Auditories de comptes i fiscalització

Comptes anuals auditats

Comptes anuals auditats

 Fundació Institut d'Investigació  i Innovació Parc Taulí 

 

Actualització: anual.
Format: PDF.

Informes de fiscalització

 

Informes de fiscalització