Un projecte internacional dissenya un enfocament innovador i integral de l’atenció a la demència

Un projecte internacional dissenya un enfocament innovador i integral de l’atenció a la demència 1080 608 Mireia Córcoles
El Parc Taulí participa en el desenvolupament del Dementia Ideal Care Map, una eina que, per primera vegada, integra visualment les millors pràctiques internacionals per a la cura de les persones que viuen amb demència i l’ampli ecosistema d’agents involucrats. Aquesta eina està adreçada a professionals i investigadors que treballen en aquest camp, així com a pacients i familiars

Les demències, inclosa la malaltia de l’Alzheimer, són reconegudes com un problema greu amb una alta prevalença a nivell mundial. Amb l’augment de l’esperança de vida i l’exposició a factors de risc cognitiu, la prevalença creixent de la demència té conseqüències de gran abast, afectant significativament no només les persones que viuen amb demència entre 5 i 20 anys, sinó també els seus familiars, amics, cuidadors, sanitaris i la societat en conjunt.

Tot i els amplis esforços realitzats per part d’associacions de pacients, personal assistencial, investigadors i institucions de tot el món, les millors pràctiques per a l’atenció de la demència han quedat aïllades, centrant-se en aspectes particulars de l’assistència del pacient –com el diagnòstic o la cura–, o dirigint-se només a un grup específic de parts implicades. A més, la coordinació de l’atenció entre els diferents grups ha estat inconsistent, fet que ha donat lloc a discrepàncies i bretxes d’informació en l’atenció de la demència.

Una eina innovadora i pràctica per a la cura de la demència

Amb l’objectiu d’abordar aquests reptes, un grup internacional d’investigadors liderats per Wen Dombrowski, directiva de CATALAIZE (EUA), ha desenvolupat el “Dementia Ideal Care Map” [‘El mapa de les cures ideals de la demència’], que ha estat dissenyat per ser una eina pràctica per a tots els grups rellevants de l’ecosistema de la demència, per tal de promoure la conscienciació pública i disminuir l’estigma, desenvolupar polítiques, cercar finançament, fer investigacions, formar el personal, prestar serveis, augmentar l’accés als recursos i dissenyar tecnologia.

The Dementia Ideal Care Map / [‘El mapa de les cures ideals de la demència’]

Entre els destinataris de l’eina hi ha polítics, finançadors públics i privats, investigadors del món acadèmic i de la indústria, empreses, desenvolupadors de tecnologia, líders de sistemes sanitaris, personal assistencial, treballadors de serveis socials, associacions de pacients, persones que viuen amb demència, així com els seus familiars i la societat en general.

Pedro Cano, investigador de l’Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT) i director d’Innovació i Projectes Estratègics del Parc Taulí, ha estat un dels experts que han contribuït a desenvolupar aquesta iniciativa. Cano destaca la importància de l’eina: “Aquest mapa complet agilitzarà significativament les pràctiques assistencials i millorarà la qualitat de vida de les persones que viuen amb demència i les xarxes de suport”.

Els investigadors destaquen que s’han identificat més de dues-centes pràctiques òptimes a tot el món i facilitadors tecnològics, que s’han inclòs a ‘El mapa de les cures ideals de la demència’, dissenyat com un diagrama exhaustiu i útil que pretén convertir-se en una eina pràctica per a planificar i coordinar eficaçment les cures de la demència.

“Em complau especialment haver pogut aportar una visió innovadora de les cures i les necessitats, més enllà del punt de vista estrictament mèdic. Crec que donem un excel·lent marc de referència a totes les parts implicades en poder presentar el mapa com un itinerari per a la persona que viu amb demència i la seva família”, explica Cano.

Els resultats d’aquesta iniciativa han estat publicats a la revista Journal of Alzheimer’s Disease. Com s’indica a l’estudi, els autors “esperen que les iteracions actuals i futures de l’eina millorin l’atenció a la demència i la qualitat de vida informant les persones que viuen amb demència, els seus familiars i amics, els cuidadors, els clínics” i altres perfils rellevants, “i inspirant-los per treballar en col·laboració”.

Accés a “The Dementia Ideal Care Map”

‘El mapa de les cures ideals de la demència’

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Preferències de privacitat

Quan visites el nostre lloc web, el teu navegador pot emmagatzemar informació de serveis específics, normalment en forma de cookies. Aquí pots canviar les teves preferències de privacitat. Cal tenir en compte que el bloqueig d’alguns tipus de cookies pot afectar la teva experiència al nostre lloc web i als serveis que oferim.

Activar / desactivar el codi de seguiment de Google Analytics
Activar / desactivar Google Fonts
Activar / desactivar Google Maps
Activar / desactivar el vídeos incrustats
Aquest lloc web utilitza cookies, principalment de serveis de tercers. Pots editar les teves preferències de privacitat i/o acceptar l'ús de les cookies.