Privacitat

Informació sobre protecció de dades

Informació bàsica

Responsable de tractament

Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell

Finalitat del tractament

Diverses que es detallen en l’apartat d‘informació addicional.

Legitimació del tractament

Legislació més important:

  • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
  • Reglament 2016/679 del Parlament Europeu relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

En cada activitat de tractament es detalla, si hi ha altra legislació a tenir en compte.

Destinataris

No es cediran les dades a tercers excepte obligació legal o necessitats específiques de tractament de dades. El detall està en cada activitat de tractament.

Drets

Informació, Accés, Rectificació, Supressió, Limitació, Portabilitat i Oposició, com s’explica en la informació addicional.

Pot exercir els seus drets a través del Delegat de Protecció de Dades.

Delegat de Protecció de dades

Pablo Hernando Robles

Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell
Parc del Taulí, 1
08208 Sabadell

Informació addicional

Quina és la finalitat del tractament?

Està detallat en cada activitat de tractament¹.

Durant quant temps es guardaran les dades?

Les dades recollides per a les finalitats esmentades anteriorment es conservaran el temps imprescindible que justifica la seva recollida i estan detallades en cada activitat de tractament.

Quina és la legitimació del tractament?

Està detallat en cada activitat de tractament.

A quins destinataris es comunicaran les dades?

Segons es determina en el detall en cada activitat de tractament.

¹ Inclosa al Registre d’Activitats de Tractament (RAT)

Registre d’Activitats de Tractament (RAT)

El Registre d’Activitats de Tractament és un registre de les diferents operacions que realitzen sobre dades o conjunts de dades personals. És conseqüència del compliment de l’article 30.1 del Reglament (UE) 679/2016 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i l’article 31 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

RAT de la Fundació Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT)

Les adreces electròniques dels professionals del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell que apareixen en aquest web es difonen per facilitar la comunicació entre professionals i amb els ciutadans. En cap cas per ser emprades per a la difusió de publicitat en qualsevol dels seus formats.

Preferències de privacitat

Quan visites el nostre lloc web, el teu navegador pot emmagatzemar informació de serveis específics, normalment en forma de cookies. Aquí pots canviar les teves preferències de privacitat. Cal tenir en compte que el bloqueig d’alguns tipus de cookies pot afectar la teva experiència al nostre lloc web i als serveis que oferim.

Activar / desactivar el codi de seguiment de Google Analytics
Activar / desactivar Google Fonts
Activar / desactivar Google Maps
Activar / desactivar el vídeos incrustats
Aquest lloc web utilitza cookies, principalment de serveis de tercers. Pots editar les teves preferències de privacitat i/o acceptar l'ús de les cookies.