Unitat d’Administració

 • Presentació
 • Serveis
 • Contacte

La Unitat d’Administració de l’I3PT té com a objectiu la gestió econòmica i financera de tots els recursos obtinguts per diferents vies de finançament, registrant, valorant i controlant les transaccions econòmiques que es realitzen a la institució amb la vigilància constant del compliment de la legislació vigent en tots aquells àmbits que li són d’aplicació:

 • Règim fiscal.
 • Règim laboral.
 • Relacions amb les administracions públiques.
 • Contractació pública.
Cap d'Administració
Loli Prados Cazorla

dprados@tauli.cat

 • Gestió de personal, portant a terme les accions necessàries per a la contractació i seguiment dels contractes de personal de la institució segons la legislació vigent.
 • Realització de compres, tant de material fungible com d’inversions.
 • Gestió de donacions.
 • Facturació d’assajos clínics i acords amb altres entitats.
 • Seguiment pressupostari dels diferents projectes competitius i no competitius, portant a terme el control de l’execució dels mateixos d’acord amb els paràmetres marcats per a la institució, i mitjançant una comptabilitat analítica i separada de cada una de les accions i projectes.
 • Gestió comptable i fiscal de totes les activitats que es porten a terme a l’institut.
 • En general, donar suport a tots els nostres camps competencials a la resta de departaments de l’institut.

Unitat d’Administració

Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí
Plaça de la Torre de l’Aigua, s/n
08208 Sabadell

Preferències de privacitat

Quan visites el nostre lloc web, el teu navegador pot emmagatzemar informació de serveis específics, normalment en forma de cookies. Aquí pots canviar les teves preferències de privacitat. Cal tenir en compte que el bloqueig d’alguns tipus de cookies pot afectar la teva experiència al nostre lloc web i als serveis que oferim.

Activar / desactivar el codi de seguiment de Google Analytics
Activar / desactivar Google Fonts
Activar / desactivar Google Maps
Activar / desactivar el vídeos incrustats
Aquest lloc web utilitza cookies, principalment de serveis de tercers. Pots editar les teves preferències de privacitat i/o acceptar l'ús de les cookies.