Col·laboracions externes

Integració de grups i investigadors

L’I3PT té com a objectiu fomentar la integració dels grups de recerca que conformen l’Institut alhora que establir els mecanismes per l’adscripció de nous grups i investigadors. En cas d’estar interessats, en ambdós casos s’ha de fer arribar una sol.licitud adreçada al Director Científic de l’Institut per iniciar el procés intern d’avaluació.

L’avaluació es fa seguint els mateixos criteris que els que estan internament aprovats pels Comitès Científics i Òrgans de Govern per l’acreditació de grups a l’Institut i també es té en compte l’alineació amb les àrees de recerca del mateix.

Podeu adreçar la vostra sol.licitud a l’adreça direccioi3pt@tauli.cat.

Unitats mixtes

La Universitat Autònoma de Barcelona forma part de l’I3PT i es fomenta la col.laboració entres els grups de recerca apropant la recerca bàsica i la recerca clínica.

Hi ha acords de col.laboració subscrits en diferents àmbits de coneixement però, també tenim la possibilitat de crear una Unitat Mixta consolidant la relació i integració dels grups.

En aquest web utilitzem cookies, principalment de tercers. Si segueixes navegant, entenem que hi estàs d'acord.
Més informació