Infeccions i Immunologia

 • Sobre l’àrea
 • Grups

L’àrea de recerca en Infeccions i Immunologia es crea per a posar en comú la recerca traslacional en malalties inflamatòries i infeccioses, microbiologia clínica i immunologia, amb l’objectiu d’optimitzar el diagnòstic, el tractament, el pronòstic i la prevenció de les malalties infeccioses. Aquesta àrea contribueix activament a la vigilància de problemes de salut derivats de la infecció i la seva prevenció.

Aquesta àrea està conformada per quatre Grups, que investiguen en infectologia, malalties inflamatòries, pacient crític i patologia de la via aèria.

El Grup d’Estudi de les Infeccions Comunitàries i Relacionades amb l’Atenció Sanitària té com a objectiu estudiar els mecanismes patogènics d’infeccions prevalents en el nostre mitjà, i, específicament, les zoonosis, la infecció per VIH, la endocarditis infecciosa, les infeccions causades per microorganismes multiresistents i les malalties relacionades amb l’atenció sanitària.

El Grup de Recerca sobre la Malaltia Inflamatòria Articular, el Metabolisme Ossi i les Malalties Autoimmunes Sistèmiques es conforma de professionals de diverses especialitats mèdiques que col·laboren en l’estudi de les malalties articulars i autoimmunes. La recerca del Grup es centra en els mecanismes d’inflamació i les seves repercussions. El Grup treballa en artritis psoriàtica, espondiloartritis, anomalies del cartílag articular, metabolisme ossi, malaltia inflamatòria intestinal i malaltia sistèmica.

El Grup de Recerca Traslacional en el Pacient Crític estudia la fisiopatologia respiratòria i cardiovascular del pacient crític. Aborda l’estudi d’aquesta temàtica des d’una perspectiva integral i centrada en el pacient. El Grup desenvolupa projectes de recerca preclínica i clínica, i incorpora enginyers, amb els quals desenvolupa tecnologia aplicada al monitoratge.

El Grup de Recerca sobre Inflamació de les Vies Aèries i Patologia del Somni està conformat per investigadors especialistes en pneumologia, microbiòlegs i biòlegs que participen en projectes individuals i multicèntrics, tant a nivell nacional com internacional. El grup té línies de recerca actives en EPOC, càncer de pulmó, microbioma respiratori, fibrosi pulmonar, inflamació en l’asma, i comorbilidades i atenció multidisciplinària en els trastorns respiratoris del somni.

Línies estratègiques de l’àrea

 • Aplicació de la genòmica, microbiòmica i proteòmica en la recerca clínica.
 • Aplicació de noves tecnologies com la intel·ligència artificial o l’anàlisi de Big Data per a desenvolupar tècniques per al diagnòstic precoç i el suport a la decisió clínica.
 • Noves metodologies de treball de recerca en xarxa a diferents nivells assistencials.
 • Cerca de nous biomarcadors per al diagnòstic i tractament de malalties infeccioses, immunes i inflamatòries.
Coordinació d'àrea
Eduard Monsó Molas

emonso@tauli.cat

Grup A8G1 – Grup d’estudi de les infeccions comunitàries i relacionades amb l’atenció sanitària

Nivell d’acreditació: Grup consolidat

2017 SGR 677

El Grup d’estudi de les Infeccions Comunitàries i Relacionades amb l’Atenció Sanitària té com a objectiu estudiar els mecanismes patogènics d’algunes de les infeccions més predominants al nostre medi des dels anys 80 dins un marc comú, específicament, malalties relacionades amb l’atenció mèdica, les zoonosis i la infecció per VIH, des d’una perspectiva epidemiològica, clínica i terapèutica. Per poder donar resposta a totes les qüestions plantejades, el grup està format per un equip multidisciplinari que inclou metges infermers, farmacèutics, veterinaris, epidemiòlegs i psicòlegs que treballen al Parc Taulí. La majoria d’ells també tenen responsabilitats docents a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Durant anys aquest grup ha obtingut suport financer públic per a dur a terme projectes competitius, sota el lideratge del Dr. Ferran Segura, i des del 2016, del Dr. Oriol Gasch. Actualment està acreditat com a Grup de recerca consolidat de la Generalitat de Catalunya (AGAUR; SGR, 2017-677).

Línies d’Investigació

 • Epidemiologia de les resistències antibiòtiques sota la perspectiva del One Health.
 • Estudi de les infeccions relacionades amb l’atenció sanitària (IRES).
 • Estudi de la endocarditis infecciosa.
 • Estudi de la infecció pel virus de la immunodeficiència humana (VIH).

