Activitat i Bon Govern

Catàleg de serveis

Catàleg de serveis per centres

 

Actualització: contínua.
Format: HTML, PDF

Activitat

Activitat

Activitat realitzada

 

Actualització: anual.
Format: HTML i PDF.

 

Central de Resultats (Generalitat de Catalunya)

 

Actualització: periòdica.
Format: HTML i PDF.

 

Llistes d'espera

 

Actualizació: semestral.
Format: PDF i XLS.

Qualitat percebuda

Qualitat percebuda

Resultats dels darrers estudis de qualitat de servei i grau de satisfacció de les persones usuàries dels serveis del Parc Taulí, realitzats en el marc del projecte PLAENSA© del CatSalut.

Hospital de Sabadell i Albada Centre Sociosanitari

Atenció Primària Parc Taulí

Salut Mental Parc Taulí

 

 

Actualització: periòdica.
Format: PDF.

Política de privacitat