura de fèmur proximal.
 • Característiques del pacient i abordatge interdisciplinari en el pacient post-COVID.

Composició del grup

Esperança Anton Nieto (Cap de grup)

Personal investigador doctor

 • Comet Monté, Ricard

Predoctorals

 • Moreno Ariño, Marc

Personal investigador no doctor

 • Herranz Martínez, Susana
 • Navarro Sáez, M. Carmen
 • Torrente Jiménez, Isabel
 • Villarino Marzo, M. Antonia

Professionals associats

 • Alonso Peral, Raquel
 • Badia Cebada, Laia
 • Barrio Medina, Joana
 • Busom Santana, Pilar
 • Cabrera Pajarón, Macarena
 • Calvo Martínez, Beatriz
 • Canta López, Elena
 • Cañadas Mariscal, Mónica
 • Cañameras Viñas, Nuria
 • Collell Doménech, Núria
 • Diestre Ortín, German
 • Fernández Rodríguez, Pilar
 • González Ávila, Bárbara
 • Laplaza Sánchez, Yolanda
 • Manchón Aguilar, M. Angeles
 • Marcet Duran, Montse
 • Mercadé Torras, Joan Maria
 • Morales Moreno, M. José
 • Moreno Iturriaga, Marta
 • Niño Calvo, Jaume
 • Pujol García, Ana
 • Ramírez Aguilar, Dolores
 • Roldan Manchado, Mónica
 • Sales Moreno, M. Pilar
 • Torrecabota Gambín, Aroa
 • Valls Borruel, Pilar Galdina
 • Villamar Mejía, Carlos Enrique

Grup A7G4 – Grup de recerca infermera

Nivell d’acreditació: Grup emergent

GRE 2021 01542

L’11 de novembre de 2017 l’I3PT va acreditar, com a grup associat, el Grup de Recerca en Infermeria (GRItauli).Es tracta d’un Grup obert que vol incorporar a tots aquells professionals de la CSPT que desenvolupen activitats de recerca en cuidats infermers i facilitar (a través de la informació, la formació i el suport) la recerca. L’objectiu principal del nostre grup és promoure la recerca de qualitat en cuidats infermers en la CSPT i en un termini molt curt de temps hem aconseguit que en la nostra institució la recerca desenvolupada per infermeres adquireixi una nova visibilitat.

Línies d’Investigació

 • Intervencions complexes i innovació en cures.
 • Resultats en salut i perspectiva de gènere.
 • Atenció a les persones fràgils, depenents i vulnerables.

Composició del grup

Ester Risco Vilarasau (Cap de grup)

Personal investigador doctor

 • Bullich Marín, Ingrid
 • López Parra, Maria
 • Montaña Peironcely, Montserrat
 • Obregón Gutiérrez, Noemí
 • Sianes Gallen, Mònica
 • Subirana Casacuberta, Mireia

Predoctorals

 • Escalé Besa, Meritxell
 • Fernández Moreno, Inmaculada
 • García Montero, Mónica
 • González Rodríguez, Eva M.
 • Placeres Gago, Ángeles
 • Puig Calsina, Salut
 • Sánchez Martos, Eva Angeles
 • Vives Vives, Elisabet
 • Zamora Carmona, Francesc

Personal investigador no doctor

 • Alcaraz Busqueta, Fina
 • Avila Soriano, Estefania
 • Costa Gil, Pilar
 • Costa Ventura, Helena
 • Garrido Domínguez, Montserrat
 • Guerrero Urbano, Marta
 • Gonzalez Maldonado, Sònia
 • González Navarro, Mireia
 • Iglesias Sanjuan, Ruben
 • Jové Ponseti, Esther
 • Pomares Steiner, Norma

Professionals associats

 • Bonet López, Esther
 • Liesa Torre-Marin, Anna
 • Selvas Martínez, Montserrat

Grup A7G7 – Medicina Materno-Fetal

Nivell d’acreditació: Grup associat

El grup de recreca en Medicina Materno-Fetal (MMF) està format per un conjunt de professionals del Servei de Ginecologia i Obstetrícia, especialitzats en la MMF.

