Unitat d’Administració

 • Presentació
 • Serveis
 • Contacte

La Unitat d’Administració de l’I3PT té com a objectiu la gestió econòmica i financera de tots els recursos obtinguts per diferents vies de finançament, registrant, valorant i controlant les transaccions econòmiques que es realitzen a la institució amb la vigilància constant del compliment de la legislació vigent en tots aquells àmbits que li són d’aplicació:

 • Règim fiscal.
 • Règim laboral.
 • Relacions amb les administracions públiques.
 • Contractació pública.
Cap d'Administració
Loli Prados Cazorla

dprados@tauli.cat

 • Gestió de personal, portant a terme les accions necessàries per a la contractació i seguiment dels contractes de personal de la institució segons la legislació vigent.
 • Realització de compres, tant de material fungible com d’inversions.
 • Gestió de donacions.
 • Facturació d’assajos clínics i acords amb altres entitats.
 • Seguiment pressupostari dels diferents projectes competitius i no competitius, portant a terme el control de l’execució dels mateixos d’acord amb els paràmetres marcats per a la institució, i mitjançant una comptabilitat analítica i separada de cada una de les accions i projectes.
 • Gestió comptable i fiscal de totes les activitats que es porten a terme a l’institut.
 • En general, donar suport a tots els nostres camps competencials a la resta de departaments de l’institut.

Unitat d’Administració

Fundació Parc Taulí
Parc del Taulí, 1
Edifici Santa Fe, ala esquerra, 2a planta
08208 Sabadell

En aquest web utilitzem cookies, principalment de tercers. Si segueixes navegant, entenem que hi estàs d'acord.
Més informació