Infeccions i Immunologia

 • Sobre l’àrea
 • Grups

L’àrea de recerca en Infeccions i Immunologia es crea per a posar en comú la recerca traslacional en malalties inflamatòries i infeccioses, microbiologia clínica i immunologia, amb l’objectiu d’optimitzar el diagnòstic, el tractament, el pronòstic i la prevenció de les malalties infeccioses. Aquesta àrea contribueix activament a la vigilància de problemes de salut derivats de la infecció i la seva prevenció.

Aquesta àrea està conformada per quatre Grups, que investiguen en infectologia, malalties inflamatòries, pacient crític i patologia de la via aèria.

El Grup d’Estudi de les Infeccions Comunitàries i Relacionades amb l’Atenció Sanitària té com a objectiu estudiar els mecanismes patogènics d’infeccions prevalents en el nostre mitjà, i, específicament, les zoonosis, la infecció per VIH, la endocarditis infecciosa, les infeccions causades per microorganismes multiresistents i les malalties relacionades amb l’atenció sanitària.

El Grup de Recerca sobre la Malaltia Inflamatòria Articular, el Metabolisme Ossi i les Malalties Autoimmunes Sistèmiques es conforma de professionals de diverses especialitats mèdiques que col·laboren en l’estudi de les malalties articulars i autoimmunes. La recerca del Grup es centra en els mecanismes d’inflamació i les seves repercussions. El Grup treballa en artritis psoriàtica, espondiloartritis, anomalies del cartílag articular, metabolisme ossi, malaltia inflamatòria intestinal i malaltia sistèmica.

El Grup de Recerca Traslacional en el Pacient Crític estudia la fisiopatologia respiratòria i cardiovascular del pacient crític. Aborda l’estudi d’aquesta temàtica des d’una perspectiva integral i centrada en el pacient. El Grup desenvolupa projectes de recerca preclínica i clínica, i incorpora enginyers, amb els quals desenvolupa tecnologia aplicada al monitoratge.

El Grup de Recerca sobre Inflamació de les Vies Aèries i Patologia del Somni està conformat per investigadors especialistes en pneumologia, microbiòlegs i biòlegs que participen en projectes individuals i multicèntrics, tant a nivell nacional com internacional. El grup té línies de recerca actives en EPOC, càncer de pulmó, microbioma respiratori, fibrosi pulmonar, inflamació en l’asma, i comorbilidades i atenció multidisciplinària en els trastorns respiratoris del somni.

Línies estratègiques de l’àrea

 • Aplicació de la genòmica, microbiòmica i proteòmica en la recerca clínica.
 • Aplicació de noves tecnologies com la intel·ligència artificial o l’anàlisi de Big Data per a desenvolupar tècniques per al diagnòstic precoç i el suport a la decisió clínica.
 • Noves metodologies de treball de recerca en xarxa a diferents nivells assistencials.
 • Cerca de nous biomarcadors per al diagnòstic i tractament de malalties infeccioses, immunes i inflamatòries.
Coordinació d'àrea
Jordi Gratacós Masmitjà

jgratacos@tauli.cat

Grup A8G1 – Grup d’estudi de les infeccions comunitàries i relacionades amb l’atenció sanitària

Nivell d’acreditació: Grup consolidat

GRC 2021 SGR 01439

El Grup d’estudi de les Infeccions Comunitàries i Relacionades amb l’Atenció Sanitària té com a objectiu estudiar els mecanismes patogènics d’algunes de les infeccions més predominants al nostre medi des dels anys 80 dins un marc comú, específicament, malalties relacionades amb l’atenció mèdica, les zoonosis i la infecció per VIH, des d’una perspectiva epidemiològica, clínica i terapèutica. Per poder donar resposta a totes les qüestions plantejades, el grup està format per un equip multidisciplinari que inclou metges infermers, farmacèutics, veterinaris, epidemiòlegs i psicòlegs que treballen al Parc Taulí. La majoria d’ells també tenen responsabilitats docents a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Durant anys aquest grup ha obtingut suport financer públic per a dur a terme projectes competitius, sota el lideratge del Dr. Ferran Segura, i des del 2016, del Dr. Oriol Gasch. Actualment està acreditat com a Grup de recerca consolidat de la Generalitat de Catalunya (AGAUR; SGR, 2017-677).

