Contractes

Informació de l'activitat contractual del Parc Taulí: licitacions en tràmit, adjudicacions i formalitzacions.


Actualització: 1contínua; 2 trimestral; 3 anual

Format: HTML, PDF, XLS i XML