Quatre projectes liderats per la Fundació Parc Taulí, seleccionats en la convocatòria COVID-19 del PADRIS

Quatre projectes liderats per la Fundació Parc Taulí, seleccionats en la convocatòria COVID-19 del PADRIS 1024 512 Comunicació Parc Taulí

L’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), a través del Programa d’Analítica de Dades per a la Recerca i la Innovació en Salut (PADRIS), ha activat un nou procediment de priorització urgent per a projectes relacionats amb l’actual epidemia de COVID-19 que necessitin comptar amb el suport expert per a la preparació, anàlisi i exploració de dades i construcció de models predictius mitjançant la informació del Sistema de Salut de Catalunya.

Aquest procediment urgent de priorització del programa PADRIS té l’objectiu d’optimitzar la gestió dels recursos disponibles i garantir la màxima qualitat dels resultats obtinguts per contribuir al coneixement sobre la COVID-19 i el coronavirus que la causa.

En el context d’aquesta convocatòria competitiva, els quatre projectes exposats a continuació, liderats per la Fundació Parc Taulí, han estat seleccionats per rebre aquest suport per part de l’AQuAS:

“Classificació i evolució pronòstica personalitzada a través de tècniques de machine learning en pacients COVID-19 amb requeriments d’ingrés a la Unitat de Cures Intensives”

IP: Lluís Blanch Torra

Es vol obtenir una eina de classificació i de predicció de l’evolució dels pacients COVID-19 crítics ingressats a la Unitat de Cures Intensives, a partir de l’ús de tècniques de machine learning aplicades als fisiomarcadors obtinguts de la monitorització continua d’aquests pacients.

“Són els nivells baixos de vitamina D un factor de risc de COVID-19 sever?”

IP: Joaquim Oristrell

La vitamina D modula la defensa front a les infeccions virals, disminuint la resposta inflamatòria. Per altra banda, estudis epidemiològics han observat que el dèficit d’aquesta vitamina s’associa a major risc d’infeccions respiratòries. L’objectiu d’aquest estudi és demostrar el paper protector de la vitamina D en la patogènia del COVID-19.

“Estratificació del risc d’infecció greu i de mala evolució per COVID-19, a partir dels Patrons de Multimorbiditat crònica i altres factors clínics i demogràfics”

IP: Maria Lluïsa Baré Mañas

Existeixien determinades malalties cròniques que, soles o interrelacionades (constiuint patrons o clusters), incrementen el risc d’infecció greu per COVID19 i, alhora, aquestes malalties i patrons d’associació, juntament amb altres factors com el sexe, l’edat, o els tractaments farmacològics, poden determinar un major risc de complicacions (sepsi, shock sèptic, SARS, mort)

L’objectiu d’aquest estudi és identificar aquests patrons de multimorbiditat, i també dissenyar una eina predictiva de la malaltia.

“Estudi poblacional de la malaltia COVID-19 en malalts renals crònics a Catalunya. Establiment de models predictius”

IP: Juan Carlos Martínez Ocaña

La malaltia renal crònica es caracteritza per una elevada comorbilitat i una major morbimortalitat global en comparació amb la població general. L’objectiu d’aquest estudi és valorar si existeixen factors de risc diferents per la infecció, la malaltia i la mortalitat pel SARS-CoV-2 en aquesta població respecte a la població general i poder establir models predictius que permetin identificar aquells malalts que es podrien beneficiar d’una intervenció precoç i aquells amb mal pronòstic vital per tal d’ajudar a ajustar els recursos sanitaris a utilitzar en cada grup de malalts renals crònics afectats pel COVID-19.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

En aquest web utilitzem cookies, principalment de tercers. Si segueixes navegant, entenem que hi estàs d'acord.
Més informació