Quatre projectes liderats per la Fundació Parc Taulí, seleccionats en la convocatòria COVID-19 del PADRIS

Quatre projectes liderats per la Fundació Parc Taulí, seleccionats en la convocatòria COVID-19 del PADRIS 1024 512 Comunicació Parc Taulí

L’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), a través del Programa d’Analítica de Dades per a la Recerca i la Innovació en Salut (PADRIS), ha activat un nou procediment de priorització urgent per a projectes relacionats amb l’actual epidemia de COVID-19 que necessitin comptar amb el suport expert per a la preparació, anàlisi i exploració de dades i construcció de models predictius mitjançant la informació del Sistema de Salut de Catalunya.

Aquest procediment urgent de priorització del programa PADRIS té l’objectiu d’optimitzar la gestió dels recursos disponibles i garantir la màxima qualitat dels resultats obtinguts per contribuir al coneixement sobre la COVID-19 i el coronavirus que la causa.

En el context d’aquesta convocatòria competitiva, els quatre projectes exposats a continuació, liderats per la Fundació Parc Taulí, han estat seleccionats per rebre aquest suport per part de l’AQuAS:

“Classificació i evolució pronòstica personalitzada a través de tècniques de machine learning en pacients COVID-19 amb requeriments d’ingrés a la Unitat de Cures Intensives”

IP: Lluís Blanch Torra

Es vol obtenir una eina de classificació i de predicció de l’evolució dels pacients COVID-19 crítics ingressats a la Unitat de Cures Intensives, a partir de l’ús de tècniques de machine learning aplicades als fisiomarcadors obtinguts de la monitorització continua d’aquests pacients.

“Són els nivells baixos de vitamina D un factor de risc de COVID-19 sever?”

IP: Joaquim Oristrell

La vitamina D modula la defensa front a les infeccions virals, disminuint la resposta inflamatòria. Per altra banda, estudis epidemiològics han observat que el dèficit d’aquesta vitamina s’associa a major risc d’infeccions respiratòries. L’objectiu d’aquest estudi és demostrar el paper protector de la vitamina D en la patogènia del COVID-19.

“Estratificació del risc d’infecció greu i de mala evolució per COVID-19, a partir dels Patrons de Multimorbiditat crònica i altres factors clínics i demogràfics”

IP: Maria Lluïsa Baré Mañas

Existeixien determinades malalties cròniques que, soles o interrelacionades (constiuint patrons o clusters), incrementen el risc d’infecció greu per COVID19 i, alhora, aquestes malalties i patrons d’associació, juntament amb altres factors com el sexe, l’edat, o els tractaments farmacològics, poden determinar un major risc de complicacions (sepsi, shock sèptic, SARS, mort)

L’objectiu d’aquest estudi és identificar aquests patrons de multimorbiditat, i també dissenyar una eina predictiva de la malaltia.

“Estudi poblacional de la malaltia COVID-19 en malalts renals crònics a Catalunya. Establiment de models predictius”

IP: Juan Carlos Martínez Ocaña

La malaltia renal crònica es caracteritza per una elevada comorbilitat i una major morbimortalitat global en comparació amb la població general. L’objectiu d’aquest estudi és valorar si existeixen factors de risc diferents per la infecció, la malaltia i la mortalitat pel SARS-CoV-2 en aquesta població respecte a la població general i poder establir models predictius que permetin identificar aquells malalts que es podrien beneficiar d’una intervenció precoç i aquells amb mal pronòstic vital per tal d’ajudar a ajustar els recursos sanitaris a utilitzar en cada grup de malalts renals crònics afectats pel COVID-19.

 

Deixa un comentari

La teva adreça electrònica no es publicarà.

Preferències de privacitat

Quan visites el nostre lloc web, el teu navegador pot emmagatzemar informació de serveis específics, normalment en forma de cookies. Aquí pots canviar les teves preferències de privacitat. Cal tenir en compte que el bloqueig d’alguns tipus de cookies pot afectar la teva experiència al nostre lloc web i als serveis que oferim.

Activar / desactivar el codi de seguiment de Google Analytics
Activar / desactivar Google Fonts
Activar / desactivar Google Maps
Activar / desactivar el vídeos incrustats
Aquest lloc web utilitza cookies, principalment de serveis de tercers. Pots editar les teves preferències de privacitat i/o acceptar l'ús de les cookies.