Auditories dels serveis públics

La Central de Resultats del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya té la missió de mesurar, avaluar i difondre els resultats assolits, en l’àmbit de l’assistència sanitària, pels diferents centres (hospitals, equips d’atenció primària, centres sociosanitaris, centres de salut mental i addicions, i centres de recerca i instituts d’investigació sanitària) del sistema sanitari públic.

A continuació podeu consultar els resultats de la nostra institució i els informes publicats per aquest ens.

 

Actualització: periòdica.

Format: PDF i XLS.