Estructura organitzativa i de funcionament

 

 

Centres

Centres

El Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell és un consorci de naturalesa jurídica pública i caràcter institucional que gestiona, de manera directa, els següents centres:

i, a través d'una societat anònima instrumental, els serveis del següent centre:

El Consell de Govern del Parc Taulí està integrat per sis representants nomenats per la Generalitat de Catalunya, dos per l’Ajuntament de Sabadell i un per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Les institucions del Parc Taulí reben el suport de la Fundació Institut d'Investigació i Innovació Parc Taulí en aspectes de recerca, innovació i de docència, en la formació científica i mèdica dels professionals i, en general, en el desenvolupament dels coneixements que sustenten el model assistencial. El Parc Taulí ó és Unitat docent de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

 

Actualització: contínua.
Format: HTML.

Òrgans de Govern i direcció

Òrgans de govern

Els òrgans de govern estan formats per:

  • Consell de Govern del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell
  • Consell d'Administració de Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, SA
  • Patronat de la Fundació Institut d'Investigació i Innovació Parc Taulí

Estructura de direcció

Direcció General

Direcció Assistencial i Serveis Transversals

Direcció de Salut Mental

Direcció executiva de Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, SA i Atenció a la Dependència

Direcció d'Economia i Serveis

Direcció de Recursos Humans 

Direcció Organització Digital

Adjunta a la Direcció General  

Direcció Atenció Dona i Infant

Direcció Recerca i Innovació

Direcció de l'Equip d'Infermeria

Direcció Docència

Subdirecció Assistencial 

Direcció de Gestió Pacients i Atenció Ciutadana

Direcció de l'Àrea Especilaitats Mèdiques

Direcció Servei de Geriatria i de l'Àrea d'atenció intermèdia

Actualització: contínua.
Format: text (HTML i PDF) imatge (PNG).

Apoderats

Apoderats del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell

Apoderats de Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, SA

Apoderats de la Fundació Institut d'Investigació i Innovació Parc Taulí

 

Actualització: contínua.
Format: PDF.

Estatuts

Estatuts del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell i de les entitats del Parc Taulí

 

Actualització: periòdica.
Format: HTML i PDF.