Estructura organitzativa i de funcionament

 

 

Centres

Centres

El Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell és un consorci públic de la Generalitat de Catalunya, el màxim òrgan de govern del qual és el Consell de Govern, i que gestiona els següents centres: Hospital de Sabadell, UDIAT Centre Diagnòstic, Albada Centre Sociosanitari, Salut Mental Parc Taulí, Atenció Primària Parc Taulí, Atenció a la Dependència Parc Taulí, i també els serveis de Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, a través d'una societat anònima. El Consorci és el soci únic d’aquesta darrera entitat i nomena a tots els membres del seu consell d’administració. A més a més, és Unitat docent de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i té la consideració d'Hospital Universitari.

 

 

El Parc Taulí té, conjuntament amb el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona i el Parc Sanitari Pere Virgili una agrupació d’interès econòmic, l'única finalitat de la qual és gestionar la logística per al seus centres. Aquesta entitat, anomenada Coordinació Logística Sanitària AIE (CLS AIE).

La Direcció General exerceix la màxima potestat executiva al Consorci i a totes les entitats unipersonals i vinculades, a través de la seva estructura directiva-organitzativa.

 

Actualització: contínua.
Format: HTML.

Òrgans de Govern i direcció

Òrgans de govern

Els òrgans de govern estan formats per:

  • Consell de Govern del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell

Estructura de direcció

Direcció General

Direcció Assistencial 

Direcció Atenció Primària

Direcció d'Economia i Serveis

Direcció de Persones

Direcció d'Estratègia Digital i Dades 

Direcció d'Estratègia, Planificació i Organització

Direcció Qualitat 

Direcció Docència

Actualització: contínua.

Format: text (HTML i PDF) imatge (PNG).

Apoderats

Apoderats del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell

 

Actualització: contínua.
Format: PDF.

Estatuts

Estatut del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell

 

Actualització: periòdica.
Format: HTML i PDF.