Estructura organitzativa i de funcionament

 

 

Centres

Centres

El Parc Taulí es troba vinculat a la Fundació Institut d'Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT), del patronat de la qual nomena a la majoria de membres. Les institucions del Parc Taulí reben el suport de la Fundació Institut d'Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT), en aspectes de recerca, innovació i docència, en la formació científica i mèdica dels professionals i, en general, en el desenvolupament dels coneixements que sustenten el model assistencial.

 

La Direcció General exerceix la màxima potestat executiva al Consorci i a totes les entitats unipersonals i vinculades, a través de la seva estructura directiva-organitzativa.

 

Actualització: contínua.
Format: HTML.

Òrgans de Govern i direcció

Òrgans de govern

Els òrgans de govern estan formats per:

  • Patronat de la Fundació Institut d'Investigació i Innovació Parc Taulí

Estructura de direcció

Direcció Recerca i Innovació

 

Actualització: contínua.
Format: text (HTML i PDF) imatge (PNG).

Apoderats

 

Apoderats de la Fundació Institut d'Investigació i Innovació Parc Taulí

 

Actualització: contínua.
Format: PDF.

Estatuts

Estatut Fundació Institut d'investigació i Innovació Parc Taulí

 

Actualització: periòdica.
Format: HTML i PDF.