“La Intel·ligència Artificial mal utilitzada perdrà el seu potencial per al pacient”

“La Intel·ligència Artificial mal utilitzada perdrà el seu potencial per al pacient” 1080 608 Mireia Córcoles

Després de l’èxit del 1st Taulí Health Artificial Intelligence Symposium (THAIS), i en plena organització de la segona edició, entrevistem el seu director, José Ibeas, per conèixer quines són les principals novetats que ens porta la Intel·ligència Artificial en el camp de la salut, així com els reptes i oportunitats per als professionals del sector

1. La Intel·ligència Artificial ha estat la porta d’entrada al nou paradigma de la salut 4.0. Com expliquem la IA en salut a un públic no expert?

La Intel·ligència Artificial (IA) són models matemàtics que busquen patrons en les dades i generen algoritmes que aprenen sols.

En medicina és el mateix. A partir de l’anàlisi de moltes dades de pacients i la cerca de patrons, la IA aprén a trobar quins grups tindran més risc de patir una malaltia, així com a pronosticar l’evolució d’un pacient o la resposta a un tractament.

La IA permet conèixer l’evolució d’una malaltia o la resposta d’un pacient a un tractament

2. Què et va motivar a organitzar el 1r Simposi d’Intel·ligència Artificial en Salut? Per què se’n fa una 2a edició?

La formació dels professionals de la salut en IA és molt escassa, així com la capacitat de treball amb equips multidisciplinaris i d’interpretació de la literatura científica en aquest àmbit. Per això, vam organitzar un fòrum on tinguessin cabuda tots els agents d’aquest entorn, amb l’objectiu de mostrar com funciona aquesta tecnologia; revisar per què i en què caldria fer formació; compartir experiències; conèixer quines infraestructures es necessiten, i veure com els metges poden participar en la recerca sent capaços de generar projectes o utilitzar eficaçment els avenços que vénen.

L’èxit espectacular que vam tenir a la primera edició del Taulí Health Artificial Intelligence Symposium (THAIS) ens va fer pensar que havíem de fer-ne una segona. Aquest any introduirem temes com la innovació i l’emprenedoria, és a dir, com generar valor a partir d’aquest tipus de models basats en la IA.

La formació i la capacitat de treball amb equips multidisciplinaris en IA és molt escassa i per això vam organitzar aquest fòrum

José Ibeas al THAIS 2022 | Imatge de Jaume Cusidó

3. Quins són els reptes que tenen els professionals de salut en aquest àmbit?

Els reptes són múltiples: els podríem resumir en l’accés, la gestió i la rendibilització de les dades. El metge ha de ser capaç de treballar aquestes dades en una dinàmica completament diferent a l’actual.

La mateixa legislació de l’Espai Europeu de Dades Sanitàries (EEDS) que regula la compartició de dades –prevista per implementar a curt termini– fa que els metges hagin d’estar al dia en una cosa que encara no saben ni que existeix.

Altres punts importants són la feina al núvol –treballar amb dades del nostre hospital i d’altres–; saber com investigar en IA amb equips multidisciplinaris; ser capaços d’innovar i portar el nostre producte d’IA al mercat; contemplar els aspectes legals; la dimensió ètica de l’aplicació d’aquesta tecnologia, així com tots els grans avenços que estan arribant a la Indústria 4.0.

4. Quins són els principals límits o reptes per a la gestió de la IA en salut?

Hi ha múltiples reptes, però destaco especialment la formació i la resistència del sistema.

Formació impartida per José Ibeas | Imatge de Jaume Cusidó

La formació perquè els diferents perfils que treballen als hospitals i les associacions científiques tinguem les eines per identificar tots els reptes que hem comentat.

La resistència del sistema la trobem quan hi ha un dèficit de formació i, altres vegades, quan hi ha por a allò desconegut o la ignorància que produeix avenços tan importants com aquests, en què aquells que han de prendre les decisions prefereixen bloquejar-les inconscientment a deixar-les avançar.

5. Els professionals de la salut són conscients de les oportunitats que ofereix la IA? I dels seus perills?

Probablement no. Només els pocs que estan al dia són conscients de les oportunitats i els perills de la IA. És important que totes les institucions públiques i privades i les societats científiques siguem conscients que aquestes oportunitats que ofereix la IA depenen de nosaltres, i hem de saber pujar-nos a aquest carro, tant per aprofitar-ne els avantatges, com per reconèixer-ne els perills, ja que la IA mal utilitzada no podrà ajudar el pacient i, fins i tot, pot suposar un dany per a aquest. De fet, igual que amb qualsevol producte sanitari, aquest tipus d’eines haurien de ser validats abans del seu ús, igual que un nou fàrmac amb la realització d’assajos clínics previs. Ens veiem immersos en un canvi de paradigma i hauríem de ser-ne conscients.

Només els pocs professionals que estan al dia de la IA són conscients de les oportunitats i els perills

6. En alguns àmbits en què es fa servir la IA, el seu desenvolupament i aplicació va més ràpid que la regulació legal. Ens trobem amb aquest repte en el sector sanitari?

Actualment no és tan patent com en la tecnologia a nivell més industrial, però està arribant molt ràpidament i haurem d’estar preparats per afrontar-ho. Per això és tan important la formació i, sobretot, aquesta formació per anar de mà dels legisladors.

En el moment que la IA estigui industrialitzada en el sector de la salut, els problemes legals que hi ha ara amb la presa de decisions d’un metge respecte a un pacient, de qui en serà responsabilitat? De la màquina que utilitza IA o del metge? La màquina mai no signarà la decisió mèdica, ho farà el metge amb el suport de la màquina. Però com establirem aquestes delimitacions de les responsabilitats legals? S’obren molts interrogants i si no estem preparats, tindrem un problema.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Preferències de privacitat

Quan visites el nostre lloc web, el teu navegador pot emmagatzemar informació de serveis específics, normalment en forma de cookies. Aquí pots canviar les teves preferències de privacitat. Cal tenir en compte que el bloqueig d’alguns tipus de cookies pot afectar la teva experiència al nostre lloc web i als serveis que oferim.

Activar / desactivar el codi de seguiment de Google Analytics
Activar / desactivar Google Fonts
Activar / desactivar Google Maps
Activar / desactivar el vídeos incrustats
Aquest lloc web utilitza cookies, principalment de serveis de tercers. Pots editar les teves preferències de privacitat i/o acceptar l'ús de les cookies.