Règim d'intervenció administrativa

Actes amb incidència sobre el domini públic

Actes amb indicència sobre el domini públic

No es diposa d'informació d'aquesta naturalesa.

 

Actualizació: contínua

Actes amb incid. gestió dels serveis públics.

Actes amb incidència sobre la gestió dels serveis públics

No es disposa d'informació d'aquesta naturalesa.

 

Actualizació: contínua