Pressupostos aprovats, executats i liquidats

Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell

 

 

Any 2024 Pròrroga: Pressupost 2023 prorrogat per a l'exercici 2024.

 

Any 2021 Pròrroga. La Llei de finances públiques de Catalunya estableix que, si per qualsevol motiu l’1 de gener el pressupost no està aprovat, es considera prorrogat automàticament el de l’any anterior en els seus crèdits inicials.

Actualització: anual.

Format: PDF.