Programes d’acompanyament

Introducció

A través del Programa BRING_IT, els centres que formen part de les Unitats Associades al Taulí segons la PT23 ISCIII (I3PT, Consorci Sanitari de Terrassa, Mutua Terrassa, Badalona Serveis Assistencials, Hermanas Hospitalarias, Fundació Sanitària Mollet, Iris CC, Consorci Sanitari de l’Anoia, Parc Sanitari Sant Joan de Déu), tindran accés a una cartera de serveis de valorització de projectes.

Amb aquests serveis, el personal investigador que participi en un dels 3 programes que oferim, obtindrà eines i recursos essencials tant per la validació com per la valorització de les seves idees/propostes.

Els 3 programes que es proposen tenen l’objectiu de crear, acompanyar i valoritzar idees innovadores per aconseguir transferir aquest coneixement al mercat. Aquests programes es duran a terme amb el suport de l’equip d’innovació de l’Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT), i utilitzant metodologies validades per organismes de referència (CIMIT de Boston i Stanford).

Aquests programes es configuren des del projecte “Nodo de dinamización e innovación unicéntrico integrado Parc Taulí”, finançat des de la Plataforma ISCIII de suport a la I+D+i en Biomedicina i Ciències de la Salut (ITEMAS).

Programes

El programa GENES_IT té com a objectiu proporcionar un servei de consultoria d’innovació als professionals dels centres participants del “Node”. Els participants del programa tindran l’oportunitat de desenvolupar un nou projecte innovador de la mà d’un equip d’innovació de l’I3PT de manera gratuïta.

Durant el programa, es donarà suport per captar i crear idees innovadores, a partir de la identificació de necessitats no cobertes en els centres, que poden continuar creixent i desenvolupar-se posteriorment en el programa BRING_IT.

El programa, basat en la metodologia BIODESIGN de Stanford (adaptada a Catalunya per BIOCAT), ajuda a desenvolupar les idees immadures (TLR 0-2) des de la identificació de la necessitat fins a la invenció i selecció de les possibles solucions. S’organitza en cinc fases:

 • Fase 1: Detecció de la necessitat
 • Fase 2: Filtratge de la necessitat
 • Fase 3: Detecció de la solució
 • Fase 4: Filtratge de solució
 • Fase 5: Presentació de resultats

BRING_IT és un programa d’acompanyament per ajudar a desenvolupar i madurar idees innovadores, una vegada ja s’hagi detectat la possible solució per a una necessitat no coberta (TLR 2-4). L’objectiu és treballar amb projectes que es troben en fase immadura i ajudar-los a valoritzar el producte per a que pugui transferir-se al mercat en un futur. Aquests projectes podran continuar el seu desenvolupament amb el programa GROW_IT.

El programa, basat en metodologia CIMIT de Boston (adaptada a Catalunya pel CIMTI), aborda el desenvolupament i avenç dels projectes d’innovació en salut des de quatre dominis clau: clínica, mercat i negoci, regulatòria i tecnologia. A més, la metodologia de treball es basarà en l’assoliment de fites específiques per a cadascun dels dominis per avançar en el desenvolupament d’una manera més ràpida, ordenada i eficient. S’organitza en 3 fases:

 • Fase 1: Detecció necessitat no coberta
 • Fase 2: Desenvolupament idea
 • Fase 3: Presentació (pitch)

El programa GROW_IT s’ha dissenyat per impulsar projectes de fases més avançades (TLR 4-6), que tenen ben treballada la idea, amb l’objectiu que puguin seguir avançant en la valorització del producte per arribar al mercat.

De la mateixa manera que BRING_IT, el programa es basa en la metodologia del CIMIT de Boston (adaptada a Catalunya pel CIMIT), a través de la qual es valoritzen els projectes des de quatre dominis clau: clínic, mercat i negoci, regulatòria i tecnològic. Aquesta metodologia recomana avançar metes específiques per a cada un dels dominis mencionats, aconseguint que els projectes avancin d’una manera més ràpida, ordenada i eficaç.

GROW_IT treballa la continuació a la fase 1 i 2 del programa anterior, sent aquestes:

 • Fase 1: Prova de concepte
 • Fase 2: Prova de viabilitat

Beneficis

 • Creació de documentació estratègica del projecte.
 • Presentació del projecte a convocatòries de finançament competitiu.
 • Treball d’acord amb una metodologia organitzada i eficient.
 • Desenvolupament de projectes d’innovació. A més, durant la participació en els programes, es comptarà amb el suport d’un equip amb experiència en innovació i emprenedoria, i es tindrà accés a una xarxa de les parts interessades clau per al seu projecte.
 • Obtenció de serveis associats als programes com: difusió d’informació, estudi de propietat intel·lectual, contacte amb la indústria, etc.
 • Preparació d’un pitch del projecte i avaluació d’un jurat especialista extern.

Testimonis

YouTubeThis content is blocked. Please review your Privacy Preferences.
Editar privacitat / YouTube
Preferències de privacitat

Quan visites el nostre lloc web, el teu navegador pot emmagatzemar informació de serveis específics, normalment en forma de cookies. Aquí pots canviar les teves preferències de privacitat. Cal tenir en compte que el bloqueig d’alguns tipus de cookies pot afectar la teva experiència al nostre lloc web i als serveis que oferim.

Activar / desactivar el codi de seguiment de Google Analytics
Activar / desactivar Google Fonts
Activar / desactivar Google Maps
Activar / desactivar el vídeos incrustats
Aquest lloc web utilitza cookies, principalment de serveis de tercers. Pots editar les teves preferències de privacitat i/o acceptar l'ús de les cookies.