Línies d’Investigació

 • Epidemiologia de les resistències antibiòtiques sota la perspectiva del One Health.
 • Estudi de les infeccions relacionades amb l’atenció sanitària (IRES).
 • Estudi de la endocarditis infecciosa.
 • Estudi de la infecció pel virus de la immunodeficiència humana (VIH).

Composició del grup

Oriol Gasch Blasi (Co-Cap de grup) | ORCID
Òscar Quijada Pich (Co-Cap de grup) | ORCID

Personal investigador doctor

 • Capilla Rubio, Silvia
 • Diaz Santos, Emilio
 • Gomila Grange, Aina
 • Marrón Puigdueta, Anna
 • Mujal Martínez, Abel
 • Navarro Rubio, Gema
 • Navarro Vilasaró, Marta
 • Sánchez Osuna, Miquel
 • Van den Eynde Otero, Eva

Predoctorals

 • Badia Cebada, Laia
 • Bierge Cabrera, Paula
 • Calzado Isbert, Sònia
 • Monsálvez Martínez, Víctor

Personal investigador no doctor

 • Alguacil Guillen, Marina
 • Casabella Pernas, Antonio
 • Cervantes García, Manel
 • Espasa Soley, Mateu
 • Fidalgo Pardo, Berta
 • Gómez Sánchez, Immaculada
 • Machado Sicilia, M. Luisa
 • Monsálvez Martínez, Víctor
 • Pedrosa Aragón, Marc
 • Rosich Peris, Pilar

Grup A8G2 – Malaltia Inflamatòria articular, metabolisme ossi i malalties autoimmunes sistèmiques

Nivell d’acreditació: Consolidació

GRC 2021 SGR 01363

El grup de recerca es compon de professionals de diverses especialitats mèdiques que col·laboren en l’estudi de les malalties articulars i autoimmunes de manera multidisciplinària.

La nostra recerca se centra en estudiar els mecanismes d’inflamació en les diferents malalties reumàtiques autoimmunes sistèmiques i les seves repercussions en la destrucció articular i el metabolisme ossi. En aquest sentit, estudiem els factors pronòstics i predictius de resposta al tractament per a millorar l’evolució d’aquestes malalties. Avaluem la resposta a la teràpia biològica de les diferents malalties. Disposem d’equips multidisciplinaris per a avaluar i elaborar protocols assistencials i de recerca de l’artritis psoriàtica, hidrosadenitis, uveïtis i en malaltia inflamatòria immunomediades (IMID) en dermatologia.

Línies d’investigació

 • Malalties reumàtiques autoimmunes sistèmiques
 • Espondiloartritis
 • Inflamació i cartílag articular
 • Inflamació i metabolisme ossi
 • Inflamació i pell (hidrosadenitis i psoriasi)
 • Malalties autoimmunes sistèmiques (MDI)

Composició del grup

Jordi Gratacós Masmitjà (Co-cap de grup) | ORCID

Joan Calvet Fontova (Co-cap de grup) | ORCID

Personal investigador doctor

 • Arévalo Salaet, Marta | ORCID
 • Esteve Valverde, Enrique
 • García Manríquez, María
 • Gómez Centeno, Antonio | ORCID
 • Graell Martín, Eduard | ORCID
 • Llop Vilaltella, Maria | ORCID
 • Marí Alfonso, Begoña
 • Mercadé Torras, Joan Maria
 • Moreno Martínez-Losa, Mireia | ORCID
 • Orellana Garrido, Cristobal
 • Oristrell Salvà, Joaquim – Investigador emèrit
 • Ribera Pibernat, Miquel | ORCID

Predoctorals

 • Casado Burgos, Enrique | ORCID
 • Delgado de la Poza, Juan Francisco | ORCID
 • Feijoo Massó, Carlos
 • Galisteo Lencastre, Carlos | ORCID
 • Garcia Cirera, Sílvia
 • Julià Agulló, Germà

Personal investigador no doctor

 • Aymerich Mañas, Cristina
 • Cabanillas Paredes, Montse
 • Garbayo Salmons, Patricia
 • García Pinilla, Alba
 • Luelmo Aguilar, Jesús
 • Riera Martí, Núria | ORCID
 • Rusiñol Gonzalez, Menna

Professionals de suport

 • Berenguer Llergo, Antoni | ORCID
 • Blanch Ruda, Núria
 • Carreras Nolla, Anna | ORCID
 • Feliu Hernández, Clara| ORCID
 • Gómez Gallego, Rafael
 • Llobell Uriel, Arturo
 • Pedraza Cabeza, Ana
 • Rodrigo Pares, Albert
 • Roig Farre, Alba
 • Saus Martínez, Ester | ORCID
 • Serrano Suarez, Alejandra L.