Composició del grup

Oriol Gasch Blasi (Cap de grup) | ORCID

Personal investigador doctor

 • Amengual Guedan, M. José
 • Capilla Rubio, Silvia
 • Diaz Santos, Emilio
 • Gomila Grange, Aina
 • Marrón Puigdueta, Anna
 • Mujal Martínez, Abel
 • Navarro Rubio, Gema
 • Navarro Vilasaró, Marta
 • Quijada Pich, Óscar
 • Sanfeliu Sala, Isabel
 • Van den Eynde Otero, Eva

Predoctorals

 • Badia Cebada, Laia
 • Bierge Cabrera, Paula
 • Calzado Isbert, Sònia

Personal investigador no doctor

 • Alguacil Guillen, Marina
 • Casabella Pernas, Antonio
 • Cervantes García, Manel
 • Espasa Soley, Mateu
 • Machado Sicilia, M. Luisa
 • Pedrosa Aragon, Marc

Grup A8G2 – Malaltia Inflamatòria articular, metabolisme ossi i malalties autoimmunes sistèmiques

Nivell d’acreditació: Consolidació

El grup de recerca es compon de professionals de diverses especialitats mèdiques que col·laboren en l’estudi de les malalties articulars i autoimmunes de manera multidisciplinària.

La nostra recerca es centra en estudiar els mecanismes d’inflamació en les diferents malalties reumàtiques autoimmunes sistèmiques i les seves repercussions en la destrucció articular i el metabolisme ossi. En aquest sentit, estudiem els factors pronòstics i predictius de resposta al tractament per a millorar l’evolució d’aquestes malalties. Avaluem la resposta a la teràpia biològica de les diferents malalties. Disposem d’equips multidisciplinaris per a avaluar i elaborar protocols assistencials i de recerca de l’artritis psoriàtica, hidrosadenitis, uveítis i en malaltia inflamatòria immunomediadas (IMID) en dermatologia.

Línies d’Investigació

 • Malalties reumàtiques autoimmunes sistèmiques
 • Espondiloartritis
 • Inflamació i cartílag articular
 • Inflamació i metabolisme ossi
 • Inflamació i pell (hidrosadenitis i psoriasis)
 • Malalties autoimmunes sistèmiques (MDI)

Composició del grup

Jordi Gratacós Masmitjà (Cap de grup) | ORCID

Personal investigador doctor

 • Arévalo Salaet, Marta
 • Calvet Fontova, Joan
 • Delgado de la Poza, Juan Francisco
 • Graell Martín, Eduard
 • Llop Vilaltella, Maria
 • Moreno Martínez-Losa, Mireia
 • Oristrell Salvà, Joaquim
 • Ribera Pibernat, Miquel
 • Romaní de Gabriel, Jorge
 • Tolosa Vilella, Carles
 • Gallego Moreno, Xavier

Predoctorals

 • Casado Burgos, Enrique
 • Galisteo Lencastre, Carlos
 • Garcia Cirera, Sílvia
 • García Manríquez, María
 • Gómez Centeno, Antonio
 • Julià Agulló, Germà
 • Marí Alfonso, Begoña
 • Morera Morales, Maria Lluïsa
 • Orellana Garrido, Cristobal

Personal investigador no doctor

 • Blanch Ruda, Núria
 • Costa i Moya, Ester
 • Gómez Gallego, Rafael
 • Julia Agullo, German
 • Luelmo Aguilar, Jesús

Professionals de suport

 • Berenguer Llergo, Antoni
 • Llobell Uriel, Arturo
 • Serrano Suarez, Alejandra L.
 • Roig Farre, Alba
 • Rusiñol Gonzalez, Menna

Grup A8G3 – Investigació traslacional en el pacient crític

Nivell d’acreditació: Grup consolidat

2017 SGR 955

Les nostres línies estan orientades a la investigació traslacional en el camp de la fisiopatologia associada al pacient crític i se centren en l’estudi de la fisiopatologia respiratòria i cardiovascular, sepsi i el seu maneig a la UCI. El nostre repte en els pròxims anys, és abordar l’estudi de la patologia associada al pacient crític des d’una perspectiva àmplia, integral, multidisciplinar, humanitzada i centrada en el pacient i afavorir estratègies que ens permetin ajustar els tractaments a les necessitats particulars i al seguiment d’aquests pacients més enllà de l’alta d’UCI (síndrome post UCI).

L’equip investigador és multidisciplinar i l’integren investigadors de diferents perfils el que permet el desenvolupament de projectes de recerca clínica i preclínica. En paral·lel, i gràcies a la incorporació d’enginyers, treballem de manera transversal en nous desenvolupaments tecnològics aplicats a la monitorització i a la innovació terapèutica. L’equip treballa en projectes a on la transformació digital, els grans volums de dades i elements de intel·ligència artificial son comuns a tots ells.

La investigació preclínica complementa i es realitza en paral·lel als estudis clínics que es porten a terme en pacients de l’UCI afavorint la perspectiva traslacional. Treballem en el desenvolupament de models experimentals que recreen patologies associades al malalt crític (SDRA, LPA, sepsis), tant in vivo (models animals) como in vitro (cultius cel·lulars).