La MMF ha emergit com una àrea de desenvolupament específic dins de l’Obstetrícia, el propòsit de la qual és implementar estratègies de predicció, diagnòstic i tractament d’un conjunt de condicions que afecten l’embaràs i que posen en risc la salut de la mare, el fetus o de tots dos.

En les darreres dècades ha sorgit un especial interès en el fetus, fet que ha originat un gran avenç en la investigació en aquest àmbit, sustentat en gran mesura per un avenç tecnològic important de les tècniques d’imatge com l’ecografia i les tècniques genètiques, com l’estudi de l’exoma o l’estudi indirecte del DNA fetal lliure en sang materna.

Aquests avenços han ajudat a configurar una nova especialitat mèdica multidisciplinària que considera el fetus com un pacient individual i en relació amb la seva mare, establint-se tractaments profilàctics, terapèutica mèdica directa, intervencions guiades per ecografia, cirurgies obertes i fetoscòpiques.

Línies d’Investigació

 • Insuficiència placentària
 • Prematuritat
 • Diagnòstic prenatal i tècniques genètiques
 • Diabetis i altres endocrinopaties de la gestació
 • Psiquiatria perinatal

Composició del grup

Montserrat Comas Rovira (Cap de grup)

Personal investigador doctor

 • Lesmes Heredia, Cristina
 • López Fernández, Gemma

Postdoctorals

 • Pina Pérez, Silvia

Personal investigador no doctor

 • Canet Estevez, Yolanda
 • Cochs Cosme, Belén
 • Costa Pueyo, Jordi
 • Martí Malgosa, Laia
 • Moreno Baró, Anna
 • Toledo Mesa, Laura
 • Zamora Lapiedra, Marc

Grup A7G8 – Recerca Biomèdica en Ginecologia

Nivell d’acreditació: Grup associat

El grup de Recerca Biomèdica en Ginecologia és un equip multidisciplinar format per especialistes en ginecologia i patologia. La recerca que duen a terme és translacional, ja que està orientada a avaluar de quina manera els avenços obtinguts són aplicats a la seva pràctica clínica.

El grup focalitza la seva recerca en projectes clínics relacionats amb patologia i cirurgia ginecològiques com, per exemple,  les disfuncions del sòl pelvià, l’endometriosi, la miomatosi uterina, els quists annexals, alteracions cavitat uterina, les malalties del tracte genital femení baix, així com també en projectes clínics de càncers ginecològics (ovari, endometri, vulva i mama) i l’endocrinologia reproductiva i esterilitat funcional.

Actualment, el grup col·labora en projectes multicèntrics amb grups d’investigació dels hospitals Bellvitge i hospital Vall Hebron.

Línies d’Investigació

 • Estudi d’estratègies no invasives per a l’abordatge de disfuncions del sol pelvià
 • Detecció precoç, diagnòstic i tractament de càncers ginecològics
 • Estudi de l’endocrinologia reproductiva i esterilitat funcional de la dona

Composició del grup

Montserrat Mestre Costa (Cap de grup)

Postdoctorals

 • Mestre Costa, Montserrat
 • Garcia Grau, Emma

Personal investigador no doctor

 • Pubill Soler, Josep
 • Costa Canals, Laura
 • Morillas Oliveras, Bibiana
 • Ruiz Murillo, Raquel
 • Katrib Katrib, Anna
 • Caravaca Nieto, Elisabeth
 • Donoso Dorado, Laia
 • Pijuan Panadès, Núria
 • Reques Llanos, Armando
 • Guil Miret, Marta
 • Rojas Torrijos, Mireia
 • Alberch Camprubí, Eva
 • Pujo Saccatuma, Marta
Preferències de privacitat

Quan visites el nostre lloc web, el teu navegador pot emmagatzemar informació de serveis específics, normalment en forma de cookies. Aquí pots canviar les teves preferències de privacitat. Cal tenir en compte que el bloqueig d’alguns tipus de cookies pot afectar la teva experiència al nostre lloc web i als serveis que oferim.

Activar / desactivar el codi de seguiment de Google Analytics
Activar / desactivar Google Fonts
Activar / desactivar Google Maps
Activar / desactivar el vídeos incrustats
Aquest lloc web utilitza cookies, principalment de serveis de tercers. Pots editar les teves preferències de privacitat i/o acceptar l'ús de les cookies.