El Parc Taulí busca voluntaris sans per estudiar la relació entre la gestió de les emocions amb l’obesitat i els trastorns de conducta alimentària

El Parc Taulí busca voluntaris sans per estudiar la relació entre la gestió de les emocions amb l’obesitat i els trastorns de conducta alimentària 1080 608 Oriol Capell

Un projecte d’investigació del Parc Taulí busca persones voluntàries per participar en dos estudis que analitzen la gestió de les emocions en persones que presenten obesitat o trastorns de conducta alimentàries. Aquesta recerca està liderada per l’investigador Alfredo Aguilar, especialista de Salut Mental del Parc Taulí.

Ambdós estudis es duran a terme simultàniament i busquen comprendre en profunditat com aquestes patologies poden afectar i dificultar la manera en què els pacients regulen les seves emocions en el dia a dia, influint així en la seva salut mental. Les persones seleccionades contribuiran a una major comprensió de la salut mental per part dels professionals, la qual cosa podria tenir un impacte significatiu en el desenvolupament d’estratègies d’intervenció i tractament més efectives en aquesta àrea.

Els participants en els estudis han de ser persones sense psicopatologies i és imprescindible que no estiguin fent seguiment en serveis de salut mental a l’actualitat.

Els resultats obtinguts a partir de les proves seran comparats amb els d’una mostra de pacients diagnosticats i tractats de trastorn de la conducta alimentària o d’obesitat al servei de Salut Mental i al servei de Cirurgia Bariàtrica del Parc Taulí, respectivament.

ESTUDI 1: DESREGULACIÓ EMOCIONAL I OBESITAT. CARACTERITZACIÓ I FACTORS ASSOCIATS

L’objectiu del primer estudi és investigar les dificultats en la regulació de les emocions en usuaris amb obesitat, així com la presència d’alguns factors relacionats, com ara símptomes propis de baix estat d’ànim, ansietat, alteracions en conducta alimentària, dificultats per identificar i expressar emocions, consciència corporal, intolerància a la incertesa o impulsivitat. Perquè l’estudi tingui representativitat,  es necessiten 300 participants, dels quals 150 subjectes han de ser del grup de control.

En aquest estudi hi poden participar dones i homes de 18 anys a 63 anys, que hauran de completar diversos qüestionaris a casa amb una duració aproximada de 75 minuts. Com a criteris d’exclusió, es demana no estar fent seguiment en serveis de salut mental ni presentar psicopatologia a l’actualitat, a més de no presentar criteris d’obesitat (Índex de Massa Corporal igual o superior a 30).

Aquelles persones interessades en participar-hi, han d’escriure un correu electrònic a estalimentacio@tauli.cat.

ESTUDI 2: DESREGULACIÓ EMOCIONAL I TRASTORNS DE LA CONDUCTA ALIMENTÀRIA. CARACTERITZACIÓ I FACTORS ASSOCIATS

En aquest segon estudi, es vol analitzar la gestió de les emocions en pacients amb trastorns de conducta alimentària (TCA),  i la presència d’alguns factors relacionats, com per exemple, símptomes propis d’un baix estat d’ànim, ansietat, dificultats per identificar i expressar emocions, entre d’altres.

Per a aquest estudi, es necessiten 200 participants, dels quals 100 subjectes seran del grup de control sa. En aquest cas, hi poden participar dones de 13 a 61 anys, que hauran d’emplenar uns qüestionaris a casa amb una duració aproximada de dues hores. De forma optativa, també s’administraria una prova de 30 minuts (presencial o virtual) per analitzar la capacitat intel·lectual i la capacitat de detecció d’emocions i insinuacions. Com a criteris d’exclusió, es demana no estar fent seguiment en serveis de salut mental ni presentar psicopatologia a l’actualitat.

Per formar-ne part, cal escriure correu a estalimentacio@tauli.cat.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Preferències de privacitat

Quan visites el nostre lloc web, el teu navegador pot emmagatzemar informació de serveis específics, normalment en forma de cookies. Aquí pots canviar les teves preferències de privacitat. Cal tenir en compte que el bloqueig d’alguns tipus de cookies pot afectar la teva experiència al nostre lloc web i als serveis que oferim.

Activar / desactivar el codi de seguiment de Google Analytics
Activar / desactivar Google Fonts
Activar / desactivar Google Maps
Activar / desactivar el vídeos incrustats
Aquest lloc web utilitza cookies, principalment de serveis de tercers. Pots editar les teves preferències de privacitat i/o acceptar l'ús de les cookies.