Línies d’Investigació

 • Fisiopatologia respiratòria en el pacient crític.
 • Disfunció cardiovascular, monitoratge hemodinàmica i sèpsia en el pacient crític.
 • Caracterització i maneig de la Síndrome de Post-Cures intensives (PICS).
 • Captació i processament de senyals biomèdics. Intel·ligència artificial aplicada a senyals fisiològics dinàmics.
 • Models experimentals i tractaments associats a la patologia crítica.

Composició del grup

Josefina López Aguilar (Cap de grup) | ORCID

Personal investigador doctor

 • Artigas Raventós, Antoni
 • Blanch Torra Lluís
 • Camprubí Rimblas, Marta
 • De Haro López, Candelaria
 • Fernández Gonzalo, M. Soledad
 • Gruartmoner de Vera, Guillem
 • Lujan Torné, Manel
 • Mesquida Febrer, Jaume
 • Ochagavía Calvo, Ana
 • Sarlabous Uranga, Leonardo

Predoctorals

 • Aquino Esperanza, José
 • Areny Balaguero, Aina
 • Morales Quinteros, Luís
 • Navarra Ventura, Guillem

Personal investigador no doctor

 • Boneta Camí, Mireia
 • Estela Esteve, Júlia
 • Lista Arias, Eva
 • Martí Hereu, Lídia
 • Nogales Herranz, Sara

Professionals de suport

 • Gomà Fernández, Gemma

Professionals associats

 • Espinal Sacristan Cristina
 • Fortià Palahi, Cristina
 • Ridao Sais, Natalia
 • Rodríguez Yakushev, Andrey Luis

Estudiants

 • Campaña Duel, Elena

Grup A8G4 – Inflamació de les vies aèries i patologia de la son

Nivell d’acreditació: Grup consolidat

2017 SGR 716

El nostre equip està format per investigadors especialistes en pneumologia, microbiologia i biologia que participen en projectes individuals i multicèntrics, tant a nivell nacional com internacional. El nostre grup treballa estretament amb el grup de recerca de Malalties Infeccioses i Respiratòries de l’Hospital Germans Trias i Pujol. Formem part de la xarxa de recerca Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa Malalties Respiratòries (CIBERES), i estem reconeguts com a Grup de Recerca Consolidat per la Generalitat de Catalunya (AGAUR: 2014 SGR 801).

El nostre grup participa activament en el Programa Corporatiu de Recerca (PCI) de CIBER dins de les línies de recerca en EPOC, pneumònia i càncer de pulmó. Dins d’aquesta última línia, col·laborem amb el registre internacional de estadificación de la IASLC*, centralitzant el Biobanco Pulmonar de CIBERES. Finalment, també investiguem en la teràpia inmunomoduladora de la inflamació en asma persistent, trastorns respiratoris del somni, i malalties cròniques intersticials pulmonars.

*International Association for the Study of Lung Cancer

Línies d’Investigació

 • Investigació i cerca de biomarcadors en inflamació i reparació tissular en malaltia respiratòria.
 • Microbioma en les malalties respiratòries cròniques.
 • Trastorns ventilatoris del son.

Composició del grup

Eduard Monsó Molas (Cap de grup) | ORCID

Personal investigador doctor

 • Cardesín Revilla, Alda
 • Domingo Ribas, Christian
 • Gallego Diaz, Miguel
 • Masdeu Margalef, M. José
 • Montón Soler, Concepción
 • Moreno Gómez de Bonilla, Amàlia
 • Pomares Amigo, Xavier
 • Quero Blanca, Sara
 • Sogo Sagardia, Ana
 • Vigil Giménez, Laura

Predoctorals

 • Grimau Chapinal, Carles
 • Lalmolda Puyol, Cristina
 • Monserrate Mitchell, Daniel-Ross

Professionals de suport

 • Arranz Cardaba, María Isabel
 • Noray Malgrat, Mariona
 • Ramírez Prat, Enriqueta
 • Setó Gorg, Laia

Preferències de privacitat

Quan visites el nostre lloc web, el teu navegador pot emmagatzemar informació de serveis específics, normalment en forma de cookies. Aquí pots canviar les teves preferències de privacitat. Cal tenir en compte que el bloqueig d’alguns tipus de cookies pot afectar la teva experiència al nostre lloc web i als serveis que oferim.

Activar / desactivar el codi de seguiment de Google Analytics
Activar / desactivar Google Fonts
Activar / desactivar Google Maps
Activar / desactivar el vídeos incrustats
Aquest lloc web utilitza cookies, principalment de serveis de tercers. Pots editar les teves preferències de privacitat i/o acceptar l'ús de les cookies.