Pressupostos aprovats, executats i liquidats

Fundació Institut d'Investigació i Innovació Parc Taulí

 

Pressupostos Generalitat de Catalunya per al 2023, aprovat pel Govern i presentat al Parlament el 02/02/2023.

NOTA: Any 2021Pròrroga. La Llei de finances públiques de Catalunya estableix que, si per qualsevol motiu l’1 de gener el pressupost no està aprovat, es considera prorrogat automàticament el de l’any anterior en els seus crèdits inicials.

Actualització: anual.

Format: PDF.