Pressupostos aprovats, executats i liquidats

Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, SA

Any 2024: Pressupostos Generalitat de Catalunya per al 2024 pròrroga del 2023.

 

Any 2021 Pròrroga. La Llei de finances públiques de Catalunya estableix que, si per qualsevol motiu l’1 de gener el pressupost no està aprovat, es considera prorrogat automàticament el de l’any anterior en els seus crèdits inicials.

Actualització: anual.

Format: PDF.