Professionals associats

 • Esplugues Clos, Joan
 • López Góngora, Sheila
 • Mas Maresma, Laia

Projectes destacats

MOMPRUAA

MOMPRUAA és un projecte nacional i multicèntric que pretén augmentar la capacitat predictiva per anticipar el risc de patir uveïtis recidivant (uveïtis anterior aguda UAA) en pacients amb espondilitis anquilosant (EA)

BARITONE

El projecte BARITONE pretén impulsar la digitalització de la cadena de valor de l’assistència sanitària, posant especial èmfasi en l’explotació de dades per part del personal clínic, investigador i científic d’Intel·ligència Artificial, per millorar l’atenció als pacients.

OASIS

El projecte OASIS pretén desenvolupar una eina d’alta capacitat integradora d’una gran quantitat d’informació de fonts múltiples i diverses, basada en la intel·ligència artificial, per obtenir de manera integral un millor enfocament de diagnòstic i pronòstic en pacients amb artrosi.

SERHA

El projecte SERHA pretén estudiar la senescència, és a dir, l’envelliment cel·lular en pacients amb artritis reumatoide i la seva influència en la fisiopatologia de la malaltia. Aquest estudi ens ajudarà a buscar un nou abordatge per al tractament de la malaltia basada en el sèrum dels propis pacients, enriquit en citocines.

Grup A8G3 – Investigació traslacional en el pacient crític

Nivell d’acreditació: Grup consolidat

GRC 2021 SGR 01376

Les nostres línies estan orientades a la investigació traslacional en el camp de la fisiopatologia associada al pacient crític i se centren en l’estudi de la fisiopatologia respiratòria i cardiovascular, sepsi i el seu maneig a la UCI. El nostre repte en els pròxims anys, és abordar l’estudi de la patologia associada al pacient crític des d’una perspectiva àmplia, integral, multidisciplinar, humanitzada i centrada en el pacient i afavorir estratègies que ens permetin ajustar els tractaments a les necessitats particulars i al seguiment d’aquests pacients més enllà de l’alta d’UCI (síndrome post UCI).

L’equip investigador és multidisciplinar i l’integren investigadors de diferents perfils el que permet el desenvolupament de projectes de recerca clínica i preclínica. En paral·lel, i gràcies a la incorporació d’enginyers, treballem de manera transversal en nous desenvolupaments tecnològics aplicats a la monitorització i a la innovació terapèutica. L’equip treballa en projectes a on la transformació digital, els grans volums de dades i elements de intel·ligència artificial son comuns a tots ells.

La investigació preclínica complementa i es realitza en paral·lel als estudis clínics que es porten a terme en pacients de l’UCI afavorint la perspectiva traslacional. Treballem en el desenvolupament de models experimentals que recreen patologies associades al malalt crític (SDRA, LPA, sepsis), tant in vivo (models animals) como in vitro (cultius cel·lulars).

Línies d’Investigació

 • Fisiopatologia respiratòria en el pacient crític.
 • Disfunció cardiovascular, monitoratge hemodinàmica i sèpsia en el pacient crític.
 • Caracterització i maneig de la Síndrome de Post-Cures intensives (PICS).
 • Captació i processament de senyals biomèdics. Intel·ligència artificial aplicada a senyals fisiològics dinàmics.
 • Models experimentals i tractaments associats a la patologia crítica.

Composició del grup

Josefina López Aguilar (co-IP de grup) | ORCID

Oriol Roca Gas (co-IP de grup) | ORCID

Personal investigador doctor

 • Artigas Raventós, Antoni
 • Blanch Torra Lluís
 • Camprubí Rimblas, Marta
 • Ceccato, Adrián
 • De Haro López, Candelaria
 • Fernández Gonzalo, M. Soledad
 • García García de Acilu, Marina
 • Navarra Ventura, Guillem
 • Sarlabous Uranga, Leonardo
 • Suñol Galofré, Francesc

Predoctorals

 • Areny Balaguero, Aina
 • Campaña Duel, Elena
 • Estela Esteve, Júlia
 • Godoy González, Marta
 • Morales Quinteros, Luis

Personal investigador no doctor

 • Gual Sánchez, Maria
 • Martí Hereu, Lídia
 • Santafé Colomina, Manel
 • Santos Pulpón, Verónica

Professionals de suport

 • Gomà Fernández, Gemma

Professionals associats

 • Fortià Palahi, Cristina
 • Ridao Sais, Natalia
 • Rodríguez Yakushev, Andrey Luis

Projectes destacats

PICS COVID-19

Caracterització del perfil de Síndrome Post Cures Intensives o PICS (de l’anglès Post Intensive Care Syndrome) en el supervivent de malaltia crítica per COVID-19.

