Intel·ligència artificial per millorar l’atenció als pacients crítics amb ventilació mecànica

Intel·ligència artificial per millorar l’atenció als pacients crítics amb ventilació mecànica 1080 605 Mireia Córcoles
  • L’I3PT formarà part del consorci europeu INTELLILUNG, que desenvolupa i valida clínicament un sistema de suport a la presa de decisions basat en intel·ligència artificial per optimitzar la ventilació mecànica i millorar l’atenció dels pacients de la UCI i la comunicació entre cuidadors, pacients i familiars

La ventilació mecànica invasiva és una de les teràpies més aplicades als pacients ingressats a les unitats de cures intensives (UCI) i, en la majoria de casos greus, quan aquesta no és suficient, s’inicia també l’assistència pulmonar extracorpòrea. Aquesta teràpia és una de les més importants i que més vides salven. Tanmateix, la ventilació mecànica pot ser potencialment perjudicial ja que la seva incorrecte aplicació afecta greument els òrgans, fet que contribueix a una major afectació de la malaltia.

A més, la presa de dedicions dels equips clínics en relació amb la ventilació mecànica i l’assistència pulmonar extracorpòrea no és sempre comprensible per als pacients i familiars, ja que la comunicació sovint és complicada, a causa de la falta de temps i recursos, o la capacitat dels pacients de comprendre i memoritzar informació, entre d’altres factors.

Una solució basada en la intel·ligència artificial

Davant d’aquest repte, el projecte INTELLILUNG (AI-DSS) validarà i ampliarà un sistema de suport a la presa de decisions amb intel·ligència artificial dissenyat per optimitzar l’aplicació de la ventilació mecànica i l’assistència pulmonar extracorpòrea per tal de millorar la cura dels pacients a la UCI, així com la comunicació entre els equips clínics i els pacients.

El projecte desenvoluparà una solució digital que permetrà la generació automàtica d’informació amb un llenguatge senzill per a pacients i familiars, que ofereixi informació altament individualitzada sobre malalties i estratègies de gestió de malalties basades en el coneixement, facilitant així una atenció d’alta qualitat per al pacient.

Participació de l’I3PT en el projecte europeu

El laboratori de senyals de l’I3PT,  juntament amb  15 institucions europees, participarà en INTELLILUNG (AI-DSS), un projecte Research and Innovation Action (RIA) finançat pel programa marc Horizon Europe de la Comissió Europea.

Els socis dels projecte realitzaran un estudi multicèntric retrospectiu i prospectiu per validar INTELLILUNG (AI-DSS) i el software d’informació al pacient.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Preferències de privacitat

Quan visites el nostre lloc web, el teu navegador pot emmagatzemar informació de serveis específics, normalment en forma de cookies. Aquí pots canviar les teves preferències de privacitat. Cal tenir en compte que el bloqueig d’alguns tipus de cookies pot afectar la teva experiència al nostre lloc web i als serveis que oferim.

Activar / desactivar el codi de seguiment de Google Analytics
Activar / desactivar Google Fonts
Activar / desactivar Google Maps
Activar / desactivar el vídeos incrustats
Aquest lloc web utilitza cookies, principalment de serveis de tercers. Pots editar les teves preferències de privacitat i/o acceptar l'ús de les cookies.