Estructura organitzativa i de funcionament

 

 

Centres

Centres

El Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell és un consorci públic de la Generalitat de Catalunya, el màxim òrgan de govern del qual és el Consell de Govern, i que gestiona els següents centres: Hospital de Sabadell, UDIAT Centre Diagnòstic, Albada Centre Sociosanitari, Salut Mental Parc Taulí, Atenció Primària Parc Taulí, Atenció a la Dependència Parc Taulí, i també els serveis de Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, a través d'una societat anònima. El Consorci és el soci únic d’aquesta darrera entitat i nomena a tots els membres del seu consell d’administració. A més a més, és Unitat docent de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i té la consideració d'Hospital Universitari.

 

 

La Direcció General exerceix la màxima potestat executiva al Consorci i a totes les entitats unipersonals i vinculades, a través de la seva estructura directiva-organitzativa.

 

Actualització: contínua.
Format: HTML.

Òrgans de Govern i direcció

Òrgans de govern

Els òrgans de govern estan formats per:

  • Consell d'Administració de Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, SA

Estructura de direcció

Direcció executiva de Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, SA i Atenció a la Dependència

Actualització: contínua.
Format: text (HTML i PDF) imatge (PNG).

Apoderats

 

Apoderats de Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, SA

 

Actualització: contínua.
Format: PDF.

Estatuts

Estatut Sabadell Gent Gran

 

Actualització: periòdica.
Format: HTML i PDF.