TESAI Care

TESAI Care és uns spin-off del VHIR i l’I3PT que ha dissenyat heecap que és un sistema per afavorir la recuperació respiratòria dels pacients sota ventilació mecànica invasiva. heecap proporciona estimulació electral no invasiva en els músculs respiratoris en sincronització amb la respiració dels pacients.

Better Care

Better Care és una spin-off constituïda el 2010 que ofereix solucions d’integració de dispositius mèdics i anàlisi de dades clíniques. BC Link® és un software que permet connectar, integrar i analitzar les dades de pacients monitorats. Proporciona un flux de dades continu entre dispositius mèdics i sistemes d’informació.

Grup A8G4 – Inflamació de les vies aèries, patologia de la son i ventilació

Nivell d’acreditació: Grup consolidat

GRC 2021 SGR 01547 (I3PT - IGTP)

El nostre equip està format per investigadors especialistes en pneumologia, microbiòlegs i biòlegs que participen en projectes individuals i multicèntrics, tant a nivell nacional com internacional. Dins de les línies de recerca del grup, a la línia de recerca en infeccions, es treballa estretament amb el grup de recerca de Malalties Infeccioses i Respiratòries de l’Hospital Germans Trias i Pujol. A la línia de ventilació, s’han establert aliances estratègiques amb grups nacionals i internacionals (Universitat de Barcelona, ​​grup SOMNO-NIV, Universitat de Rouen). Així mateix, a la línia d’asma, es treballa en col·laboració amb grups capdavanters nacionals i internacionals. Finalment, la línia de son està reconeguda a nivell nacional i internacional com a excel·lència en recerca. A més, formem part de la xarxa de recerca Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa Malalties Respiratòries (CIBERES), i estem reconeguts com a Grup de Recerca Consolidat per la Generalitat de Catalunya (AGAUR: 2014 SGR 801).

A la línia de EPOC i bronquièctasies, és especialment activa la línia d’infecció bronquial crònica, el microbioma respiratori, les exacerbacions infeccioses i del tractament crònic amb azitromicina en les dues patologies respiratòries cròniques. Finalment, també es disposa de línies actives en inflamació en asma persistent, trastorns respiratoris del son i malalties cròniques intersticials pulmonars

Línies d’Investigació

 • Intel·ligència artificial Artificial aplicada a la ventilació mecànica no invasiva
 • Models de banc de proves en ventilació no invasiva
 • Microbioma en les malalties respiratòries cròniques.
 • Trastorns ventilatoris del son.
 • EPOC i infecció bronquial crònica.
  o Tractament amb macròlids crònics a la MPOC amb exacerbacions recurrents.
  o Tractament antibiòtic nebulitzat/inhalat a MPOC/Bronquièctasies.
  o Tractament amb nous moduladors del gen CFTR a Fibrosi Quística.
 • Caracterització de la hipertensió pulmonar en les malalties respiratòries.

Composició del grup

Manel Luján Torné (Cap de grup) | ORCID

Personal investigador doctor

 • Cardesín Revilla, Alda
 • Domingo Ribas, Christian
 • Gallego Diaz, Miguel
 • Lalmolda Puyol, Cristina
 • Masdeu Margalef, M. José
 • Montón Soler, Concepción
 • Monsó Molas, Eduard – Investigador emèrit
 • Moreno Gómez de Bonilla, Amàlia
 • Pomares Amigo, Xavier
 • Quero Blanca, Sara
 • Sogo Sagardia, Ana
 • Vigil Giménez, Laura

Predoctorals

 • Bullich Ramón, Miriam
 • Flórez Solarana, Pablo
 • Grimau Chapinal, Carles
 • Monserrate Mitchell, Daniel-Ross
 • Prina, Elena
 • Ruiz Gemar, Inés

