MOMPRUAA

Anàlisi integrada de dades multi-òmiques per establir perfils clínics i moleculars predictius del desenvolupament d’uveïtis recidivant en pacients amb Espondilitis Anquilosant

Benvinguts a MOMPRUAA

MOMPRUAA és un projecte nacional i multicèntric que pretén augmentar la capacitat predictiva per anticipar el risc de patir uveïtis recidivant (uveïtis anterior aguda UAA) en pacients amb espondilitis anquilosant (EA).

Es realitzarà un perfil multiòmic que inclourà l’anàlisi dels principals biomarcadors plasmàtics implicats en el desenvolupament i la severitat de la uveïtis i l’EA, i una anàlisi de metagenòmica i metabolòmica per discernir la implicació del microbioma com a inductor ambiental en el desenvolupament del procés. Per establir models predictius s’utilitzaran eines bioinformàtiques de machine learning.

Finançament

Projectes d’R+D+I en Salut de l’Instituto de Salud Carlos III 2022. Expedient Nº PI22/01775

Desenvolupament de MOMPRUAA

Cohort principal

 • 35 pacients amb EA HLA-B27 positiu amb UAA recidivant sense tractament biològic (TB)
 • 35 pacients cohort control amb EA HLA-B27 positiu sense uveïtis i sense TB, aparellats per edat, gènere i temps d’evolució de la malaltia

Cohort exploratòria

 • 10 pacients amb EA HL-AB27 negatius amb UAA recidivant sense TB
 • 10 pacients amb EA HLA-B27 positius amb TB amb UAA recidivant
 • 10 pacients amb EA HLA-B27 positius amb TB sense UAA

Mostres a recollir en un màxim de 4 setmanes després d’episodi d’UAA

 • Femtes: 2 pots, pot tap vermell i pot tap marró amb preservació de DNA
 • Sang: sang total, sèrum i plasma.

Criteris d’exclusió

 • Pacients menors de 18 anys
 • Pacients que no signin el consentiment informat
 • Pacients amb altres malalties cròniques que puguin afectar el resultat de l’estudi, com ara malalties inflamatòries immunomediades i/o malalties autoimmunes, obesitat (IMC >30) diabetis, història de malaltia neoproliferativa en els darrers 5 anys, malaltia renal crònica severa, malaltia mental severa i/o deteriorament cognitiu
 • Pacients en teràpia biològica (TNFi, IL17/Il23i, JAKi) (per a la cohort principal)
 • Pacients que han rebut tractaments o intervencions que poden modificar el microbioma: tractament antibiòtic o amb probiòtics en els 3 mesos previs, haver-se sotmès a una colostomia, haver rebut preparació per a colonoscòpia els sis mesos previs, i haver-se sotmès a cirurgies extenses el mes previ.

Centres participants

 • Hospital Universitari Parc Taulí (Sabadell)
 • Hospital Universitari de Vall D’Hebron (Barcelona)
 • Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (Barcelona)
 • Hospital Universitari de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona)
 • Hospital Universitario Reina Sofía (Còrdoba)
 • Xarxa Assistencial Universitària de Manresa (Barcelona)
 • Hospital Universitario de Basurto (Bilbao)
 • Hospital General de Málaga (Màlaga)
Preferències de privacitat

Quan visites el nostre lloc web, el teu navegador pot emmagatzemar informació de serveis específics, normalment en forma de cookies. Aquí pots canviar les teves preferències de privacitat. Cal tenir en compte que el bloqueig d’alguns tipus de cookies pot afectar la teva experiència al nostre lloc web i als serveis que oferim.

Activar / desactivar el codi de seguiment de Google Analytics
Activar / desactivar Google Fonts
Activar / desactivar Google Maps
Activar / desactivar el vídeos incrustats
Aquest lloc web utilitza cookies, principalment de serveis de tercers. Pots editar les teves preferències de privacitat i/o acceptar l'ús de les cookies.