El Laboratori 3D del Parc Taulí es consolida com a referent estatal en l’ús mèdic de la impressió 3D

El Laboratori 3D del Parc Taulí es consolida com a referent estatal en l’ús mèdic de la impressió 3D 1080 608 Mireia Córcoles
  • La Generalitat de Catalunya ha atorgat la llicència sanitària per fabricar guies quirúrgiques i models anatòmics per a planificació de cirurgies complexes
  • El Parc Taulí es converteix en el tercer hospital de l’Estat i en el segon de Catalunya en obtenir aquesta llicència de fabricació de productes sanitaris a mida en 3D

El Parc Taulí ha obtingut la llicència de fabricació de productes sanitaris a mida a les seves instal·lacions per part de la Generalitat de Catalunya. Aquesta llicència permetrà al Laboratori 3D fabricar a les seves instal·lacions i subministrar a altres centres hospitalaris.  

El centre hospitalari i d’investigació és el segon de Catalunya en rebre aquesta autorització sanitària i el tercer de l’Estat, una fita que consolida la trajectòria del Parc Taulí com un centre pioner i referent a nivell estatal i europeu en l’ús mèdic de la impressió 3D.

En els darrers anys, l’ús de la tecnologia 3D ha guanyat molta rellevància en el sector sanitari. En el cas de les intervencions quirúrgiques, aquesta tecnologia permet al cirurgià disposar d’instruments mèdics adaptats al cos de cada pacient, que li serveixen com a referència del camí que ha de seguir per practicar la intervenció. És el que s’anomenen guies quirúrgiques, que s’imprimeixen mitjançant la impressió 3D i aporten nombrosos beneficis tant per al personal mèdic, com per al pacient, ja que aporten eficàcia, eficiència, redueixen riscos i milloren la recuperació postoperatòria.

Aquesta concessió també donarà autorització al Laboratori per dissenyar i fabricar models anatòmics per planificar cirurgies, és a dir, impressions de l’anatomia de cada pacient, que permeten la simulació en un escenari real de la cirurgia del pacient de forma prèvia i durant la cirurgia, en consonància amb la planificació quirúrgica que ha fet l’equip mèdic amb l’equip d’enginyeria del Laboratori 3D. 

Un altre benefici molt important que aportarà aquesta llicència, segons explica Ferran Fillat, responsable del Laboratori 3D del Parc Taulí des de la seva creació el 2014, és que permetrà connectar digitalment la planificació quirúrgica amb la fabricació del producte sanitari que permetrà fer arribar la personalització a més pacients, de forma més segura i eficient. Així mateix, facilitarà la connexió del Laboratori 3D amb diferents serveis de l’hospital.

Un laboratori consolidat i de referència  

El Laboratori 3D compta amb una trajectòria consolidada dins del sector i ha desenvolupat projectes que han donat resposta a nombroses necessitats clíniques i de recerca del Parc Taulí.  

Des del 2014, s’han utilitzat els serveis del Laboratori 3D per diagnosticar i tractar pacients en més de 500 intervencions. Així mateix, l’equip de Ferran Fillat ha participat en projectes tan destacats com el PIT3D, per al disseny i impressió de pròtesis de mama a mida per a dones mastectomitzades; la validació clínica de prototips per imprimir peces per a ús sanitari per col·laborar en la lluita contra la pandèmia de COVID-19; o la creació enguany de Tailor Surgery, una empresa dedicada a la impressió en 3D en traumatologia a escala internacional.

Aquest any, a l’atorgament d’aquesta llicència de fabricació, se li suma el trasllat al nou edifici de l’I3PT, que permetrà al Laboratori 3D comptar amb un espai molt més ampli i, per tant, fer créixer la seva activitat. Així mateix, gràcies a l’obtenció de l’ajuda econòmica del projecte europeu EcoQUIP+, el Laboratori podrà rebre nou equipament tecnològic. Finalment, com subratlla Fillat, la plataforma “incorpora coneixement d’enginyeria biomèdica gràcies a la darrera integració d’un enginyer biomèdic que permetrà consolidar el nostre posicionament entre els laboratoris de referència del país”.

YouTubeThis content is blocked. Please review your Privacy Preferences.
Editar privacitat / YouTube

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Preferències de privacitat

Quan visites el nostre lloc web, el teu navegador pot emmagatzemar informació de serveis específics, normalment en forma de cookies. Aquí pots canviar les teves preferències de privacitat. Cal tenir en compte que el bloqueig d’alguns tipus de cookies pot afectar la teva experiència al nostre lloc web i als serveis que oferim.

Activar / desactivar el codi de seguiment de Google Analytics
Activar / desactivar Google Fonts
Activar / desactivar Google Maps
Activar / desactivar el vídeos incrustats
Aquest lloc web utilitza cookies, principalment de serveis de tercers. Pots editar les teves preferències de privacitat i/o acceptar l'ús de les cookies.