Auditories de comptes i fiscalització

Comptes anuals auditats

Comptes anuals auditats

Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, SA

 

Actualització: anual.
Format: PDF.

Informes de fiscalització

Informes de fiscalització

 No es disposa d'informació d'aquesta naturalesa.

 

Actualització: contínua (cada vegada que s'elabora un informe).
Format: PDF.