Personal investigador no doctor

 • Campos Motamayor, Mariana
 • Sansa Perna, Aina

Professionals de suport

 • Noray Malgrat, Mariona
 • Setó Gorg, Laia

Grup A8G5 – Grup de Recerca d’Hemodinàmica, microcirculació i oxigenació tissular al pacient crític (MiTOCrit)

Nivell d’acreditació: Grup emergent

El Grup de Recerca d’Hemodinàmica, microcirculació i oxigenació tissular al pacient crític (MiTOCrit) neix dins el Grup de Recerca Traslacional al pacient crític, un dels principals grups consolidats de l’I3PT. La línia es va obrir ara fa més de 15 anys, i progressivament ha anat agafant entitat pròpia. El grup s’ha especialitzat en l’estudi de les alteracions microcirculatòries i l’avaluació de l’oxigenació dels teixits en diferents poblacions de malalt crític, i actualment és un dels grups de referència en la matèria a nivell tant nacional com internacional.

En aquest període de temps, ha rebut diferents ajudes en convocatòries tant internes com de caràcter públic i de societats científiques. Destacarem el projectes de l’ISCIII de 2009 i 2019, així com el premi de recerca de la Societat Europea de Medicina Intensiva 2009, i diversos premis de recerca de la Societat Catalana de Medicina Intensiva. Des del 2020, el grup ha consolidat una aliança estratègica amb l’Institut de Ciències Fotòniques
(ICFO), que l’ha portat a liderar estudis internacionals, i a rebre finançament per diferents projectes, destacant una ajuda Horizon H2020 pel projecte VASCOVID l’any 2021, un projecte La Marató 2021, i més recentment la concesió d’una ajuda Marie Curie en el programa FLIGHT-COFUND de la UE.

Més enllà de la producció científica, reflectit en la publicació de més de 40 articles en revistes indexades en aquest període, el grup ha produït 3 treballs de tesi doctoral (Mesquida, Gruartmoner, Saludes) i, actualment, té 3 treballs de tesi doctoral inscrits (Espinal, Caballer i Nogales).

Línies d’Investigació

 • Oxigenació tissular al pacient crític amb insuficiència cardiovascular
 • Estudi de la funció endotelial en diferents poblacions de pacient crític
 • Estudi microcirculatori en el procés de desconnexió de la ventilació mecànica
 • Evaluació de la microcirculació en el procés de reanimació hemodinàmica

Composició del grup

Jaume Mesquida Febrer (Cap de grup)

Personal investigador doctor

 • Gruartmoner, Guillem
 • Mesquida, Jaume

Predoctorals

 • Caballer, Alba
 • Nogales, Sara
 • Espinal, Cristina

Personal investigador no doctor

 • Gil, Aurora
 • Cortés, Edgar
 • Oller, Ferran
 • Prieto Jiménez, Eva

Projectes destacats

VASCOVID

VASCOVID és un projecte finançat pel programa Horizon 2020 de la Comissió Europea, l’objectiu principal del qual és desenvolupar un dispositiu basat en òptica difusa que permeti l’estudi de la funció endotelial i microvascular en pacients amb COVID19.

Per aconseguir el seu objectiu, el consorci VASCOVID està format per socis acadèmics, industrials i clínics.

Xarxes

El grup de recerca és membre de la Barcelona Medical Photonics Network, que té com a missió promoure les activitats de recerca i desenvolupament en fotònica que s’estan duent a terme a la demarcació de Barcelona a través de col·laboracions de llarga durada entre l’ICFO i els seus socis biomèdics i clínics.

La xarxa celebra anualment unes jornades amb els seus socis per tal de posar en comú el desenvolupament de projectes de recerca i innovació, i crear espais de debat en temes de fotònica.

YouTubeThis content is blocked. Please review your Privacy Preferences.
Editar privacitat / YouTube
Preferències de privacitat

Quan visites el nostre lloc web, el teu navegador pot emmagatzemar informació de serveis específics, normalment en forma de cookies. Aquí pots canviar les teves preferències de privacitat. Cal tenir en compte que el bloqueig d’alguns tipus de cookies pot afectar la teva experiència al nostre lloc web i als serveis que oferim.

Activar / desactivar el codi de seguiment de Google Analytics
Activar / desactivar Google Fonts
Activar / desactivar Google Maps
Activar / desactivar el vídeos incrustats
Aquest lloc web utilitza cookies, principalment de serveis de tercers. Pots editar les teves preferències de privacitat i/o acceptar l'ús de les cookies.