Covid-19

Publicacions científiques: les 5 manifestacions del COVID-19 a la pell
Publicacions científiques: les 5 manifestacions del COVID-19 a la pell 1024 549 Guillem Cebrian

El passat 22 d’abril va ser publicada a Actas Dermosifiliográficas una investigació liderada pel Dr. Jorge Romaní (Servei de Dermatologia del Parc Taulí) sobre un quadre clínic de lesions perniòtiques i acrals fins ara atípic, i la seva probable vinculació amb el COVID-19.

A raó, entre d’altres, d’aquest article, es va iniciar un estudi multicèntric de consens en l’àmbit nacional prospectiu ràpid amb 375 casos. L’article resultant ha estat publicat el 29 d’abril al British Journal of Dermatology, la 3ª revista de major impacte en el camp de la dermatologia segons el JCR Impact Factor. Novament hi ha participat el Dr. Romaní, qui ens explica en què ha consistit aquest estudi i quina importància pot tenir per a la investigació del COVID-19.

D’on neix aquest primer estudi sobre el quadre clínic de lesions perniòtiques i acrals?

(Jorge Romaní). Durant les primeres setmanes de la pandèmia apareix als mitjans de comunicació una alarma per un tipus de lesions observades sobretot en nens, i que recordaven als penellons (perniosi). Era atípic, ja que les temperatures no eren baixes, i aquestes lesions tampoc corresponien exactament a la perniosi clàssica. Sense massa evidència científica inicial, es van associar amb infecció per COVID, però es va crear una alarma que va trasbalsar els serveis d’urgències pediàtriques, amb famílies espantades que demanaven una prova diagnòstica. Curiosament, la gran majoria tenien PCR negativa i no havien manifestat cap símptoma d’infecció per coronavirus.

Els dermatòlegs i infectòlegs del Parc Taulí vam decidir recollir i estudiar una sèrie de pacients, i vam demanar la col·laboració de la Dra. Baselga i el seu equip de dermatòlegs de l’hospital Sant Joan de Déu que van aportar els seus casos. Com jo també estava ficat a l’assaig clínic dirigit per l’Oriol Mitjà, el seu equip va aportar els tests ràpids per intentar detectar la serologia.

read more

Reflections on innovation and transfer to market in the COVID-19 environment
Reflections on innovation and transfer to market in the COVID-19 environment 1024 576 Xavier Gallego

The situation we are currently experiencing with the coronavirus pandemic is making us see how our work has changed in 24 hours. As an innovation unit we continue to carry out innovative projects and support the innovation ecosystem, but now, in a very different situation. In this international emergency environment, the evaluation of new ideas, and the development and implementation of innovative solutions cannot take 3 years, instead they need to be ready in 15 days. All the innovation stakeholders are aligning to make this possible. In this regard, companies are now directly coming to us seeking for immediate healthcare knowledge, while in a normal environment we are the ones looking for companies with a high innovative spirit in order to partner with them. read more