Quatre projectes en salut mental de l’I3PT, premiats amb 1,3 milions d’euros per La Marató

Quatre projectes en salut mental de l’I3PT, premiats amb 1,3 milions d’euros per La Marató 1080 608 Mireia Córcoles

Segons els experts, una de cada quatre persones pateix algun trastorn de salut mental al llarg de la seva vida. Tot i l’elevada xifra, encara es viuen estigmes i prejudicis a la nostra societat per falta de coneixement.

Per trobar solucions i oferir un abordatge integral de la salut mental, la Fundació La Marató de TV3 ha guardonat 81 equips de recerca amb un total de 12.147.989 euros –recaptats gràcies al conjunt d’accions i activitats emmarcades en La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio del 2021 dedicada a la salut mental–, que ahir a la tarda va donar a conèixer en un acte a TV3.

Amb aquesta quantitat recaptada es podran dur a terme 36 projectes de recerca que “transformaran la solidaritat en respostes que ofereixin un abordatge integral de la salut mental per a la millora de la qualitat i l’esperança de vida dels pacients i les seves famílies”, tal com ha explicat l’entitat.

Els projectes premiats de l’I3PT

Enguany, un total de quatre equips de recerca de l’Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT), en col·laboració amb altres institucions de recerca, han guanyat una beca de La Marató de TV3, sumant un total de 1.296.047 euros. D’aquests, 725.000 euros es destinaran a desenvolupar els subprojectes des de l’I3PT.

Aquests quatre projectes han estat seleccionats entre un total de 150 que es van presentar i que van superar un procés d’avaluació internacional. Així mateix, en tres d’aquests projectes seleccionats, l’I3PT en serà el coordinador principal.

Durant els propers anys, els grups de recerca guardonats treballaran per trobar respostes i oferir un abordatge integral de la salut mental.

Desvelant la influència de la microbiota intestinal i els metabòlits derivats en la depressió major: estudi de neurometabolòmic de transferència de coneixement de l’intestí irritable i model porcí

Personal investigador:

  • Dr. Narcís Cardoner Àlvarez | Fundació I3PT, del Grup E-Mental Health i Epidemiologia
  • Dr. Librado Jesús Garcia Gil | Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. J. Trueta IDIBGI
  • Dr. Antoni Dalmau Bueno | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries IRTA

🧪 396.487,50 €

La disbiosi de la microbiota intestinal podria jugar un paper important en els símptomes depressius que caracteritzen el trastorn depressiu major (TDM) i que freqüentment apareixen en les malalties funcionals de l’intestí, com la síndrome de l’intestí irritable (SII). Els postbiotics, molècules petites derivades de l’activitat metabòlica de la microbiota, podrien ser un factor clau en aquesta simptomatologia. L’objectiu del projecte és transferir el coneixement establert sobre la signatura microbiana en SII, i identificar bacteris i postbiotics associats al TDM. S’espera identificar un seguit de molècules postbiòtiques vinculades a la depressió i a les alteracions neuronals.

Implementació d’una eina digital per al seguiment telemàtic i el maneig de les seqüeles emocionals i cognitives relacionades amb la síndrome postcures intensives: impacte en la funcionalitat i qualitat de vida

Personal investigador:

🧪 299.771,66 €

Alguns supervivents d’UCI desenvolupen problemes de salut mental i alteracions cognitives i físiques, que es coneixen com a Síndrome Post-Cures Intensives (PICS). Alguns dels símptomes experimentats, com estrès posttraumàtic, depressió, ansietat i deteriorament cognitiu, es poden cronificar i tenen un impacte en la qualitat de vida del pacients i els seus familiars.
L’objectiu del projecte és optimitzar, implementar i avaluar l’impacte en la qualitat de vida de la plataforma digital APPICS, dissenyada per al seguiment i maneig de les seqüeles de salut mental de la PICS en els supervivents d’UCI i els seus familiars, durant el primer any de recuperació. S’espera que els malalts crítics en el programa APPICS mostraran millors nivells de funcionalitat i qualitat de vida, així com una millora en les alteracions emocionals durant els 12 primers mesos d’alta de l’UCI.

Efectivitat i seguretat de l’eina tecnològica EPPICS per a l’estimulació cognitiva i el suport emocional del pacient crític: un assaig clínic controlat aleatoritzat

Personal investigador:

🧪 200.000 €

Les UCI són llocs destinats a l’atenció de pacients crítics inestables en risc de mort, per tant, són un entorn potencialment hostil per a un pacient mentalment vulnerable. Juntament amb l’estrès físic associat a la malaltia crítica i les intervencions (ventilació mecànica), hi ha factors fisiològics (delirium) i psicosocials (aïllament, incapacitat per comunicar-se degut a intubació o traqueotomia) que afecten negativament la seva comoditat i benestar durant l’ingrés. Més enllà de l’impacte emocional relacionat amb l’entorn UCI, aproximadament la meitat dels pacients patiran la Síndrome Post-Cures Intensives (SPCI), un conjunt de seqüeles físiques, cognitives i emocionals que afecten la funcionalitat i qualitat de vida dels supervivents. S’han proposat múltiples intervencions per mitigar el cost mèdic, econòmic i social de la SPCI, però les estratègies centrades en la prevenció són escasses, retardant l’inici del tractament i augmentant el risc de cronificació.

L’objectiu del projecte és realitzar un assaig clínic per provar l’eficàcia i seguretat d’una teràpia digital cognitiva i emocional primerenca basada en tècniques de realitat virtual no-immersives en pacients crítics.

Noves dianes terapèutiques en la depressió: el paper de la percepció situacional

Personal investigador:

🧪 399.787,50 €

Només el 50% dels pacients amb depressió es beneficien d’un tractament estàndard i això comporta una càrrega massiva per a la societat. L’avaluació clínica, les teràpies cognitives i l’estimulació cerebral per a la depressió poden beneficiar-se d’incloure una caracterització detallada de la percepció situacional. Això xoca amb les pràctiques estàndard que tracten principalment com els pacients interpreten esdeveniments específics o el seu entorn en conjunt. No obstant això, hi ha una bona evidència que la majoria de situacions quotidianes es poden descriure bé en vuit dimensions estàndard.
A través de sis paquets de treball, el grup estudiarà si el potencial de la percepció situacional es relaciona amb els símptomes depressius tant en entorns de realitat virtual com ambulatoris en mostres de pacients amb depressió lleu a moderada. També investigarà les bases neuronals de la percepció situational en depressió mitjançant neuroimatge. Finalment, s’utilitzarà la intel·ligència artificial per extreure les característiques més predictives de la resposta al tractament. Aquest projecte pretén oferir nous objectius terapèutics per a la depressió basats en la percepció situacional.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Preferències de privacitat

Quan visites el nostre lloc web, el teu navegador pot emmagatzemar informació de serveis específics, normalment en forma de cookies. Aquí pots canviar les teves preferències de privacitat. Cal tenir en compte que el bloqueig d’alguns tipus de cookies pot afectar la teva experiència al nostre lloc web i als serveis que oferim.

Activar / desactivar el codi de seguiment de Google Analytics
Activar / desactivar Google Fonts
Activar / desactivar Google Maps
Activar / desactivar el vídeos incrustats
Aquest lloc web utilitza cookies, principalment de serveis de tercers. Pots editar les teves preferències de privacitat i/o acceptar l'ús de les cookies.