Normativa

Normativa i codis

Normativa i codis

Normativa i codis que afectan als ciutadans com a usuaris dels serveis o relativa a l'accés o a la condició de treballador del consorci o les seves entitats:


Actualizació: contínua.

Format: PDF.

Normativa sectorial

Normativa sectorial


Actualizació: contínua

Format:

Directives, instruccions i circulars

Directives, instruccions i circulars

No es diposa d'informació d'aquesta naturalesa.

 

Actualizació: contínua.

Normativa en tràmit

Normativa en tràmit

No es diposa d'informació d'aquesta naturalesa.

 

Actualizació: contínua.