Un estudi en la població espanyola mostra que prop de 795.000 infants tenen al·lèrgia, i 397.000, asma

Un estudi en la població espanyola mostra que prop de 795.000 infants tenen al·lèrgia, i 397.000, asma 1080 608 Mireia Córcoles

El 5’7% dels menors de 14 anys d’Espanya tenen asma, i l’11’4% al·lèrgia, principalment rinitis al·lèrgica. Tenint en compte que a Espanya hi ha uns 6 milions de persones menors de 14 anys, les dades indiquen que hi ha uns 795.000 infants amb algun tipus d’al·lèrgia i 397.000 amb asma.

Aquestes són les conclusions d’un nou estudi que publica Archivos de Bronconeumología, la revista de la Sociedad Española de Pneumología y Cirugía Torácica (SEPAR), el qual també mostra l’important impacte de les dues malalties tant en la qualitat de vida i la salut mental de la població pediàtrica com en l’ús de recursos sanitaris.

El treball ha estat liderat per Luis González de Paz, tècnic de salut i recerca del Consorci d’Atenció Primària de Salut de l’Eixample (CAPSBE) i investigador del grup de recerca de l’IDIBAPS Recerca Transversal en Atenció Primària, Laura Valdesoiro, pediatra de l’Hospital Universitari Parc Taulí i investigadora de l’Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT), Antoni Sisó-Almirall, director de Recerca del CAPSBE, cap del Grup de Recerca Transversal en Atenció Primària de l’IDIBAPS i president de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, i Joan Bartra, cap del Servei d’Al·lergologia del Clínic Barcelona, investigador del grup Immunoal·lèrgia respiratòria clínica i experimental (IRCE)  i president de la Societat Catalana d’Al·lèrgia i Immunologia Clínica. També han col·laborat en el treball experts de la UPF School of Management.

Dades de més de 6.000 nens i nenes

“Generalment, els estudis sobre la prevalença de l’asma i les al·lèrgies no inclouen la població pediàtrica”, explica González de Paz. “En aquest cas, no només volíem determinar la prevalença d’aquestes malalties en nens i nenes, si no veure també l’efecte que causen en la seva vida diària i en la seva salut mental; així com l’impacte en l’ús de recursos sanitaris”.

El treball s’ha elaborat a partir de l’Enquesta Nacional de Salut que fa el Ministeri de Sanitat a través de l’Institut Nacional d’Estadística. Es van obtenir dades de 6.297 menors de 14 anys que suposaven una mostra representativa de la població pediàtrica espanyola.

Impacte en la qualitat de vida i en la salut mental dels infants…

L’estudi mostra que les dues malalties afecten de manera important el dia a dia dels infants i, per tant, en condicionen la qualitat de vida i la salut mental.

“Segons les dades extretes de l’enquesta, el 75% de casos de població infantil que manifesta tenir una qualitat de vida dolenta es pot atribuir a l’asma, i al voltant del 70% a l’al·lèrgia”, afegeix Valdesoiro. Així mateix, “l’al·lèrgia i l’asma poden estar darrere de la meitat de casos de nens i nenes que han de limitar les activitats diàries, com ara fer esport o anar a festes d’aniversari dels amics”.

En aquest sentit, aproximadament el 50% de la població infantil que va passar algun dia al llit per problemes de salut les dues setmanes anteriors a l’enquesta, probablement va ser a conseqüència d’aquestes dues patologies.

… i impacte en el sistema sanitari

L’estudi també posa de manifest l’impacte de l’asma i les al·lèrgies infantils en l’ús de recursos sanitaris, ja sigui amb visites al centre d’atenció primària o als especialistes o amb ingressos hospitalaris.

“Més del 30% de totes les visites pediàtriques a metges especialistes es poden atribuir a problemes derivats de l’asma o l’al·lèrgia, així com el 62% dels ingressos hospitalaris en el cas de l’asma o més de 22% de les visites a urgències en les dos malalties”, apunta Bartra.

Segons els autors, l’estudi dona una nova perspectiva del patiment dels nens i nenes amb al·lèrgia o asma i els efectes que tenen en el seu desenvolupament social. “La complexitat i les conseqüències per als infants d’aquestes malalties posa de manifest que cal un enfocament assistencial integrat, amb una continuïtat de l’atenció sanitària entre l’àmbit educatiu i els dispositius assistencials”, conclou Sisó-Almirall.

Casos d’al·lèrgia i asma per Comunitats Autònomes

Referència de l’estudi

Luis González-de Paz, Laura Valdesoiro-Navarrete, Josep Roma, Esther Blat-Guimerà, Jaume Benavent-Areu, Joan Bartra, Antoni Sisó-Almirall. Prevalence and Impact of Asthma and Allergy on Daily Life, Health Outcomes and Use of Healthcare Services in Children: A Population-Based Study. Archivos de Bronconeumología https://doi.org/10.1016/j.arbres.2023.05.005

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Preferències de privacitat

Quan visites el nostre lloc web, el teu navegador pot emmagatzemar informació de serveis específics, normalment en forma de cookies. Aquí pots canviar les teves preferències de privacitat. Cal tenir en compte que el bloqueig d’alguns tipus de cookies pot afectar la teva experiència al nostre lloc web i als serveis que oferim.

Activar / desactivar el codi de seguiment de Google Analytics
Activar / desactivar Google Fonts
Activar / desactivar Google Maps
Activar / desactivar el vídeos incrustats
Aquest lloc web utilitza cookies, principalment de serveis de tercers. Pots editar les teves preferències de privacitat i/o acceptar l'ús de les cookies.