L’I3PT avança en la implementació del segell europeu d’excel·lència HRS4R

L’I3PT avança en la implementació del segell europeu d’excel·lència HRS4R 800 600 Mireia Córcoles
  • El segell Human Resources Strategy for Researchers certifica que l’institut compleix amb els principis de la Comissió Europea per a la contractació de personal investigador, i que vetlla per al desenvolupament professional, estabilitat laboral i remuneració justa del seu personal

L’Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT) es troba en ple procés d’implementació del segell HRS4R (Human Resources Strategy for Researchers), que certifica que la institució fomenta un ambient laboral estimulant i unes condicions de treball favorables, d’acord amb la Carta Europea dels Investigadors i el Codi de Conducta per a la Contractació de personal investigador.

El març d’enguany, l’I3PT va rebre el segell d’excel·lència per part de la Comissió Europea, després de superar amb èxit l’avaluació del seu pla d’acció. Aquest pla d’acció preveu que durant els propers dos anys, procés en el qual es troba immers actualment, l’I3PT ha d’avançar en l’alienació de les seves polítiques de recursos humans d’acord amb els 40 principis de la Carta i el Codi.

Actualment, l’Institut, a través d’una comissió interna constituïda ad hoc, està revisant individualment tots els principis per tal de millorar les seves polítiques de recursos humans i per donar a conèixer a tota la comunitat del Parc Taulí els avantatges del segell HRS4R. Per fer-ho, una comissió de l’I3PT ha començat a treballar amb els principis relacionats amb els processos de selecció, la variabilitat cronològica en el currículum i el reconeixement de les qualificacions.

En primer lloc, l’objectiu és que tots els processos siguin transparents i oberts, aconseguint que l’oferta laboral sigui suficientment explícita però no excessivament especialitzada per tal de no desmotivar possibles candidats. Així mateix, els processos de selecció han d’estar integrats per experts de diferents àrees i amb representació paritària en termes de gènere.

En segon lloc, quant a la variabilitat cronològica en el currículum, es posa de manifesta que les interrupcions en l’activitat investigadora no s’ha de penalitzar, sinó que cal considerar l’evolució de la carrera.

Així mateix, l’I3PT està treballant per tal de recollir les opinions del personal pel que fa al format i el disseny que tenen actualment les ofertes laborals de l’Institut. Per aquest motiu, l’Institut ha creat una bústia a la Intranet perquè el personal pugui traslladar-hi anònimament la seva opinió. 

L’estratègia HRS4R és una iniciativa de la Comissió Europea que té per objectiu contribuir al desenvolupament d’un mercat laboral europeu atractiu per al personal investigador, a través de l’optimització dels processos de contractació –garantint la igualtat d’oportunitats per a totes les persones candidates–, i de les condicions de treball i la carrera investigadora, amb una millora de les polítiques de desenvolupament professional, estabilitat laboral i remuneració justa.

Així, doncs, aquest reconeixement permetrà l’I3PT aconseguir una visibilitat internacional com a institució europea que proporciona un entorn favorable a la recerca amb igualtat d’oportunitats, integritat ètica i equilibri laboral.

Deixa un comentari

La teva adreça electrònica no es publicarà.

Preferències de privacitat

Quan visites el nostre lloc web, el teu navegador pot emmagatzemar informació de serveis específics, normalment en forma de cookies. Aquí pots canviar les teves preferències de privacitat. Cal tenir en compte que el bloqueig d’alguns tipus de cookies pot afectar la teva experiència al nostre lloc web i als serveis que oferim.

Activar / desactivar el codi de seguiment de Google Analytics
Activar / desactivar Google Fonts
Activar / desactivar Google Maps
Activar / desactivar el vídeos incrustats
Aquest lloc web utilitza cookies, principalment de serveis de tercers. Pots editar les teves preferències de privacitat i/o acceptar l'ús de les cookies.