Estructura organitzativa i de funcionament

Centres

Centres

El Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell és un consorci de naturalesa jurídica pública i caràcter institucional que gestiona, de manera directa, els següents centres:

i, a través d'una societat anònima instrumental, els serveis del següent centre:

El Consell de Govern del Parc Taulí està integrat per sis representants nomenats per la Generalitat de Catalunya, dos per l’Ajuntament de Sabadell i un per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Les institucions del Parc Taulí reben el suport de la Fundació Parc Taulí en aspectes de recerca, innovació i de docència, en la formació científica i mèdica dels professionals i, en general, en el desenvolupament dels coneixements que sustenten el model assistencial. El Parc Taulí ó és Unitat docent de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

 

Actualització: contínua.
Format: HTML.

Òrgans de Govern i direcció

Òrgans de govern

Els òrgans de govern estan formats per:

  • Consell de Govern del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell
  • Consell d'Administració de Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, SA
  • Patronat de la Fundació Parc Taulí

Estructura de direcció

Direcció general

Direcció executiva de l'Hospital de Sabadell i Albada Centre Sociosanitari

Direcció executiva de Salut Mental Parc Taulí

Direcció executiva dels Serveis d'Atenció Primària Parc Taulí

Direcció executiva de Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, SA i Atenció a la Dependència

Direcció delegada de la Fundació Parc Taulí

Direcció d'Economia i Serveis

Direcció de Recursos Humans

Direcció de Sistemes d'Informació

Cap d'Estratègia i Operacions

Cap d'Estudis Docència Postgraduada

Direcció dels Serveis d'Atenció al Client

Direcció de Recerca i Innovació

Direcció d'Infermeria de l'Hospital de Sabadell i l'Albada Centre Sociosanitari

Direcció clínica del Centre d'Atenció a la Dona i a l'Infant

Direcció clínica del Centre d'Especialitat Mèdiques

Direcció clínica del Centre Quirúrgic

Direcció clínica de l'Àmbit Sociosanitari

Direcció de Gestió Pacients

 

Estructura de direcció del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell

Actualització: contínua.
Format: text (HTML i PDF) imatge (PNG).

Apoderats

Apoderats del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell

Apoderats de Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, SA

Apoderats de la Fundació Parc Taulí

 

Actualització: contínua.
Format: PDF.

Estatuts

Estatuts del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell i de les entitats del Parc Taulí

 

Actualització: periòdica.
Format: HTML i PDF.