IDICIUS

La transformació digital en la prevenció i gestió del risc de suïcidi en pacients adults mitjançant l’ús d’eines amb algorismes d’IA, entrenats a través de l’evidència clínica.

Benvinguts a IDICIUS

El projecte IDICIUS pretén desenvolupar i validar l’ús d’una plataforma digital per monitoritzar i predir risc de suïcidi en pacients de salut mental.

El projecte està orientat a generar nous coneixements científics en l’àmbit de la salut mental i les conductes suïcides. Aquest coneixement és essencial per impulsar la digitalització del sistema sanitari, incorporant eines basades en l’evidència i validades per a la prevenció del risc de suïcidi i el seguiment dels pacients.

L’anàlisi i l’explotació de dades de diferents fonts de dades, un dels grans reptes que afronta la transició digital a l’assistència sanitària, es realitzarà juntament amb l’ús dels avenços tecnològics en Intel·ligència Artificial (IA), medicina preventiva i personalitzada amb detecció precoç mitjançant Machine Learning (ML), que estan oferint grans oportunitats per generar valor a partir dels conjunts de dades sanitàries disponibles d’una manera eficaç i eficient. Aquestes tecnologies també ofereixen l’oportunitat de fer recerca centrada en el pacient dissenyant per primera vegada eines digitals intel·ligents especialitzades i validades per evidència i, per tant, donar resposta a les seves necessitats, oferint autogestió i recomanacions personalitzades.

Finançament

Projectes de Transició Ecològica i Transició Digital 2021. Expedient Nº

Duració del projecte: 2 anys

IP del projecte a l’I3PT: Dr. Diego Palao, Servei de Salut Mental de l’Hospital Universitari Parc Taulí, coordinador de l’àrea de recerca de Salut Mental i Neurociències de l’I3PT, i responsable de grup CIBERSAM.

Dotació econòmica: 241.500€

Hipòtesis

  • L’ús d’eines digitals basades en models predictius entrenats amb tècniques d’IA ajudaria a predir i detectar els casos amb el major risc de temptativa de suïcidi i permetria el desenvolupament específic de tractaments i intervencions personalitzades per reduir el risc.
  • L’ús d’eines digitals en salut mental basades en l’anàlisi de la relació entre mort per suïcidi i els factors clínics, biològics i sociodemogràfics a través de Real World Data (RWD) dels registres de la història clínica electrònica, milloraria l’eficiència i l’efectivitat en la detecció precoç i el maneig personalitzat dels casos de major risc. Això permetria el desenvolupament de sistemes d’intervenció proactius que permetrien l’adaptació i determinació del tipus i intensitat de recursos necessaris per cada situació clínica de risc de suïcidi.

Objectius i metodologia

IDICIUS persegueix dos objectius principals:

  1. Dissenyar una eina digital basada en models predictius basats en dades que ajudin a prevenir el risc de suïcidi mitjançant l’anàlisi de la relació entre les temptatives i/o ideacions de suïcidi, i els factors clínics, biològics i sociodemogràfics, a través de Real World Data (RWD) de registres de la història clínica electrònica (HCE).
  2. Dissenyar una eina digital basada en models predictius que permeti prevenir els risc de suïcidi mitjançant l’anàlisi de la relació entre mort per suïcidi i els factors clínics, biològics i sociodemogràfics a través de RWD de la HCE.

IDICIUS consistirà en realitzar un estudi retrospectiu basat en dades registrades al HCE, a través de l’aplicació d’algoritmes d’IA i machine learning entrenats mitjançant dades clíniques. L’estudi integrarà dades de diferents fonts:

  1. Registre electrònic HCIS de pacients en tractament al Servei de Salut Mental de l’Hospital Universitari Parc Taulí, amb una població de referència d’1 milió de persones.
  2. El registre del Codi Risc Suïcidi de Catalunya (CSR-cat) que incorpora informació clínica i sociodemogràfica dels casos amb temptativa de suïcidi i/o ideació de suïcidi considerats de major risc.
  3. El registre de suïcidis de l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses (IMLCF).
  4. La base de dades de tractaments i fàrmacs receptats en consultes externes del Servei Català de la Salut.
Preferències de privacitat

Quan visites el nostre lloc web, el teu navegador pot emmagatzemar informació de serveis específics, normalment en forma de cookies. Aquí pots canviar les teves preferències de privacitat. Cal tenir en compte que el bloqueig d’alguns tipus de cookies pot afectar la teva experiència al nostre lloc web i als serveis que oferim.

Activar / desactivar el codi de seguiment de Google Analytics
Activar / desactivar Google Fonts
Activar / desactivar Google Maps
Activar / desactivar el vídeos incrustats
Aquest lloc web utilitza cookies, principalment de serveis de tercers. Pots editar les teves preferències de privacitat i/o acceptar l'ús de les cookies.